Fanboi Channel

All About NCT 25: แกล้งตายจ้อจี้ เลิกลาเบลวีซะทีต้องเลเบิ้ล อีกไม่นานเกินรอยู 2020 มาแน่! (โม่งเตรียมแฮปปี้เบิร์ธเดย์โจ้และหนุ่มๆกุมภาบอยส์)

Last posted

Total of 1000 posts

69 Nameless Fanboi Posted ID:9yMEGr7XkY

ไม่มีใครสงสัยของต่ายบ้างหรอ 78000 ได้แค่ 12 ชีต ถ้าอยากได้ป้ายใหญ่ 32 ชีตต้องยอด 245000 นอกนั้นเป้าที่ 2 กับ 3 ที่ใช้เงินแสนสามกับแสนเก้าก็ 12 ชีตเหมือนกัน แต่เอาเงินไปลงกับสื่ออื่นแทน

คหสตตะ คนส่วนใหญ่ก็สนใจป้านเอมอาร์ทีสุด พวกจอ led ไรพวกเนี้ยคนถ่ายไม่ได้เยอะเลย กว่าจะวนมารอบนึง สำหรับกูโคตรไม่คุ้ม ถ้าใครคิดว่าบ้านจอนแย่แล้ว มึงมาดูบ้านต่ายก่อนเถอะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.