Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 2

Last posted

Total of 863 posts

844 Nameless Fanboi Posted ID:i5pY751oLo

ข่าวลือใหม่มาอีกละ ว่าหลังพักวง นิโนะจะย้ายไปอยู่เมกา เออ จะทำอะไรก็เชิญ ขออย่างเดียวคือเลิกกับเมียคนนี้ซักทีแค่นั้นแหละ