Fanboi Channel

Site Moderation 8

Last posted

Total of 1000 posts

682 Nameless Moderator Posted ID:0

>>681 (ต่อ)

[Ban] 118.172.19.0/24 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6685/475

[Ban] 115.87.228.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/125

[Ban] 119.76.4.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6735/668

[Ban] 124.120.120.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6735/18
>>>/girlg/6723/501

[Ban] 171.5.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/606

[Ban] 171.96.190.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6647/502

[Ban] 180.183.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/976

[Ban] 223.206.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/986
>>>/girlg/6748/158
>>>/girlg/6748/176

[Ban] 27.145.132.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6666/376

[Ban] 58.10.208.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6756/858

[Ban] 182.232.32.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6666/375

[Ban] 223.24.16.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6670/889

[Ban] 223.24.0.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6675/308

683 Nameless Moderator Posted ID:0

>>664-666 รบกวนอ่านตาม >>583 นะครับ เรื่องลงรูปไม่เกี่ยวว่าจะเห็นอะไรหรือไม่ แต่อยู่ที่บริบทเป็นสำคัญครับ
>>667 (1) กรณีนี้เหมาะกับ >>>/lounge/ มากกว่า ขอล็อคนะครับ
>>667 (2) เคสนี้ขอชี้แจงดังนี้ว่า

>>>/karma/4214/889 เป็นการตั้งคำถาม โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ภาษาให้ดีกว่านี้หน่อยนึง แต่ถือว่าคาบเส้น
>>>/karma/4214/890-892 เป็นการตอบคำถาม ไม่มีปัญหาอะไร
>>>/karma/4214/893 อันนี้แบนไปแล้วใน >>661 แต่ลืมลบครับ
>>>/karma/4214/894 อันนี้เป็นการตอบคำถาม โดยส่วนตัวตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกัน เพราะไม่ได้เกิด action อะไร
>>>/karma/4214/895-896 โดยส่วนตัวมองว่าถ้าหาก >>>/karma/4214/889 ผ่าน อันนี้ก็น่าจะผ่านด้วย ไม่รู้จะแยกยังไง
>>>/karma/4214/902-903 อันนี้เข้าเคสเดียวกับ >>>/karma/4214/895

>>>/karma/4214/904 อันนี้ถือเป็นการ sexualize (= suggest ว่าอยากจะทำ action) ไม่ผ่านครับ

[Ban] 182.232.192.0/21 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 14, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/4214/904

>>667-671 >>674-675 >>678
ตอนนี้ทางเว็บมีบรรทัดฐานในการดูแลว่า ตราบใดที่ไม่ได้มีการ suggest ให้เกิด action บางอย่าง
(เช่นการบอกว่า "น่า..." หรือ "อยาก...") ยังจะถือว่าไม่มีปัญหา แต่ทางเว็บจะลองพิจารณาบรรทัดฐานอีกครั้ง
หรืออาจจะพิจารณาปิด >>>/karma/ ถาวร เพราะคิดว่าสังคมไทยไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องนี้ที่เพียงพอ
ทำให้ยังเร็วไปที่จะมีบอร์ดไว้สนทนาในประเด็น "เพศศึกษา" ครับ

684 Nameless Moderator Posted ID:0

>>679 ดูจากที่โพสใน >>666 >>674 >>677 แล้วถือเป็นการรบกวนการดูแลเว็บ ขอดำเนินการแบนนะครับ
ทางเว็บมีความเห็นว่า ถ้าหากคุณไม่พอใจกติกาของเว็บ และไม่สามารถเสนออะไรที่ constructive ได้
ขอแนะนำให้ไปใช้เว็บอื่นจะสบายใจทั้งสองฝ่ายมากกว่าครับ

[Ban] 115.87.0.0/17 (True)
[Reason] Trolling in Meta
[Active until] Apr 14, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/meta/
[Ref]
>>>/meta/6332/666/
>>>/meta/6332/674/
>>>/meta/6332/677/

685 Nameless Moderator Posted ID:0

ทางเว็บทำการล็อคกระทู้ >>>/netwatch/6676/ เนื่องจากได้รับแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย
และจะทำการลบกระทู้หลังวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผย IP address แต่อย่างใด

686 Nameless Moderator Posted ID:0

ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ ทางเว็บจะทำการเพิ่ม Deletion Policy โดยให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ลบกระทู้จาก >>>/netwatch/
ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากทางเว็บได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา
จนคิดว่าเจ้าของเว็บฯ ไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

687 Nameless Fanboi Posted ID:UkEr+XZHWG

>>671 "เพราะความคิดเห็นหลากหลายในหัวข้อนั้นเป็นความคิดที่ผิดไง"

แล้วคุณเอาไรตัดสินผิดถูกครับ ตัวคุณเองเหรอ

688 Nameless Fanboi Posted ID:m1UsnoBFkR

>>687 คุณสนับสนุนความคิดเห็นที่ผู้ชายเห็นผู้หญิงใส่กางเกงฟิตแล้วประกาศออกมาว่า ไป "ข่มขืน" เลย เป็นเรื่องถูกต้อง?
คุณสนับสนุนความคิดเห็นให้ผู้ชายตามไปส่องตูด มองใต้กระโปรงผู้หญิง หรือตั้งกล้องแอบถ่าย เป็นเรื่องถูกต้อง?

689 Nameless Fanboi Posted ID:YK6oGLyRKR

จาก >>596 ขอแจ้งเพิ่มเติม
>>>animanga/6487/358/
ใช้ข้อความซ้ำๆ ลงทุกสัปดาห์ และชวนสร้างทำลายบรรยากาศในการพูดคุย

690 Nameless Fanboi Posted ID:YK6oGLyRKR

>>689
>>>/animanga/6487/358/

691 Nameless Fanboi Posted ID:Urkjboc/gC

>>688 ไม่ได้บอกว่าถูกต้องแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิด ความคิดเห็นมันไม่มีผิดถูก มันไม่ใช่ข้อเท็จจริง

692 Nameless Fanboi Posted ID:m1UsnoBFkR

>>691 General Discussion 4 >>>/meta/5548/797/

693 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

https://fanboi.ch/lounge/6763/recent/

โทรลครับ ชื่อกระทู้

694 Nameless Fanboi Posted ID:SxJweTYZTL

https://fanboi.ch/lounge/6545/683/

อมุนษย์ครับ จัดการด่วนๆ

695 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

มึงมัน Sirn เก๊

697 Nameless Moderator Posted ID:0

>>689-690 อันนี้ตามที่แจ้งไว้ใน >>663 คือขอรบกวนให้ลองเตือนในกระทู้ก่อน
ถ้ายังไม่หยุดจะดำเนินการ หรือถ้าหากมีการเตือนแล้ว รบกวน quote ให้หน่อยครับ

>>693 ล็อคเรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากชื่อกระทู้ไม่เหมาะสม
>>694 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.96.188.0/23 (True)
[Reason] Discrimination, hate threat
[Active until] Mar 31, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6545/683/

