Fanboi Channel

คอมมิชชั่นงานที่ 2 อนุมัติตีสามก็คงจะมีคนเห็นหรอกนะ

Last posted

Total of 797 posts

764 Nameless Fanboi Posted ID:xxcWBw3iY9

มึงมีวิธีคิดราคางานยังไงวะ​ คือกูพอใจในราคาที่คนส่วนใหญ่บอกว่ากดราคาอะมึง​