Fanboi Channel

โม่งตามหาเพลง

Last posted

Total of 181 posts

148 Nameless Fanboi Posted ID:Gyw3m9QafE

ตามหาเพลงเกมส์จากเกมHip streetช่วงปี2008-2009เป็นเพลงที่เปิดในหน้าห้องแต่งตัวทุกครั้ง เป็นเพลงเกาหลี ผู้หญิงร้อง จังหวะกลาง-เร็ว มีท่อนที่เป็นคำซ้ำๆอยู่ค่ะ