Fanboi Channel

อาทิตย์นี้ในโรงมีหนังอะไรดูบ้าง โรงที่ 3

Last posted

Total of 822 posts

605 Nameless Fanboi Posted ID:RP5KULCxS2

>>604 thx เอาเป็นว่า... เพลาๆเรื่องการเมืองมั่งก็ดีนะ อินเตอเนททำให้เข้าถึงเรื่องนอกประเทศได้ แต่มึงไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาในบ้านว่ะ

อีพวก sjw ศัพท์อินเตอร์เนทมีมที่ชอบใช้ใน Reddit 4chan เงี้ย มึงเก็บไว้ใช้ในที่ของมันเหอะนะ