Fanboi Channel

เกาะติดออสการ์

Last posted

Total of 395 posts

378 Nameless Fanboi Posted ID:vxK6YejS0j

Fyi ถึงออสการ์จะเป็นเวทีของอเมริกัน แต่กรรมการไม่ได้มีแต่คนของฮอลลีวูดอเมริกันนะ มีคนไทยได้เป็นกรรมการด้วยนะมึง