698 Nameless Moderator Posted ID:0

>>696 ลบเนื่องจากก็อปพลาดครับ

699 Nameless Fanboi Posted ID:tNRKewVuI6

>>698 มึงมันโง่ไงSIRN

700 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

>>699 มันไม่ใช่ SIRN

701 Nameless Fanboi Posted ID:4jMmxrHNUb

https://fanboi.ch/literature/6765/recent/

รบกวนลบกระทู้นี้ด้วยค่ะ ตั้งผิดหมวด

702 Nameless Fanboi Posted ID:C2JSNO7AqP

แอดมินคะ จากที่รวบรวมมาแอดมินดูเอาเองนะคะว่าความคิดเห็นแบบนี้ แอดมินอยากจะให้คงอยู่ในเว็บบอร์ดตัวเองไหม
[แจ้งโพสต์+กระทู้ที่เกี่ยวข้อง]
เหยีดเชื้อชาติ เพราะคำว่าเจ๊ก เป็นคำที่คนไทยใช้ในทางลบกับคนจีนค่ะ
>>>/game/6628/104
ส่วนที่เหลือก็มีเหยียดศาสนา กับชาติกำเนิดปะปนกันไป
>>>/lounge/6545/677
>>>/lounge/6545/679
>>>/lounge/5905/800-804
>>>/lounge/6680/176
อันนี้hate speech
>>>/lounge/6545/693-694
อันนี้เนื้อหาเริ่มไม่เข้ากับเพศศึกษาแล้วค่ะ และดูเหมือนบางโพสต์จะมองผู้หญิงเป็นsex objectอีกตามเคย
>>>/karma/4214/952-955
เท่าที่หามาได้ขอประมาณนี้ก่อนละกันค่ะ เดี๋ยวจะมีคนมาไล่ด่าว่าเฟมินิสต์เป็นตัวน่ารังเกียจอีกทั้งๆที่ตัวเองไปใส่ไฟด่าให้ตัวเองบริสุทธิ์ในเรื่องโรคจิตๆห้องไหนก็ไม่มีใครเค้าเห็นด้วย

703 Nameless Fanboi Posted ID:p5Bc.Lw7sL

>>701 ตั้งใหม่ๆ ใน lifestyle เดี๋ยวไปคุยด้วย

704 Nameless Fanboi Posted ID:xqP8u9V+5X

>>697 จาก >>689 นะครับได้ทำการเตือนแล้วนะครับ ถ้ามีโพสต์นี้อีกผมจะแจ้งให้แบนด้วยนะครับ
>>>/animanga/6487/359

705 Nameless Fanboi Posted ID:DpOfO2cCkL

[แจ้งกระทู้]
ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของบอร์ดliterature
[กระทู้]
>>>/literature/6765/

706 Nameless Fanboi Posted ID:FYU78TE79S

ขอแจ้งลบกระทู้ค่ะsirn
กระทู้เซี่ยงไฮ้มาทางนี้ ห้องลิทค่ะ
https://fanboi.ch/literature/6765/
สาเหตุเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวของกับเรื่องวรรณกรรม และห้องลิทค่ะ

และขอแจ้งแบน
ID :HoEC5CwK5L
ID :kBlgXs3+lX
เนื่องจากคนอื่นๆได้ชี้แจ้งและตักเตือนเรื่องตั้งกระทู้ผิดหมวด แต่ก็ยังคงตั้งใจทำการก่อกวนค่ะ
หลักฐาน คือมีการโต้เถียงกับคนๆอื่นที่เข้ามาชี้แจงตั้งแต่เรป >>1 ไปจนถึง>>15 ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

707 Nameless Fanboi Posted ID:XmrKPVxY1a

https://fanboi.ch/literature/6717/

อันนี้ด้วยค่ะ ตั้งมาเพื่อนินทาสำนักพิมพ์และตัวบุคคลอย่างเดียว
ไม่ได้คุยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนิยายอะไรเลย ไม่รู้เนียนมาอยู่ได้ยังไง

708 Nameless Fanboi Posted ID:XmrKPVxY1a

https://fanboi.ch/lounge/6545/706-708

ปีศาจร้ายแท้ๆ

709 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งกระทู้]
- ไม่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา
- หัวข้อบอร์ด [BE UNCIVIL] ใช้คำ uncivil ทำให้เห็นเจตนาในการตั้งไม่ได้คิดจะหาแนวทางตามหัวข้อโดยดูจากโพส
>>>/karma/6761/1/ ที่เริ่มด่าก่อนสอบถามผู้ใช้บอร์ดคนอื่น
>>>karma/6761/2/ ไม่ยอมรับกฎใหม่ของบอร์ด ( >>>/meta/6332/583/ )
- ผู้ใช้บอร์ดไม่มีวุฒิภาวะในการแสดงความคิดเห็น
[กระทู้] https://fanboi.ch/karma/6761/

[แจ้งโพส] hate speech และ Sexual harassment
[โพส]
https://fanboi.ch/karma/6761/8/ - เยาะเย้ยถากถางเหยื่อที่โดนกระทำโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
https://fanboi.ch/karma/6761/10/
https://fanboi.ch/karma/6761/11/ - ทัศนคติสนับสนุนการรุมโทรม

710 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] hate speech
[โพส] >>>/meta/5548/806/

711 Nameless Fanboi Posted ID:QfRXpTgoyN

>>708 ปีศาจแม่มึงอ่ะ คนเขาแสดงความคิดเห็นกัน หัวควย

712 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

งั้นขอเรียบเรียงเรื่องราวฝั่งกูด้วยละกัน มาแจ้งด้วยสำนวนแบบนี้เห็นความผิดคนอื่นเท่าภูเขาชิบหาย ไม่รู้ว่าที่แบนๆอยู่คือSIRNรึเปล่าแต่บอกถามตรงว่ามึงให้อภิสิทธิ์กับอีนี่มาเยอะมาก ไม่รู้ว่าตอนคัดเลือกModeratorมาจากขุมเดียวกันไหมทำไมถึงแบนอีกฝั่งแต่ไม่คิดพิจารณาอีกฝั่ง แต่ถ้านี่คือSIRNอยู่แล้วกูขอโทษด้วยเพราะลักษณะการตอบโต้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยจริงๆ

713 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

ถ้าคิดว่ายุติธรรมจริงๆควรแบนทั้งสองฝั่ง เพราะอีกฝ่ายก็ใช้hate speechพอตัวไม่น้อย
[แจ้งโพสต์]
-ใช้hate speechในการสนทนาตอบโต้
เช่น "โม่งแบบพวกคุณคือพวกที่ทำให้สังคมระยำอย่างทุกวันนี้...."
>>>/meta/5548/800
-อันนี้ก็แนวโน้มเดียวกับด้านบนคือ แช่งให้ครอบครัวเพศแม่อีกฝั่งโดนข่มขืนโดนกระทำบ้าง
>>>/karma/6761/9
>>>/karma/6761/12
แล้วอยากให้Moderatorใช้วิจารณญาณด้วยว่าที่กูใช้hate speechกูด่าแบบมีเหตุผลไม่ใช่ด่ากราดแบบที่อีป้ามันแจ้งมาท่าเดียว หวังว่าจะอ่านเนื้อหาก่อนพิจารณา
-ด่าคนอื่นแต่สงสัยไม่มีกะโหลกให้ตักน้ำใส่ชะโงกดูเงาหัวตัวเอง หาว่าคนอื่นใช้คำไม่สุภาพไม่เรียบร้อยนั่นนี่ ตัวเองก็ใช้คำที่ก่อให้เกิดการเกลียดกันด้วย เช่น "....คุณหมาเดือน12......"หรือมาดูถูกสติปัญญาของคนอื่น
>>>/meta/5548/812
ส่วนใน >>709 ยอมรับว่าuncivil แต่ไปดูเนื้อหาทั้งหมดก่อนละกันนะจ๊ะ ตั้งแต่เริ่มจนจบมีไม่กี่สิบโพสต์ เข้าใจถึงเหตุผลไหมว่าทำไมถึงไม่โอเค กระทู้นึงคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันมีเยอะมาก แต่พอมาถึงมู้นึงทำไมกลับไปแบนแค่สองโพสต์สุดท้าย เห็นIPแล้วเทียบข้อมูลหลังบ้านเว็บบอร์ดจนเกิดอคติอะไรรึเปล่า?

