Fanboi Channel

คอมมิชชั่นงานที่ 2 อนุมัติตีสามก็คงจะมีคนเห็นหรอกนะ

Last posted

Total of 88 posts

41 Nameless Fanboi Posted ID:96JGmMSFC7

กูแนะนำถ้าพวกมึงมีเคสนักวาดโกงคมช (ดองคมชนานไม่ตอบไม่คืนเงิน กูถือว่าโกง)​ ให้รวมตัวตั้งกลุ่มไลน์open chatอะไรก็ได้ รวบรวมผู้เสียหายที่เขาไม่ตอบแชทจริงๆให้ได้5-10คนแล้วมึงจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทีเดียวแหละ จะได้กระจายข่าวให้คนที่ไม่รู้ระวังตัวด้วย ไม่งั้นก็อย่างที่ข้างบนว่า แค่มานั่งแหกรายคนเจ้าตัวก็หมุนเงินมาคืนรายคนชิลๆ ไม่ได้บทเรียนหรอกเชื่อกู