Fanboi Channel

All About NCT 25: แกล้งตายจ้อจี้ เลิกลาเบลวีซะทีต้องเลเบิ้ล อีกไม่นานเกินรอยู 2020 มาแน่! (โม่งเตรียมแฮปปี้เบิร์ธเดย์โจ้และหนุ่มๆกุมภาบอยส์)

Last posted

Total of 1000 posts

70 Nameless Fanboi Posted ID:8lSf8eGUEA

>>69 เหมือนว่าของต่ายจะเปลี่ยนเป็น 22 แล้วนะจากผลโหวต https://twitter.com/DY_THPROJECT/status/1207571359548637184
แอบงงเหมือนกันว่าทำไมคนโหวตเลือก 22 จตุจักรแทนที่จะเป็น 32 ศูนย์สิริกิตติ์ ทั้งที่ปีก่อนป้ายก็อยู่แค่เพชรบุรีเอง
แต่ของต่ายตั้งราคาแพงกว่าของคนอื่นมาตลอดอยู่แล้ว ที่ปีก่อนก็มีดราม่ากันไม่ใช่เหรอ
(จริงๆบ้านจอนก็น่าจะให้โหวตแบบบ้านต่ายก่อนที่จะตัดสินใจทำไรกันเองนะ เพราะเงินเป็นเงินส่วนรวม ไม่ใช่เงินส่วนตัวของคนทำบ้าน)

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.