Fanboi Channel

Rapper

Last posted

Total of 61 posts

37 Nameless Fanboi Posted ID:O88W2cuxBi

>>34 แต่กุก็เห็นด้วยนะ เด็กพวกนี้แม่งไปทำห้าวทำปากเก่งใส่พวก sound engineer แต่แม่งจะรู้มั้ยว่าคนพวกนี้เขาระดับไหนกันแล้ว เขามีฝีมือ
มีประสบการณ์กว่าพวกแม่งเป็นร้อยเท่าพันเท่า ถ้าเทียบกับพวกแม่งที่ประสบการณ์ฝืมือเท่าหางอึ่ง ก็คงเป็นเป็นได้แค่ฝุ่น แม่งสั่งๆใช้คำพูดคำจาแบบไม่มีการให้เกียรติเขาเลย ทำเหมือนเขาเป็นเบ๊ กูแม่งอยากจะตบกะโหลกพวกนี้สัส แม่งขยะวงการเพลงโดยแท้