Fanboi Channel

โม่งตามหาเพลง

Last posted

Total of 241 posts

95 Nameless Fanboi Posted ID:oXIkOatu5m

ตามหาเพลง ผู้หญิงร้อง ฟังตอนเด็ก ราวๆยุค 80

เป็นเพลงป๊อบร๊อคมั้ง ตอนเริ่มเพลงผู้หญิงจะร้องว่า อีตุ๊ อีตุ๊ บี้เอเรเอร๊อคบ้า(มั่ว ) สองรอบก่อนทำนองขึ้น