Fanboi Channel

คิดเห็นอย่างไร กับนักร้องออโต้จูน

Last posted

Total of 8 posts

4 Nameless Fanboi Posted ID:U1NjssroGT

ส่วนตัวมองว่าไม่ผิด เพราะเดี๋ยวนี้ post-productionส่วนใหญ่ก็ออโต้จูนทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะใส่มากใส่น้อย ไม่ว่าใครก็อยากให้เสียงตัวเองดีทั้งนั้น
ส่วนพวกพวกแร็ปออโต้จูนนี่คงแล้วแต่ชอบมั้ง ส่วนตัวแล้วเฉยๆ