Fanboi Channel

อาทิตย์นี้ในโรงมีหนังอะไรดูบ้าง โรงที่ 4

Last posted

Total of 340 posts

312 Nameless Fanboi Posted ID:i2/dMeFph/

เล่น rov อาจไม่ชอบบริบท ห่อตรรกะอีสปอร์ต ในเกม
แต่ถ้าชอบแนวครอบครัว และไม่เคยเล่นเกมนี้
อาจปรับเปลี่ยนแนวคิดบางอย่างในสมอง อาจอยากทำความรู้จักกับตัวเกม และทัศนคติเกี่ยวกับ อีสปอร์ตอาจเปลี่ยนไป