Fanboi Channel

หนัง gth/gdh ดีจริงหรืออวยเกิน

Last posted

Total of 25 posts

23 Nameless Fanboi Posted ID:dFoGO.MIYI

>>22 "ด้อยพัฒนา"เพราะเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรให้พัฒนาไงล่ะ เรียกอย่างสวยหรูยกหางตัวเองคือเราเปิดกว้างหัวก้าวหน้า พูดกันตามความเป็นจริงคือประเทศเรามันวิปริตและไร้ความรับผิดชอบกว่าที่อื่นเขา ไม่ได้เหยียดนะแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะสนับสนุน