Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 232 posts

228 Nameless Fanboi Posted ID:lXT1QLXpS3

https://www.youtube.com/watch?v=oxs4qWKY7xE
https://www.youtube.com/watch?v=Ezhg2Pg6SqY
มึงกูถามหน่อย เทคนิคร้องเพลงเสียงแหบๆแบบนี้มันฝึกยากมั้ยวะ แล้วมันมีชื่อเทคนิคมั้ย กูชอบมาก กูอยากร้องได้แบบนี้ แต่เป็นคนเสียงแหลม TT