Fanboi Channel

โม่งโรลเรท: 2P

Last posted

Total of 242 posts

204 Nameless Fanboi Posted ID:9+fSzlD//K

>>203 กูคิดว่าถ้าแค่อยากให้ตัวละครเย็ดกันมันก็แปดเปื้อนประมาณนึงแล้วอะ ถถถถ

แต่ถ้าไม่กล้าโรลก็เวิ่นเอา เป็นทางเลือกที่ดี ถ้าไม่อยากให้แปกเปื้อนหนักก็อย่าไปรีบพูดเฟติชคิงกี้ๆให้มันเยอะนักก็แล้วกัน(...)