Fanboi Channel

โม่งตุ๊กตา Doll/BJD/DD ภาค22

Last posted

Total of 604 posts

202 Nameless Fanboi Posted ID:oaCYH2ibLc

>>197 อยู่ในสังคมที่เลือกไม่ได้ จะส่งกลับไปลาติก็นาน(นานจริงๆ เคลมหน้าลอกขนส่งยังนานเลย) ส่งไปนมเย็นก็สาวไปหน่อยไปใช่สเป็ก แล้วช่างลาติส่วนใหญ่รับก๊อบด้วย ถึงจะด่าลาติว่าทำสีผิวเหี้ยอะไรของแกไม่ซ้ำกันสักล๊อต แต่พอส่งไปกับช่างที่รับก๊อบแล้วมันแยกแท้ก๊อบได้ด้วยสีผิวที่ลาติทำเหี้ยอะไรของแกนี่ก็รู้สึกสับสนชีวิตเหมือนกันว่ะ…
ปล.ส่งซ่อมเฟสเดิมนะ