Fanboi Channel

WEBTOON CONTEST(5) ถ้ากูเข้ารอบกูจะเปิดโม่ง

Last posted

Total of 272 posts

44 Nameless Fanboi Posted ID:25dIPL0vPH

>>31 เพิ่มเรื่องเรตกูถามแอดมินแล้ว ห้ามเห็นอวัยวะเพศ ประเภทแบบเอาเส้นขีดขาวห้าม เบลอวงขาวเฉพาะที่ห้าม เอารูปหน้ายิ้มมาแปะบังนิดนึงห้าม ห้ามท่าชัดเจนแบบมุมแหกโชว์กล้อง

ถ้าตั้งเรต ตั้งแสดงบัตร ตั้งติดเหรียญ จะลงเรตเยอะขึ้นได้และขึ้นกับลักษณะภาพเข้าเป็นภาพลามกหรือไม่ด้วย ถ้าจัดเป็นภาพลามกห้าม เขาบอกการ์ตูนไม่เหมือนนิยาย นิยายเป็นตัวหนังสือตัดสินยาก แต่การ์ตูนเป็นภาพมันเป็นหลักฐานแจ้งความจัดเป็นสื่อลามกได้เลย