Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องหนังและซีรี่ย์ เรื่องที่สอง

Last posted

Total of 144 posts

132 Nameless Fanboi Posted ID:O4.aJftC9+

>>131 มาเฟียนิวเจอซีย์ ไม่ใช่มาเฟียนิวยอร์กใส่สูทผูกไท พวกนี้ใส่เสื้อฮาวาย นุ่งขาสั้น ลากแตะ คนละฟีลกับก็อดฟาเธอร์เลย