Fanboi Channel

Terminator

Last posted

Total of 112 posts

83 Nameless Fanboi Posted ID:lbdJ.rNSsr

>>82 กูว่าตัวพวกแม่งเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวมันต้องการอะไร พวกปัญญาอ่อนนี่ใช้ตรรกะเป็นซะที่ไหน พ่นเหี้ยอะไรออกมาแต่ละอย่างทำเอามนุษย์ปกติเขา facepalm ไปกันหมด

>>81 ที่จริงถ้าใส่มานิดๆหน่อยๆพอเนียนๆก็พอรับได้นะ ยิ่งถ้าบวกกับการเล่าเรื่องดีๆก็อาจจะทำให้เรื่องมันสนุกขึ้นได้ด้วย แต่อย่างไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือนอกจากเนื้อเรื่องเน่า เล่าเรื่องไม่เป็น ยังจะเสือกยัดมาแบบทื่อๆโง่ๆ ไม่เนียนและมากเกินไปจนกลายเป็นขยะไปเลย