714 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

>>713 ขอแก้จาก >>>/meta/5548/812 เป็น >>>/meta/5548/811

715 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] hate speech
[โพส] >>>/meta/5548/813/

>>713 General Discussion 4 >>>/meta/5548/814-818/

ถ้าทำผิดยอมรับผิดค่ะ ไม่งอแง ไม่ดิ้นพล่าน
ยอมรับคำตัดสินของแอดมินค่ะ
แต่จะแจ้งกระทู้ต่อมั้ย หมดแบนจะมาขอแจ้งต่อค่ะ

716 Nameless Fanboi Posted ID:/oY3J0JKq3

เอา SIRN ตัวจริงคืนมา

717 Nameless Fanboi Posted ID:TlWmDWCkEf

[แจ้งกระทู้] ตั้งผิดบอร์ด
https://fanboi.ch/literature/6765/

ควรไปอยู่ไลฟ์สไตล์ มีคนไปเตือนแล้วก็ยังแถ ล็อกมู้แล้วแบนมันไปด้วยก็ได้ ไม่รู้ตั้งใจโทรลหร์อเปล่า

718 Nameless Fanboi Posted ID:0tUXszP2Il

รบกวนmodดูบอร์ดliteratureด้วยค่ะ น่าจะเป็นโทรลมาป่วน ตั้งกระทู้ใหม่หลายกระทู้เล่นๆโดยไม่อ่านกติกาเลย

719 Nameless Fanboi Posted ID:IXbRfzozDG

https://fanboi.ch/lounge/5905/802-804

เศษเดนแท้ๆ

720 Nameless Fanboi Posted ID:HTUF40iRWD

>>707 มีรีวิวนิยายและพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำ ที่ช่วยประกอบพิจารณาการซื้อ ไม่ผิดหมวดค่ะ

721 Nameless Fanboi Posted ID:GhL0uzSWox

>>707 เพื่ออะไรละวะ ตัวเองมาป่วน พอคนอื่นเขาแจ้งก็แจ้งบ้างเพื่อเอาชนะ มึงแหกตาดูหน่อย ว่าเขาให้รีวิวนิยายกัน มึงไม่ให้อยู่ห้องลิท จะให้พวกกูไปอยู่ห้องkarma รึไง อิปสด ไม่อยากจะด่าละนะอิโทรล รกโลกชิบหาย

722 Nameless Fanboi Posted ID:oqGr93uBkc

>>707 เจตนาตั้งมาเพื่อโจมตี สนพ ชัดเจนเลยล้ะ
รีวิวนิยายประมาณ 5% ของเนื้อหากระทู้
นี่สงสัยว่าคู่แข่งสนพ หรือคนที่ไม่พอใจตั้งใจมาดิสเครดิตรึเปล่านะ
ถ้าอยากคุยจริงๆ มีมู้นิยายอยู่แล้ว ไม่ต้องตั้งมาเรียกร้องความสนใจเลย

723 Nameless Fanboi Posted ID:GhL0uzSWox

>>722 คือในมู้นิยายเขาไม่คุยกันเรื่องสำนักพิมพ์นี้ เพราะคุยที่ไรคนตีกันทุกครั้ง ก็เป็นข้อตกลงว่านิยายสำนักพิมพ์นี้ให้คุยแยกเพื่อความสงบสุขของโม่ง งั้นก็แล้วแต่เซิร์นจะพิจารณาเลยค่ะ

งั้นก็แล้วแต่ sirn. จะพิจารณาเลยค่ะ ไปไล่อ่านได้ ส่วนใหญ่เป็นรีวิวนิยายจริงๆค่ะ

724 Nameless Fanboi Posted ID:pC0/5NGvPH

ทำไม bnk โดนแบน 60 วันครับ แอดมินใหม่มีอคติอะไรเหรอครับ

725 Nameless Fanboi Posted ID:rabEyhlSZD

>>724 อยากโดน 60 วันหรือตลอดชีวิตเลือกเอาครับ

726 Nameless Fanboi Posted ID:IqYjhXFOwk

งงกับชีวิต Sirn ฉิบหายเลยครับ
เปิดหมวด Karma แล้วให้คุยแต่เรื่องเพศศึกษา
คุยเรื่องเพศทางอื่นนิดหน่อยก็ล็อค
ถ้าอยากได้เรื่องเพศศึกษาแบบใสๆขนาดนั้น ก็ตั้งมันแค่กระทู้เดียวพอ จะเปิดใหัตั้งแบบอิสระทำไมครับ
คิดว่าตัวเองเป็นครูเหรอครับ ต้องเอาหลักสูตรแกนกลางมาเปิดสอนเลยไหม?

727 Nameless Fanboi Posted ID:vBn3WL3stw

>>724 วงขยะแบบนี้แบน 60 วันยังน้อยไปด้วยซ้ำ เค้าไม่ห้ามพวกมึงคุยกันเหมือนตอนเด็กคอสก็บุญนักหนาแล้ว

728 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] ใส่ความ กล่าวหาเท็จ
[โพส]
>>>/karma/6761/18/
>>>/karma/6761/20/

729 Nameless Fanboi Posted ID:4tcp05WdIR

โม่งไม่ถูกใจตัวแทน sirn

730 Nameless Fanboi Posted ID:spTRbmOGav

sirnครับแบนมั่วห้องggอีกแล้วหรอครับ

731 Nameless Moderator Posted ID:0

เนื่องจากยังปั่นงานไม่เสร็จ เดี๋ยวขออนุญาตมาชี้แจงหลายๆ อย่างคืนนี้ (วันจันทร์) แทนนะครับ
ส่วนที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้เป็นใครดูแล ขอชื้แจงว่าเจ้าของเว็บฯ ไม่ไว้ใจที่จะให้คนอื่นดูแลเว็บนี้ครับ

732 Nameless Fanboi Posted ID:0xmg7uzpg3

>>722 โจมตีตรงไหน เค้าก็คุยเรื่องนิยาย+สนพ.กัน มันจำเป็นต้องมีแต่ด้านบวกเหรอ ทุกที่มันก็มี+/-ทั้งนั้น อีกอย่างกระทู้จงหยวนไม่ได้ผิดที่จะตั้งแยกออกมาจากตำหนักจีนเพราะถือเป็นหมวดแยกไปอย่างเช่นเสิ่นเจิ้น กลอรี่ กำลังภายใน ก็ตั้งแยกไปได้ มันไม่ได้ผิดกฎบอร์ดว่ะ

733 Nameless Fanboi Posted ID:ZyDniT/m+Y

>>719 ก็ยังมีความเป็นคนมากกว่ามุซซี่ชอบเย็ดเด็กแล้วฝันว่าตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเจอ 72 virgins อ่ะครับ

734 Nameless Fanboi Posted ID:HeHSIXl6PN

>>732 เค้าด่าขับไล่มู้นี้กันทั้งห้อง มึงยังหน้าด้านแถอีกหรอ

735 Nameless Fanboi Posted ID:Dk.31vpJXu

[แจ้งโพสต์]
ใช้กระทู้ผิดวัตถุประสงค์ พยายามรบกวนการทำงานของแอดมิน
>>>/meta/6332/720-730
>>>/meta/6332/732-734

736 Nameless Fanboi Posted ID:JglRFBWW3Y

สงสัยตอนนี้หลายคนโดนแบน ip รัวๆเพราะจากบอร์ด lounge ในกระทู้ปะคุยเรื่องการเมืองกันคนคุยประจำหายไปพอสมควร

