Fanboi Channel

[ตำหนักซีรีส์จีน 3] เมื่อสามีแห่งชาติทยอยกันสละโสด by ชะนีไทยใจสลาย

Last posted

Total of 733 posts

578 Nameless Fanboi Posted ID:NQowzkQHys

กูว่าหยางจื่อเปลี่ยนทรงผมน่าจะดีกว่านี้นะ
แบบผมทรงนี้ไม่สุดว่ะ จะว่าตลกก็ตลก จะน่ารักก็น่ารักไม่สุด
กูชอบนางแบบไม่มีผมหน้าม้ามากกว่าว่ะ แบบโตไปเลยอ่ะ
ไหนๆจะหน้าแก่แล้วก็แก่แบบสวยๆไปเลย