Fanboi Channel

มู้เนื้อเพลง. 🥩🎶

Last posted

Total of 39 posts

34 Nameless Fanboi Posted ID:+IJI7tCOtw

หากเก็บเอาความ ช้ำตรม
เก็บความขื่นขม ใครเล่าเขาจะรู้
ให้ลืม เรื่องราว หาใครดูสักคน
ปลอบโยน ด้วยรักที่จริงใจ...
ฉัน ก็เคยเป็นเช่นเธอ
ที่เคยเจอะเจอกับเรื่อง
เลวร้าย คง ต้องมี
เรื่องราวอีกมากมาย
สีสันหลากหลายความหมาย
รักต่างกัน...