Fanboi Channel

Star Wars : episode II - The Last Fanboy

Last posted

Total of 723 posts

639 Nameless Fanboi Posted ID:.+/e9TfIXV

ถ้าข่าวลือรีบูทซ้ำอีกรอบเป็นจริง มันจะเอาคนหน้าเหมือนลุค เลอา ฮานตอนหนุ่มมาเล่น แล้วเอาตามเนื้อเรื่องEUป่ะวะเนี่ย