Fanboi Channel

[Johnny’s] มาคุยเรื่องเด็กจอห์นนี่ส์กันเถอะ 3

Last posted

Total of 189 posts

184 Nameless Fanboi Posted ID:T.fg9Sg3dA

ถามหน่อย กูเพิ่งเริ่มตามค่ายนี้ อยากรู้ว่าปกติแฟนไทยหวีดกันในแพล็ตฟอร์มไหนมากกว่ากันอะ ทวิตหรือเฟส? กูจะได้ตามไปถูก