Fanboi Channel

โม่งการ์ดเกม (TCG)

Last posted

Total of 140 posts

136 Nameless Fanboi Posted ID:gGHkzhSQ3o

กูคิดไปเองหรือเปล่าวะเพื่อนโม่ง ว่าร้านการ์ดยูกิร้านนึงชอบทำโปรโมชั่นคล้ายๆกับร้านการ์ดยูกิอีกร้านหนึ่ง