Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 3

Last posted

Total of 201 posts

195 Nameless Fanboi Posted ID:g8JTVhWwnr

>>191 ถ้าหวังจะให้แต่โอตะวงตัวเองซื้อเพื่อหวังเป็นไอดอลแห่งชาติ แล้วจะต้องซื้อกันเท่าไหร่ถึงจะพออ่ะ อีก 10 ปี จะได้เป็นป่าวเหอะ กว่าอาราชิจะได้เป็นไอดอลแห่งชาติ ใช้เวลาเท่าไหร่ เมมเบอร์วงหิมะมีใครดังมั่งอ่ะ ในระดับที่คนทั่วไปรู้จักอ่ะ