Fanboi Channel

โม่งตุ๊กตา Doll/BJD/DD ภาค22

Last posted

Total of 702 posts

198 Nameless Fanboi Posted ID:r8QIDzaO/D

>>197 ปกติคนเล่นแท้เค้าค่อนข้างซีเรียสกับการเลือกช่างนะ ส่งไปก็เหมือนเป็นประวัติว่าเราเคยเฟสกับใครแล้ว ทีนี้พอไปถึงช่สงเฟสที่รับก๊อปด้วยมันจะเหมือนเราแปดเปื้อนอะแก สงสัยเราคิดมากไป