Fanboi Channel

หนังไทย #๒

Last posted

Total of 418 posts

363 Nameless Fanboi Posted ID:dHZ4r6O3L/

พระเอก กลางเรื่อง ตายกลายเป็นผีไม่รู้ตัว เฝ้ารอผลการตีพิมพ์เรื่องผีอยู่กลางเขา
นางเอกที่เห็นผีมาทั้งเรื่อง เอาผลการตีพิมพ์มาบอกว่าได้รับการตีพิมพ์มาแจ้งวิญญาณพระเอกที่เฝ้ารอ

สปอยหนังเรื่องนึงฉายอาทิตย์หน้า