737 Nameless Fanboi Posted ID:it3gI46qjP

>>734 หลายคนตรงไหน กูเห็นคนส่วนใหญ่เขาโอเคร มีแค่โทรลไม่กี่ตัวเนี่ย ป่วนอยู่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร หรือใครไปเผลอเอาตีนไปเหยียบความเหี้ยของพวกป้าๆก็ไม่รู้ ถึงได้พล่านมาป่วนทั้งห้องลิท

738 Nameless Fanboi Posted ID:AD80TNAiZP

https://fanboi.ch/karma/4214/1000/

มารศาสนา

739 Nameless Fanboi Posted ID:u./Vq1kLuu

https://fanboi.ch/karma/6766/16/

แสดงความถ่อยสถุลต่อเพื่อนสมาชิก

740 Nameless Moderator Posted ID:0

>>701 >>705 >>706 >>717 ล็อคเรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากไม่ตรงจุดประสงค์ของบอร์ด
>>706 (2) อันนี้ไม่ใช่เหตุผลให้แบนครับ ถ้าคิดว่าตั้งไม่ถูกควรเมินและเข้ามาแจ้ง
>>704 รับทราบครับ ถ้ามีอีกหลังจากนี้จะดำเนินการจัดการครับ
>>707 การพูดคุยเรื่องสำนักพิมพ์ อยู่ในขอบเขตของบอร์ด >>>/literature/ ครับ
>>710 เคสใน >>>/meta/ ไม่ต้องแจ้งครับ เจ้าของเว็บจะตัดสินเองว่าอะไรควรไม่ควร

741 Nameless Moderator Posted ID:0

>>702 >>719 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/game/6628/104 ไม่มีปัญหาจากบริบทที่สื่อถึงคนจีนที่ใช้ hack ในเกม ไม่ใช่เหมารวม
>>>/lounge/6545/677 ไม่มีปัญหาจากบริบทที่คุยกันถึงเรื่องพันธุกรรม
>>>/lounge/6545/679 อันนี้เข้าใจว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่นิวซีแลนด์ ทางเว็บไม่ได้ห้ามแสดงความเห็น
>>>/lounge/6680/176 มองว่าเป็น satire มากกว่าดูถูกศาสนา
>>>/lounge/6545/693-694 อันนี้ไม่เข้าใจว่าแจ้งเพราะอะไรครับ
>>>/karma/4214/952-955 อันนี้เป็นการถามตอบประสบการณ์ ซึ่งที่เล่า imply ถึง consent ไม่มีปัญหาครับ

>>>/lounge/5905/800 เป็นการโจมตีบุคคลทางการเมือง ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/801 เป็นการล้อเลียนสถาบันบวกกับโจมตีทางการเมือง ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/802 เป็นการเหยียดศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/803 เป็นการเหยียดศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/804 เป็นการแนะนำให้ทำผิดกฏหมาย ไม่ผ่านครับ

[Ban] 62.66.128.0/18 (CyberCity)
[Reason] Political attack, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/lounge/5905/800

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Forbidden topics
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/801

[Ban] 1.46.0.0/17 (Dtac)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/802

[Ban] 118.174.236.0/23 (TOT)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/803

[Ban] 171.97.218.0/23 (True)
[Reason] Hate threat
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/804

742 Nameless Moderator Posted ID:0

>>708 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/lounge/6545/706/ เป็นการเปิดประเด็นด้วยคำถาม ไม่ใช่การข่มขู่ประทุษร้าย
>>>/lounge/6545/707/ ครึ่งหลังไม่เหมาะสมตามไกด์ไลน์ แต่ด้วยตัวเนื้อหาเป็นการโต้ตอบธรรมดา
>>>/lounge/6545/708/ เป็นการดูถูกศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ

[Ban] 159.192.216.0/23 (CAT BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6545/708/

743 Nameless Moderator Posted ID:0

>>709 (1) กระทู้ดูแลตัวเองในบอร์ด มีไว้ให้ออกความเห็นเกี่ยวกับแนวทางบอร์ดอยู่แล้วครับ
>>709 (2)

>>>/karma/6761/8/ โดยตัวเนื้อหาแล้วไม่มีปัญหาครับ ถึงครึ่งหลังจะไม่เหมาะสมตามไกด์ไลน์
>>>/karma/6761/10/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เป็น sexual harassment และแนะนำให้เกิด action
>>>/karma/6761/11/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เป็น sexual harassment และแนะนำให้เกิด action

[Ban] 115.87.48.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/10/
>>>/karma/6761/11/

744 Nameless Moderator Posted ID:0

>>713 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/meta/5548/800 อันนี้ถ้ามาคุยต่อในกระทู้นี้อาจจะดำเนินการ แต่อันนี้อยู่ใน General Discussion
>>>/karma/6761/9/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เพราะเป็นการแนะนำให้เกิด action
>>>/karma/6761/12/ อันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหาครับ

[Ban] 58.136.26.0/23 (CS Loxinfo)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/9/

>>738 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 1.46.0.0/17 (Dtac)
[Reason] Discrimination
[Active until]
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/4214/1000/

>>739 อันนี้รู้สึกคาบเส้น แต่มีอยู่ในจำนวนน้อย ขอข้ามนะครับ

>>713-715 อยากจะขอแจ้งทั้งสองฝ่ายว่า ทางเว็บไม่ได้แบนด้วยเหตุผล hate speech
โดยปกติจะดูจากเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งในเคส >>684 แบนเพราะเป็นการด่ากราด โดยเนื้อหาจริงๆ ของโพสมีแค่
"ถ้าอยากได้เว็บบอร์ดสวยหรูพูดแต่เพศศึกษาในทางวิชาการ ขอเชิญไปพันทิพ เด็กดีเถอะ"
ที่เหลือเป็นการด่ากราดทั้งหมด จึงถูกแบนด้วยเหตุผลรบกวนการดูแลเว็บ

745 Nameless Moderator Posted ID:0

1. ใครดูแลเว็บ และทำไมการดูแลเว็บในช่วงนี้เปลี่ยนไป

ชี้แจงหลายๆ อย่าง ตอนนี้ผู้ดูแลคือเจ้าของเว็บ แต่ช่วงหลังนี้พยายามปรับ threshold ในการแบน
รวมถึงระยะเวลาการแบน เพื่อดูผลกระทบในหลายๆ metric เพื่อพยายามจะ break status quo
ผลกระทบอย่างนึงที่เห็นได้ชัดหลังมีการปรับระยะเวลาแบนคือมีการพยายามใช้ proxy ในการป่วนมากขึ้น
ซึ่งการแบน proxy ยิ่งแบนมากขึ้น จำนวน proxy ที่ใช้ได้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะ IP มีจำกัด

2. เหตุผลในการเปิด Karma โดยจำกัดเนื้อหาในประเด็นเพศศึกษา

บอร์ด >>>/karma/ เป็นบอร์ดที่โดนปิดบ่อยครั้ง เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชีวิตจริง
และสังคมไทยยังไม่ค่อยเปิดกว้างในการคุยเรื่องเพศในที่สาธารณะ ทำให้ทางเว็บได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ให้ปิดบอร์ด >>>/karma/ อยู่เป็นระยะ

ในการเปิดบอร์ด >>>/karma/ ใหม่แต่ละครั้ง ทางเว็บตั้งความหวังไว้ว่าการกลับมาเปิดบอร์ดใหม่
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บอร์ดตักเตือนกันเองถึงเนื้อหาที่อาจจะมีปัญหา ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่ได้ผลสำเร็จเท่าไหร่นัก
ทำให้การตัดสินใจเปิดครั้งนี้ ตั้งใจว่าจะจำกัดขอบเขตในการสนทนา และค่อยๆ ขยายขอบเขตเมื่อถึงระยะเวลานึง
เพื่อจำกัดกลุ่มผู้ใช้ในตอนแรก (เพราะกลุ่มผู้ใช้แรกเป็นผู้กำหนดทิศทางบอร์ด) แต่ก็เกิดเป็นปัญหายืดยาวขึ้นอีก

