Fanboi Channel

วิพากย์วิจารณ์ BGCB

Last posted

Total of 35 posts

33 Nameless Fanboi Posted ID:EWj2Paa+t

สรุปนะ คือแม่งมีกรรมการอ่ะที่เหี้ย กรรมการไอที่อายุ 12อ่ะ
ส่วนสตาฟที่หัวชมพูแดงๆกับสตาฟที่ออกไปอ่ะแม่งทำอย่างเดียวคือดูแลเพจ คือแม่งไม่ผิด เพราะแม่งทำงานคนเดียว
ส่วนอีกรรมการเด็กดอกเหี้ยๆ แม่งก็นั่งร้องเพลงโง่ๆของมันไป โดยแม่งกินแรง