Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 236 posts

219 Nameless Fanboi Posted ID:NPSkzA34sB

มึงช่วยดูหน่อย ตอนนี้กูเล่นไวโอลินมาได้ 5 ปีละ ปัญหาของกูคือเล่นแล้วไร้อารมณ์ กูพยายามแก้ทุกทาง แต่ทำยังไงก็ไร้อารมณ์อยู่ดีว่ะ มีทางไหนที่ทำให้กูเล่นใก็มีอารมณ์มากขึ้นไหม