อย่างที่ได้ชี้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่า >>>/karma/ ตอนนี้มีเกณฑ์ว่าความเห็น suggest ให้เกิด action หรือไม่
อยากจะเพิ่มเติมว่าถ้าการ suggest ให้เกิด action มีการ imply ถึง consent ทางเว็บจะถือว่าผ่าน
เช่นการพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กับแฟน ฯลฯ ส่วนกระทู้บางส่วนที่ถูกล็อค เพราะคิดว่ายังไม่ใช่ขอบเขตที่เปิดให้คุยในขณะนี้

ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับ >>>/karma/ โดยส่วนตัวคิดว่าการคุยเรื่องทางเพศไม่ใช่เรื่องต้องห้าม
แต่ในสภาพการใช้งานปัจจุบัน คาดว่าจะดูแลไม่ไหว และถ้าหากการลองจำกัดขอบเขตครั้งนี้ไม่เวิร์ค
ทางเว็บก็คงต้องล้มเลิกความคิดที่จะเปิด >>>/karma/

746 Nameless Moderator Posted ID:0

ปล. ปกติเวลาดูเว็บ เจ้าของเว็บจะชอบใช้หน้าบอร์ดธรรมดามากกว่า เพราะหน้าสำหรับดูแลบอร์ดเป็นลิงค์ส้ม
คือไม่มี popover เวลาชี้โพส และลิงค์กดแล้วเข้าหน้าปกติ เพราะใช้ renderer ตัวเดียวกับหน้าบอร์ด แก้ลำบาก
ทำให้ปกติไม่ได้ดู IP หรอกครับว่าใครเป็นใคร เพราะหน้าดูแลบอร์ดมันใช้ลำบาก

ปกติจะเรียงรายการโพสและ reply ลง text editor แล้วค่อยจัดการทีเดียว และก็อป log มาโพสในนี้ทีหลัง
ทำให้บางทีเกิดการก็อปผิด อย่างใน >>698 ที่ก็อปเกิน เป็นต้น

747 Nameless Fanboi Posted ID:UuaviRpwXc

หยิก
>>>/girlg/6762/360
>>>/girlg/6762/849
>>>/girlg/6773/592
>>>/girlg/6773/607
>>>/girlg/6773/613
>>>/girlg/6773/935

748 Nameless Fanboi Posted ID:7G8Wpk7Gvt

Sexual harassment
>>>/girlg/6773/884
>>>/girlg/6773/967 อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าข่ายมั้ย แล้วแต่ Sirn เลยครับ
>>>/girlg/6780/31 คำผวนครับในนั้นพิมพ์ว่า ยาจิรดาpet ผวนชื่อจริงของเมมเบอร์
>>>/girlg/6780/152

>>747 มาอธิบายเพิ่มให้ว่าคนในภาพชื่อมิวนิคครับ คำผวนมีรูปเมมประกอบชัดเจน

749 Nameless Fanboi Posted ID:MWn2gYf09J

อยากหยิกแก้มผิดตรงไหนครับ

750 Nameless Fanboi Posted ID:fYLH7VOC0W

>>749 ตามนั้นครับ

751 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

[ขอให้ตรวจสอบ] เนื่องจากผู้ใช้บางคนคงลากฉันไปด่าโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(1)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/meta/6332/667
โพสที่ยัดเยียดว่าดิฉันโพส >>>/meta/6332/671 และทำให้ถูกด่า

(2)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/karma/6761/4/ กับ >>>/karma/6761/19/
(เนื่องจาก >>>/karma/6761/9/ ถูกลบไปแล้ว)
โพสที่ยัดเยียดว่าดิฉันโพส >>>/karma/6761/12/ และทำให้ถูกด่ารวม

(3)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/meta/5548/833/
แต่ถูก >>>/meta/5548/830/ >>>/meta/5548/837-838/ >>>/meta/5548/841/
กล่าวหาว่าเป็นคนไปก่อกวนในบอร์ด >>>/literature/
ตัวอย่างกระทู้ที่ยัดเยียดว่าดิฉันตั้ง
>>>/literature/6765/
>>>/literature/6768/
>>>/literature/6767/
>>>/literature/6770/

[แจ้งโพส] หมิ่นประมาท ดูถูกบุพการี
[โพส]
>>>/meta/5548/850/
>>>/meta/5548/859/

[แจ้งโพส] แจก link นัดแชท
[โพส] >>>/karma/6761/27/

[แจ้งโพส] เจตนาชัดเจนว่าเป็นผู้ปลุกระดมให้ไปก่อนกวนบอร์ด >>>/literature/
[โพส] >>>/karma/6761/30/

[แจ้งโพส] เนื้อหาล่วงละเมิดสมาชิกในครอบครัว
[โพส] >>>/karma/6766/14/

[แจ้งโพส] หมิ่นประมาท ดูถูกบุพการี
[โพส] >>>/karma/6766/16/

[แจ้งกระทู้] ไม่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษาแต่เป็นเพื่อความบันเทิง แนะนำชื่อนักแสดงหนังผู้ใหญ่
[กระทู้] >>>/karma/6779/

752 Nameless Fanboi Posted ID:Tp0qVWe+uj

>>751 .......คุณโดนด่าแล้วทำไมรึ? ถ้ารู้ว่าโดนเหมารวมกับความเห็นอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองก็ไปแก้ตัวในกระทู้นั้นๆสิ มาแจ้งในกระทู้นี้ด้วยเหตุผลอะไร? หรือเข้าใจว่าแอดมินโดนชักจูงให้เข้าใจผิดไปด้วย? คิดไปเองแล้ว แอดมินก็บอกอยู่โต้งๆว่าเห็น IP และดูจากเหตุผลในการแบนก็เพราะตัวโพสนั้นๆ ไม่ใช่การทะเลาะแบบที่คุณเข้าใจ

ชี้แจง >>>/karma/6761/30/ ไม่ใช่คนปลุกระดม ไม่มีส่วมเกี่ยวข้อง ไม่ได้เม้นห้อง lit ในช่วงนี้ด้วยซ้ำ เจตนาแค่เอาข่าวไปอัพเดทในกระทู้แนวทางของห้องนั้น และแซะตามน้ำตามที่มีคนเคยให้เหตุผลว่าห้อง lit จะไม่แจ้งแบน ดูจาก IP ได้ครับ

753 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

>>752 ไปตามแก้ทีละกระทู้ก็โดนว่า "เอาหลักฐานมาแสดงสิว่าไม่ใช่" จึงต้องให้แอดมินเช็กให้ชัดเจน
ไม่งั้นก็จะโดนด่าซ้ำมีอะไรก็วนลากมาด่าด้วยทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วน >>>/karma/6761/30/
ประโยคนี้ชัดเจน "ถ้าอยาก sexual harassment ในช่วงนี้ให้ไประบายใน lit ไปพลางๆก่อน"

คุณพิมพ์เอง "แอดมินก็บอกอยู่โต้งๆว่าเห็น IP และดูจากเหตุผล" ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ให้แอดมินเช็ก

754 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

[แจ้งโพส] ล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
[โพส] >>>/karma/6766/19/

755 Nameless Fanboi Posted ID:Tp0qVWe+uj

>>753 แอดมินจะเปิดเผย IP ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น คุณกำลังเรียกร้องเกินกว่าสิทธิ์ในการใช้งานอยู่นะ

