Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 209 posts

197 Nameless Fanboi Posted ID:nF3jD56+4L

ถ้าดูเร้าหรือไปหน่อยก็ขออภัยทีนะครับ พอดีโอกาสได้พูดคุยกับมืออาชีพแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยในชีวิตผม ผมก็แค่คนที่นั่งทำเพลงอยู่บ้านคนเดียวให้ตัวเองฟังไปวันๆ ไม่มีใครให้คำปรึกษา ไม่ได้มีสังคมนักทำเพลง นักดนตรี อะไรกับเขาหรอก ขออภัยที่เสียมารยาทไปหน่อย แต่ผมก็ต้องการคำแนะนำจากท่านเทพ ท่านอาจารย์ หลายๆท่านอยู่ เงียบหายอย่างนี้ก็เลยมืดบอดเลย