Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องหนังและซีรี่ย์ original บน netflix และ amazon prime

Last posted

Total of 548 posts

396 Nameless Fanboi Posted ID:ob3.E74Eds

เห็นในพันทิป บอกว่า ปรัชญาๆ แล้วไอ้ปรัชญาที่ว่ามันคืออะไรว่ะ จะสอนอะไร
บอกแค่ว่า ปรัชญาๆ ไหนใครเข้าใจ ช่วยบอกที่ ว่ามันจะสื่ออะไร อะไรคือปรัชญาของหนัง