756 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

>>755 ขอให้ตรวจสอบ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย ip ค่ะ
คุณลองสังเกต ip ที่เป็นตัวอักษรที่แสดงไม่เหมือนกันในวันเดียวกัน
พวกเขายังรุมด่า ยัดเยียดข้อหาให้ดิฉัน อธิบายก็ไม่ฟัง
(ถ้าได้อ่านย้อนทั้งหมดจะรู้)
ก็มีแต่ขอกรุณาแอดมินตรวจสอบ ไม่งั้นดิฉันก็จะโดนด่าไม่จบ

757 Nameless Fanboi Posted ID:1R3gRFZ4fy

>>753 มันประชด ไอควาย

758 Nameless Fanboi Posted ID:HUmRLi8Ch9

>>756 id แค่รีเน็ตก็เปลี่ยนแล้ว เอามาใช้ยืนยันตัวเองไม่ได้หรอก จะเช็คจริงต้อง ip

759 Nameless Fanboi Posted ID:4YRZnnd.L/

>>751 ห้องkarmaไม่ให้คุยแนะนำดาราAVหรือพวกhentaiด้วยเหรอคะ อันนี้ไม่รู้จริงๆ

760 Nameless Fanboi Posted ID:CorKF89GAY

>>754 ทำไมถึงชอบใช้คำพูดเสมอเหมือนว่าเขาไปทำมาจริงๆตามที่พูดล่ะครับ เขาอาจจะแค่เล่าเรื้อนก็ได้ ปกติโม่งชอบขี้โม้จะตาย เชื่อเป็นตุเป็นตะโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้ ถ้าเว็บนี้มีการเปิดเผยตัวตนล่ะก็เขาอาจจะฟ้องคุณฐานใส่ร้ายหมิ่นประมาทได้เลยนะ ถ้าไงคราวหน้าถ้าแค่คิดจะแจ้งลบแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้รูปประโยคอื่นที่ฟังดูไม่เป็นการกล่าวหาเขาจะดีกว่ามั้ยครับ

>>759 สมัยก่อนปิดห้องก็ได้ครับ แต่ตอนนี้เท่าที่อ่านจากนโยบายใหม่ เหมือนจะเน้นเลยว่าให้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเพศศึกษาเท่านั้น

761 Nameless Moderator Posted ID:0

>>747-748 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 173.252.64.0/18 (Facebook)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6762/360
>>>/girlg/6762/849
>>>/girlg/6773/592

[Ban] 109.105.64.0/20 (RIKT-NET)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/935

[Ban] 187.209.0.0/16
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/884

[Ban] 24.60.0.0/15
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/967
>>>/girlg/6780/31

[Ban] 223.24.48.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 18, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6773/607

[Ban] 27.55.64.0/18 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 18, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6780/152

>>>/girlg/6773/613 อันนี้โดยตัวรูปไม่น่ามีปัญหานะครับ

762 Nameless Moderator Posted ID:0

>>751 ขอตอบรวมๆ ในเคส (1) (2) และ (3) ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ consequence ครับ
คือการโพสความเห็นออนไลน์ มันต้องมีผลตอบรับเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นในทางลบหรือทางบวก
ทางเว็บไม่สามารถมาไล่ตามเคลียร์เคสแบบนี้ให้ผู้ใช้แต่ละคนได้

และด้วยรูปแบบของบอร์ดที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใคร (ซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ของเว็บ)
สิ่งที่ควรจะมุ่งเน้นในการโต้ตอบภายในบอร์ด ไม่ใช่เรื่อง "ฉัน" หรือ "คุณ" แต่เป็นที่ตัวเนื้อหา
ทางเว็บไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผิด แต่ถ้าการโต้ตอบมันกลายเป็นการโยน identity ใส่กัน
แทนที่จะเป็นการเถียงกันด้วยเนื้อหา วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องโต้ตอบครับ ปล่อยให้ผู้อ่านเป็นคนตัดสินใจเอง

ดังนั้นในเคส (1) (2) และ (3) ทางเว็บจะขออนุญาตข้ามนะครับ

>>751 (4) เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 1.46.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Chat link
[Active until] Apr 18, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/27/

[Banwords] (?i)discord\.gg
[Scope] >>>/karma/

>>751 (5) เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 184.22.192.0/18 (AIS Fibre)
[Reason] Brigading
[Active until] Apr 18, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/30/

>>751 (6) >>754 โพสเป็นการเล่าประสบการณ์ ซึ่งคิดว่าน่าจะมี consent ไม่น่ามีปัญหาครับ
>>751 (7) เคสแบบนี้เมินดีกว่าครับ
>>751 (8) ลองตัดสินขอบเขตใหม่ดู คิดว่าอันนี้น่าจะคาบเส้นพอผ่านอยู่ครับ

763 Nameless Moderator Posted ID:0

ปล. การตัดสินใจล็อคกระทู้ใน >>>/karma/ ตอนนี้ยังงมๆ อยู่ ถ้ากระทู้ไหนโดนล็อค แต่คิดว่าไม่น่าโดน
ลองสามารถยื่นให้พิจารณาใหม่ได้เช่นเดียวกับการแจ้งล็อค หลักการตัดสินใจคืออย่างที่บอกไว้ก่อนหน้า
ว่าต้องเป็นกระทู้ที่ไม่ suggest ให้เกิด action (ไป..., น่า...) หรือมีโอกาสก่อให้เกิดอาชญากรรม
โดยกระทู้ที่เนื้อหาเป็นไปในทางให้ความรู้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม น่าจะมีโอกาสผ่านสูงกว่า

764 Nameless Fanboi Posted ID:dtYL2qyqgB

>>751 มึงฮาดีว่ะ

765 Nameless Fanboi Posted ID:iAWAyvf3vS

อ้างอิงจากการตัดสินใน >>762 (8) กระทู้ >>>/karma/6779 ถือว่าผ่าน
ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกัน กระทู้
>>>/karma/6755/ กับ
>>>/karma/6746
ที่ lock ไปใน >>661 จะปลดล็อคได้รึเปล่าครับ

766 Nameless Moderator Posted ID:0

>>765 ปลด >>>/karma/6755 กับ >>>/karma/6746 แล้วนะครับ

767 Nameless Fanboi Posted ID:uLCGYK4Ar2

เหยียดเชื้อชาติ กระทบเพื่อนบ้าน
>>>/girlg/6793/242
>>>/girlg/6793/250

768 Nameless Fanboi Posted ID:oQt6Ncccqp

โทรล
https://fanboi.ch/webnovel/6627/330/

ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันกับที่เคยมาป่วนมั้ย
https://fanboi.ch/webnovel/6627/205/
https://fanboi.ch/webnovel/6627/208/

769 Nameless Fanboi Posted ID:8rm2ITmbT7

เริ่มมีพวกหน้าใหม่มาโพสไม่สนกฎกันเยอะนะ
https://fanboi.ch/lounge/6764/560/

770 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

Sexual harassment
>>>/girlg/6793/139
>>>/girlg/6793/199
>>>/girlg/6793/236
>>>/girlg/6793/287 >>>/girlg/6793/295 สองเม้นนี้คนเดียวกัน
>>>/girlg/6793/539
>>>/girlg/6793/594
>>>/girlg/6793/632
>>>/girlg/6793/718
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/722
>>>/girlg/6793/803

ที่แจ้งไปเลือกมาเฉพาะเม้นที่มีลักษณะการโพสว่าจะกระทำโน่นนั่นนี่ต่อร่างกายเมมเบอร์นะครับ

