Fanboi Channel

ตามหาหนัง

Last posted

Total of 660 posts

651 Nameless Fanboi Posted ID:0P9Nwu9bYe

ตามหาอย่างอื่นนอกจากหนังได้มั้ย คือมันคาใจมาก ๆ เป็นรายการคล้าย ๆ สารคดี เคยดูทางช่องทรู
จะเป็นเหมือนว่าเล่าเรื่องไปเรื่อย ๆ แต่ก็จะมีเหมือนภาพประกอบไปด้วยนะ เสียงนาเรเตอร์เป็นผู้ชาย
ฉากหลังของรายการจะเป็นสีขาว แล้วพวกสิ่งของ/สิ่งมีชีวิตที่รายการพูดถึงก็จะ ว่าไงดี เหมือนลอยไปลอยมาในฉากอ่ะ
จำได้ว่ามีตอนนึงรายการถ่ายให้ดูเบื้องหลังด้วย โลโก้ของรายการหรือบริษัทที่ผลิตจะเป็นรูปลูกตา
ช่วยหน่อยนะเพื่อนโม่งกูคาใจมาก ;_;