Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 3

Last posted

Total of 120 posts

6 Nameless Fanboi Posted ID:+8gsOyoKmN

>>4 กูเจอเม้นในอารามะบอกว่าเรียวออกจากคันจานิเพราะทะเลาะกับเพื่อนร่วมวงเกี่ยวกับคอน เรียวกับซุบารุอยากได้แบบจู๊คบ้อกซ์ ที่เหลือชอบแบบคันจานิเอนเตอร์เทนเมนท์ ซุบารุออกเรียวไฟ้ท์สู้ไม่ได้ เรื่องนี้จริงป่าววะ