771 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

จากเม้น>>770 แจ้งผิดไปอันนึง โทษทีครับ
จาก>>>/girlg/6793/539 ต้องเป็น >>>/girlg/6793/537

772 Nameless Fanboi Posted ID:QHY/YElOl9

>>769 แค่แซวว่าเหมือนสารคดี... ต้องแจ้งกันด้วยเหรอ TT

773 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

Sexual harassment
>>>/girlg/6793/817
>>>/girlg/6793/820
>>>/girlg/6793/824

774 Nameless Fanboi Posted ID:mWwKD8u96m

>>773
เพิ่มเติม Sexual harassment
>>>/girlg/6793/821

775 Nameless Fanboi Posted ID:b4CNh43Sg4

Sexual harassment
>>>/girlg/6794/959

776 Nameless Fanboi Posted ID:b4CNh43Sg4

โทรลล์/บุลลี่หน้าตา/ฟลัดจำนวนเยอะ
IDเดียว
>>>/girlg/6794/618
>>>/girlg/6794/760
>>>/girlg/6794/766
>>>/girlg/6794/913
>>>/girlg/6794/926
>>>/girlg/6794/960
>>>/girlg/6794/973
>>>/girlg/6801/11
>>>/girlg/6801/27
>>>/girlg/6801/79
>>>/girlg/6801/80
>>>/girlg/6801/92
>>>/girlg/6801/104

777 Nameless Fanboi Posted ID:rXtIGeNtvV

>>776 มึงบ้าแล้ว อส วิจารณ์หน้าก็ไม่ได้

778 Nameless Fanboi Posted ID:yX3rSgKd8z

>>777 ไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้ แต่แม่งคนเดียวกันและทุกเม้นพูดย้ำๆ แต่เรื่องเดิมๆ มันคือโทรลล์ที่เจตนามาป่วนบรรยากาศการสนทนาแบบชัดเจน

779 Nameless Fanboi Posted ID:9Txeo8Zdiu

>>778 มันก็ตอบคนอื่นไม่ใช่เหรอ

780 Nameless Fanboi Posted ID:Sk73aRKzL4

>>779 คนอื่นไม่ได้คุยเรื่องหน้าตากับมันเลยแต่ไอ้นี่ไปฟลัดข้อความใส่เขาแบบเดิมตลอด
มันคือโทรลล์ชัดเจน
เท่าที่ดูจำนวนมันเยอะมากสมควรโดนแบน แต่ก็ต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของ sirn ว่าจะแบนให้ให้ทน

781 Nameless Fanboi Posted ID:9Txeo8Zdiu

>>780 กุไล่ดูมันก็คุยเรื่องหน้ากันนะ

782 Nameless Fanboi Posted ID:+yDRxa81mi

>>770 ก็คุยทั่วไปนะ แปลกตรงไหน

783 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

โทรลล์คนเดียวกับเม้น>>776
เอามาเฉพาะเม้นที่ฟลัดเรื่องเดิมๆ จริงๆแล้วIDนี้ปั่นตลอดทุกเม้น สามารถเช็คดูได้
>>>/girlg/6801/633
>>>/girlg/6801/802
>>>/girlg/6801/811
>>>/girlg/6801/815
>>>/girlg/6801/818
>>>/girlg/6801/842
>>>/girlg/6801/893
>>>/girlg/6801/897
>>>/girlg/6801/900

เหยียด
>>>/girlg/6801/663

Sexual harassment
>>>/girlg/6801/484-486
>>>/girlg/6801/714 ปก ชื่อเมมเบอร์
>>>/girlg/6801/838
>>>/girlg/6801/840
>>>/girlg/6801/847
>>>/girlg/6801/881

784 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

>>781 >>782 ก็แล้วแต่จะคิดครับ ยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของ Sirn ถ้า Sirn ไม่แบนผมก็ยอมรับคำตัดสิน

785 Nameless Fanboi Posted ID:e6Fb2f+Mza

https://fanboi.ch/subculture/6313/recent/
รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ คห. 974 ถึง คห. 1000

786 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

Sexual harassment
>>>/girlg/6805/189
>>>/girlg/6805/193

787 Nameless Fanboi Posted ID:AzwEgjwEMy

2403:6200

788 Nameless Fanboi Posted ID:eJ4TfW6X31

>>707 คุยนิยายค่ะ ชมบ้าง ด่าบ้าง
ถ้าจะด่า สนพ มีที่ให้ไปถมเถค่ะ ถถถถถ

789 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

Sexual harassment
>>>/girlg/6805/209 อาจจะมีการอ้างได้ว่า นม คือตัวย่อของชื่อ น้องมาย แต่ในบริบทนี้จงใจใช้เพื่อความหมายตรงตัวมากกว่า
>>>/girlg/6805/223 พูดถึงเมมเบอร์ แล้วคำว่า ขนดก ...ปิดสนิท ก็สื่อถึงตรงนั้น
>>>/girlg/6805/293
>>>/girlg/6805/296
>>>/girlg/6805/300
>>>/girlg/6805/302
>>>/girlg/6805/304
>>>/girlg/6805/311
>>>/girlg/6805/348
>>>/girlg/6805/358 คนในรูปในเม้น 352 ชื่อแบมบู อยากยู คือคำผวน
>>>/girlg/6805/462
>>>/girlg/6805/480
>>>/girlg/6805/492
>>>/girlg/6805/523
>>>/girlg/6805/528
>>>/girlg/6805/540
>>>/girlg/6805/541
>>>/girlg/6805/560
>>>/girlg/6805/561
>>>/girlg/6805/566
>>>/girlg/6805/581
>>>/girlg/6805/590
>>>/girlg/6805/591
>>>/girlg/6805/609 เมมที่อ้างอิงในรูปชื่อ เจน เป็นคำผวน
>>>/girlg/6805/635

อันล่างนี้เคสเดิมอาจจะ proxy ด้วย คนชื่อมิวนิค คำผวน
>>>/girlg/6805/363

790 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

โทรลล์/ฟลัดข้อความบุลลี่หน้าตาซ้ำๆ
คนเดียวกับใน>>776 กับ>>783

>>>/girlg/6805/733
>>>/girlg/6805/736
>>>/girlg/6805/752
>>>/girlg/6805/775
>>>/girlg/6805/799
อาจจะไม่ต้องลบข้อความก็ได้ครับ แต่คิดว่าควรแบนเพราะจงใจป่วน

791 Nameless Fanboi Posted ID:xDa1Y5L3Ji

[แจ้งกระทู้] https://fanboi.ch/netwatch/6729/
[เหตุผล] ชื่อกระทู้ค่อนข้างกว้างและจุดประสงค์คือนินทา แต่เนื้อหาในกระทู้กลับมุ้งเน้นไปที่การบูลลี่ตัวบุคคล ซึ่งบุคคลบางบุคคลที่โดนบูลลี่นั้นเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และมีบุคคลที่โดนบูลลี่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของตัวเด็กเองครับ

792 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

โทรลล์/ฟลัดข้อความ อีก 1 ID
ดูจากสำนวนน่าจะคนเดียวกัน
>>>/girlg/6805/875
>>>/girlg/6805/876
>>>/girlg/6805/891
>>>/girlg/6805/915
>>>/girlg/6805/926
>>>/girlg/6805/953

793 Nameless Fanboi Posted ID:uhdVCnIeta

Hate speech
>>>/girlg/6811/167
>>>/girlg/6811/182

แล้วก็ลองเช็คไอดี DrcpRcPiru ด้วยครับ ป่วนมู้ggทั้งวันแล้ว มีเยอะมากๆ

794 Nameless Fanboi Posted ID:uhdVCnIeta

>>>/girlg/6811/204
>>>/girlg/6811/212
เพิ่มเติมจาก >>793 ครับ

795 Nameless Moderator Posted ID:0

>>767 >>770-771 >>773-774 >>775 >>786 >>789 >>790 >>792 >>783 (3)
เรียร้อยแล้วครับ ขอดำเนินการแบนรวบนะครับ

