Fanboi Channel

All About NCT 25: แกล้งตายจ้อจี้ เลิกลาเบลวีซะทีต้องเลเบิ้ล อีกไม่นานเกินรอยู 2020 มาแน่! (โม่งเตรียมแฮปปี้เบิร์ธเดย์โจ้และหนุ่มๆกุมภาบอยส์)

Last posted

Total of 1000 posts

991 Nameless Fanboi Posted ID:uPZYSbVjEo

พอพูดถึงวสพร้อมสองจีน กูสงสัยว่าทำไมมนต.เอ็นดูมูมินเยอะจัง แล้วแม่มูมินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนต.สายน้องเหมือนกัน กูงงเพราะอนจี้คล้ายกันมาก ชอบชิปออลเมนตัวเองด้วยเป็นส่วนใหญ่ด้วยทั้งคู่ แค่แม่มูมินไม่ประสาทแดก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.