Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 3

Last posted

Total of 201 posts

194 Nameless Fanboi Posted ID:g8JTVhWwnr

>>188 คิดว่าดันไม่ขึ้นนะ จะเป็นอย่างอาราชิ เมมเบอร์ทุกคนต้องเป็ที่รู้จักป่ะ นี่ไม่ได้ตามอาราชินะ ยังรู้จักทุกคนเลย อ่ะ เพราะได้ดูซีรี่ย์