Fanboi Channel

กระทู้บอยแบนด์

Last posted

Total of 281 posts

278 Nameless Fanboi Posted ID:100Bp0Qyc4

ช่วยเป็นกำลังใจให้ดีกว่า ขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปได้ ขอให้กระบวนการยุติธรรมให้ความเป็นธรรม
ไม่ใช่มาซ้ำเติมกัน มันมีแต่แย่ลง