Fanboi Channel

มาแชร์เพลงเกาหลีกากๆกันเถอะ!KPOP\POP\RAP etc.

Last posted

Total of 23 posts

12 Nameless Fanboi Posted ID:oUrSoTQo9T

หากฉันใช้สมองจดจำเรื่องราว ก็ยังพอจะลืมเธอได้
แต่ฉันใช้หัวใจ เก็บความทรงจำเรื่องของเรา

ต่อให้พยายามสักเท่าไร
แต่ก็ทำได้เพียงแค่ทิ้งเรื่องราวรอบๆกายไป
อยากจะทิ้งเธอไปให้ไกล
แต่ความรักกลับยิ่งฝังลึกในใจขึ้นทุกที

จะทำไงให้ตื่น จากคืนที่ฉันฝัน ว่า..ยังมีเธอ
ทั้งที่ความจริง..ไม่มี

https://youtu.be/z1Hy0ynIu3s