Fanboi Channel

All About NCT 38 : ซิงเกิ้ลใหม่วสซึโนว่า "ดรัมไม้หนึ่งที่ไม่อยากยอมรับว่าเป็นดรัมไม้หนึ่ง" จากอัลบั้ม "จะเห็นหัวเมนเธอแค่เรื่องคู่ชิป" วางแผงแล้ววันนี้

Last posted

Total of 1000 posts

996 Nameless Fanboi Posted ID:zuJUo3uJhE

กูก็คิดว่าการจะฟ้องไม่ฟ้อง คนตัดสินใจหลักน่าจะเป็นศลปมากกว่าค่าย นอกจากจะเป็นกรณีรุนแรงมากจริงๆ
จำได้ว่าตอนซอลลี่ก็เล่าว่าตัวเองเป็นคนตัดสินใจว่าจะไม่เอาเรื่องไรเงี้ย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.