Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 2

Last posted

Total of 1000 posts

842 Nameless Fanboi Posted ID:0Q6lNrwDh2

>>841 เป็น"อดีตผู้ประกาศ"มึง ได้ข่าวว่าเลิกประมาณ2018มั้ง เท่าที่กูเห็นรูป มีทั้งได้กู้ดส์จากงานคอน ได้ดอกไม้ที่นิโนะได้หลังงานเสร็จอีกที พูดถึงไลฟ์บ้าง พูดอ้อมๆถึงนิโนะบ้าง บางทีก็มีรูปไปโผล่อยู่ที่เดียวกัน อะไรทำนองนี้ ประมาณว่าแสดงความเป็นเจ้าของกันเห็นๆ ไม่ทำตัวเงียบๆ Low profileน่ะมึง กูก็เฉยๆนะ แต่งก็แต่งไป แต่พอรู้แบบนี้ก็แอบตงิดเล็กๆไม่ได้แฮะ จะว่าไปคนอายุ30ปลายๆนี่ ทำแบบนี้เรียกว่าไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ป่ะวะ เห็นบางทวิตบอกถ้าเด็กทำก็น่ารักอยู่หรอก แต่เจอคนอายุเท่านี้มาทำแบบนี้มันไม่น่ารักเอาซะเลยน่ะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.