Fanboi Channel

เรื่องนี้เรื่องอะไร

Last posted

Total of 5 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:ruBYTtjZl

ที่พระเอกไป one night stand กับ ผู้หญิงคนนึงแล้วพระเอกเป็นเชฟ วันนึงพระเอกนางเอกติดโรคระบาดนึงที่ทำให้ไม่รับรู้รส แล้วก็หูหนวก พอตอนจบ ทั้งสองวิ่งตามหากัน แล้วตอนจบก็ตาบอด...

2 Nameless Fanboi Posted ID:hQQj2HAlmV

https://www.123-hd.com/

3 Nameless Fanboi Posted ID:BbGyhOcPgE

1. เป็นคนที่มีเงินทุนล้นฟ้า อำนาจมหาศาล ครอบครองทรัพย์สินเกือบครึ่งของประเทศ สามารถเรียกผู้หญิงที่ชื่นชอบในประเทศมาเป็นภรรยาได้ตามต้องการ สั่งให้ลูกน้องตัวเองทำตามคำสั่งได้แบบไม่ขัดขืน ลงโทษลูกน้อง/ภรรยาตัวเองได้สารพัดวิธี คนที่มาด่าทอใส่สามารถสั่งจับให้ติดคุก20ปีได้ตามที่ต้องการ ไม่มีใครมาฟ้องร้องทางกฎหมายได้หากทำผิด ไม่ยุ่งการเมืองแบบเปิดเผย สั่งสอนทุกคนให้รู้จักพอเพียงเสมอยกเว้นตัวเอง

2. <ตอบตามที่ ศธ เคยออกinfographicมาเรื่องวิธีการพูดกับผู้ใหญ่>

3. เยาวชนไทยในปัจจุบันไม่มีมารยาททางสังคมเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง สื่ออินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกที่รุกรานมาทำลายศีลธรรมและคติอันดีของเยาวชนไทยทุกวันนี้ รวมถึงรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพจนเกินไป

4.ควรมีการตั้งsingle gateway บังคับเด็กทุกๆคนห้ามครอบครองหนังสือการ์ตูน/สิ่งพิมพ์และสินค้าจากชาติตะวันตกทุกชนิด ติดตั้งวิทยุกองทัพบกที่มีเนื้อหาการรักชาติแบบปิดไม่ได้และเปิดตลอด24 ชม. ไว้ในทุกครัวเรือน(โดยลดเสียงให้เบาลงเวลานอนได้) มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทัศนคติและความรู้การรักชาติทุกๆเดือน กำหนดการแต่งกายจากกระทรวงมหาดไทยให้มีแต่ทรงผมไทยเดิมกับทรงผมนักเรียนเท่านั้นที่สามารถทำได้ในประเทศ จับกุม ริบทรัพย์และลงโทษอย่างหนักกับร้านที่ทำผมทรงตะวันตกกับทรงผมสมัยนิยมชาติอื่นๆ และเยาวชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกินสามครั้งให้สั่งจำคุกสามชั่วรุ่นนับตั้งแต่รุ่นตัวเยาวชนขึ้นไป ที่สำคัญคือ ควรออกรัฐธรรมนูญที่ลดสิทธิ์และเสียงประชาชนให้มีความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้มากที่สุด

4 Nameless Fanboi Posted ID:BbGyhOcPgE

5.บอกชื่อครูที่มีเรื่องอื้อฉาวที่สุดในโรงเรียน
6. ในความเป็นจริงสามารถปฏิบัติตนให้มีมารยาทสมกับความเป็นไทยได้ดังนี้ <แล้วก้อปข้อมูลจากลิงค์ที่ให้ไปเขียนใส่เลยครับ>

https://sites.google.com/a/sapit.ac.th/hnathi-phlmeuxng-klum-thi-1/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/reuxng-thi-1-maryath-thiy

5 Nameless Fanboi Posted ID:/Ir9RQySP+

>>1 โรง ท