Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V23

Last posted

Total of 478 posts

448 Nameless Fanboi Posted ID:3C6lyD9.WG

อยากนินทาใคร อยากด่าใคร รำคาญหรืออยากบ่นเกี่ยวกับใคร นิมนต์ห้องนินทานะครับท่านผู้มีอารยธรรม มีห้องนินทาแยกก็ใช้หน่อยเตง ไม่งั้นเค้าจะแยกกันแต่แรกทำไม งื้อ

https://fanboi.ch/netwatch/10762/