Fanboi Channel

มาคุยเรื่องร้านขายเครื่องดนตรีกัน

Last posted

Total of 4 posts

3 Nameless Fanboi Posted ID:bn6KuRd16

กูใช้บริการร้านนี้มาหลายครั้ง ซื้อมาสองตัว นอกนั้นบาวทีก็ไปเดินเล่น ตั้งแต่อยู่เวิ้งละ กูว่าบริการใช้ได้นะ (สำหรับกู) ต่างกรรมต่างวาระว่ะ