Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 2

Last posted

Total of 639 posts

559 Nameless Fanboi Posted ID:70vVx1oW.m

>>557 โลกมันคงเปลี่ยนไปเนอะ ระบบอาวุโสเลยไม่ได้จริงจังเท่าเดิม แต่สงสัยว่าทำไมรุ่นพี่ต้องเอาใจ ประมาณว่ารุ่นพี่ก็เข้าหาเด็กมากขึ้นแบบนี้สินะ