Fanboi Channel

Development Room - Build 1

Last posted

Total of 239 posts

223 Nameless Fanboi Posted ID:8Z/eCQ4VV5

เนทบ้าน TOT โพสไม่ได้เลยครับ บอกว่าติดเรื่อง vpn proxy มันคืออะไรครับ ต้องแก้ยังไงครับ
ใช้เนทมือถือ AIS ก็โพสไม่ได้ครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้น? ทุกวันนี้ต้องใช้คอมทีทำงานเท่านั้นถึงจะโพสได้น่ะ