Fanboi Channel

WayV ที่คุณคู่ควร

Last posted

Total of 532 posts

502 Nameless Fanboi Posted ID:Q.JJtfgyqA

>>499 กุไม่ชอบที่สุดคือเมนโจ้เท่าที่กูเห็นไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย แบบ มึง มึงรักเขาที่เป็นเขาน่ะใช่ แต่ขอเขาในฉบับปรับปรุงเข้าใจโลกใส่ใจความรู้สึกคนอื่นหน่อย ทำไมต้องรอคนที่ไม่ชอบว่าก่อน คนของเราเราควรว่าเองด้วยซ้ำ มันล้าหลังมากนะแนวคิดนี้ กูเข้าใจเรื่องเด็กค่ายนี้วันๆอยู่แต่ในค่ายจนลืมนึกว่าโลกมันมีอะไรมากกว่าห้องซ้อมกับหอนอน แต่แม่งพวกผู้ใหญ่ก็เอาอันนี้มาขยี้ เห็นเป็นสนุกไม่มีใครปราม ดักดานยันผบรห