Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 2

Last posted

Total of 769 posts

597 Nameless Fanboi Posted ID:N1xLCrJzoH

>>596 ไดกิ เจ้าตัวบอกเองว่าจะลงนิตยสารนั้น แต่กล้ามขึ้นเยอะจริงจัง
ยกเลิกสัญญาลูกแล้วทำสัญญาผัวแทน555