Fanboi Channel

Star Wars : episode II - The Last Fanboy

Last posted

Total of 723 posts

640 Nameless Fanboi Posted ID:PwCbMmkNPn

>>639 ดูจากสภาพตอนนี้มันก็น่าจะรีบู๊ทอยู่อ่ะนะ เละเป็นโจ๊กเลย และถ้าจะรีบู๊ทจริงสมควรจะเอาเนื้อเรื่องส่วน old republic มาเล่นมากกว่าเนื้อเรื่องส่วน skywalker นะเพราะมันมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าและแน่นอนของเล่นให้ขายก็เพียบ 5555