Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 3

Last posted

Total of 233 posts

228 Nameless Fanboi Posted ID:z8t.wdnnv.

>>227 เข้าใจ อ่านแล้วแทนที่จะได้สารที่ต้องการสื่อ ได้ความหงุดหงิดมาแทน 5555

แต่กูว่าค่ายเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะ หลายสำนักข่าวก็อัพรูปขึ้นเน็ตได้แล้ว บางคลิปก็เลิกล็อกโซนแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ ค่อยๆ คลาน 555