>>776 >>783
>>>/girlg/6794/618
>>>/girlg/6794/760
>>>/girlg/6794/766
>>>/girlg/6794/913
>>>/girlg/6794/926
>>>/girlg/6794/960
>>>/girlg/6794/973
>>>/girlg/6801/11
>>>/girlg/6801/27
>>>/girlg/6801/79
>>>/girlg/6801/80
>>>/girlg/6801/92
>>>/girlg/6801/104
จนถึงตรงนี้ยังโอเคอยู่ เพราะดูเป็นการติเรื่องหน้าตาโดยตรง
ส่วนที่เหลือรวมถึง >>783 (2) ถือเป็น discrimination ครับ

[Ban] 222.0.0.0/12 (KDDI)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/803

[Ban] 61.112.0.0/12
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6801/485

[Ban] 187.162.0.0/15
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6805/363

[Ban] 1.10.192.0/18 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/199

[Ban] 1.47.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/540

[Ban] 14.207.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/311

[Ban] 27.130.0.0/17 (3BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/242
>>>/girlg/6793/250
>>>/girlg/6801/633
>>>/girlg/6801/802
>>>/girlg/6801/811
>>>/girlg/6801/815
>>>/girlg/6801/818
>>>/girlg/6801/842
>>>/girlg/6801/893
>>>/girlg/6801/897
>>>/girlg/6801/900
>>>/girlg/6801/663

[Ban] 49.48.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/840

796 Nameless Moderator Posted ID:0

>>795 (ต่อ)

[Ban] 49.48.178.0/23 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/223
>>>/girlg/6805/293
>>>/girlg/6805/296
>>>/girlg/6805/302
>>>/girlg/6805/304

[Ban] 49.49.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/609
>>>/girlg/6793/287
>>>/girlg/6793/295

[Ban] 58.8.158.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/817
>>>/girlg/6793/824
>>>/girlg/6793/821

[Ban] 124.121.120.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/139
>>>/girlg/6805/300
>>>/girlg/6805/581
>>>/girlg/6805/590

[Ban] 124.121.152.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/541

[Ban] 171.101.60.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/714
>>>/girlg/6805/209
>>>/girlg/6805/348
>>>/girlg/6805/462
>>>/girlg/6805/523
>>>/girlg/6805/560

[Ban] 124.121.234.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/236

[Ban] 124.121.244.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/719

[Ban] 171.101.184.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/189

797 Nameless Moderator Posted ID:0

>>796 (ต่อ)

[Ban] 182.52.0.0/15 (TOT Wi-Fi)
[Reason] Personal attack
[Active until] Jun 23, 2019 (90 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/875
>>>/girlg/6805/876
>>>/girlg/6805/891
>>>/girlg/6805/915
>>>/girlg/6805/926
>>>/girlg/6805/953

[Ban] 182.232.16.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/594

[Ban] 182.232.192.0/21 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/838

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6794/959
>>>/girlg/6793/820
>>>/girlg/6793/632
>>>/girlg/6793/537
>>>/girlg/6793/718
>>>/girlg/6793/722
>>>/girlg/6801/484
>>>/girlg/6801/486
>>>/girlg/6801/881

[Ban] 223.24.64.0/18 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/847
>>>/girlg/6805/193

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/528
>>>/girlg/6805/561
>>>/girlg/6805/566
>>>/girlg/6805/358
>>>/girlg/6805/591
>>>/girlg/6805/635
>>>/girlg/6805/492
>>>/girlg/6805/480

[Ban] 223.205.0.0/16 (3BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/733
>>>/girlg/6805/736
>>>/girlg/6805/752
>>>/girlg/6805/775
>>>/girlg/6805/799

798 Nameless Moderator Posted ID:0

>>768 อันนี้รู้สึกยังมีอยู่ในจำนวนน้อยครับ
>>791 กรณีนี้รบกวนแจ้งเป็นรายโพสนะครับ

>>769 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.98.126.0/23 (True Cable)
[Reason] Forbidden topics
[Active until] Apr 24, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6764/560/

>>785 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.99.160.0/23 (True Cable)
[Reason] Excessive flood
[Active until] Apr 24, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/subculture/
[Ref]
>>>/subculture/6313/974-1000/

799 Nameless Moderator Posted ID:0

>>793-794 เดี๋ยวเข้ามาดูให้พรุ่งนี้ (วันนี้) นะครับ เนื่องจากหมดสรุปของวันนี้แล้ว

800 Nameless Fanboi Posted ID:TFYuM9mtwo

ขอเสนอให้นิรโทษกรรมโม่งครับ

801 Nameless Fanboi Posted ID:orx7CGw0vv

นั่นไง True ผม โดนอีกละ เฮ่อ

802 Nameless Fanboi Posted ID:Z9o.0Su7X4

>>>/girlg/6811/288
>>>/girlg/6811/291
>>>/girlg/6811/304
น่าจะคนเดียวกับ >>793-794 ครับ

803 Nameless Fanboi Posted ID:3nJ++dUSnR

https://fanboi.ch/girlg/6811/447
ป่วนบอร์ด บูลลี่เมม ทำลายบรรยากาศในการสนทนา

804 Nameless Fanboi Posted ID:qSPKYdyARM

ข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย
>>>/girlg/6811/539

805 Nameless Fanboi Posted ID:Z9o.0Su7X4

>>804 +ครับ ดูจากสำนวนแล้วคงจะเป็นโทรลคนเดิม

806 Nameless Fanboi Posted ID:Vv/ravq575

>>804 ขนาดนี้นี่ ถึงจะพูดเล่น แต่เอาผิดทางกฎหมายได้เต็มๆเลยนะ

807 Nameless Moderator Posted ID:0

>>793-794 อันนี้ดำเนินการไปแล้วใน >>797 นะครับ (182.52.0.0/15)

[Ref]
>>>/girlg/6811/167
>>>/girlg/6811/182
>>>/girlg/6811/204
>>>/girlg/6811/212

>>802 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 113.53.0.0/16 (TOT)
[Reason] Personal attack
[Active until] May 25, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6811/288
>>>/girlg/6811/291
>>>/girlg/6811/304

>>803 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 223.204.0.0/16 (3BB)
[Reason] Hate threat
[Active until] May 25, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6811/447
>>>/girlg/6811/539

808 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

>>>/lounge/6680/269 เหยียด

809 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

https://fanboi.ch/lounge/6764/863/
https://fanboi.ch/lounge/6764/975/
https://fanboi.ch/lounge/6764/987/
https://fanboi.ch/lounge/6810/77/
https://fanboi.ch/lounge/6764/975/
https://fanboi.ch/lounge/6810/988/

โจมตีบุคคลทางการเมือง + กล่าวหาคนอื่น ใส่ความคนอื่นให้เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งๆ (ติ่งแม้ว,ติ่งทักษิณ)

810 Nameless Fanboi Posted ID:PzPshOaeDP

https://fanboi.ch/lounge/6815/37

ผวน

811 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

https://fanboi.ch/lounge/6680/271/

ลามไปโทรลกระทู้อื่นแล้ว

812 Nameless Moderator Posted ID:0

>>808 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 184.22.0.0/18 (AIS Fibre)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6680/269

>>809 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 124.121.120.0/23 (True)
[Reason] Excessive negativity
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6764/863
>>>/lounge/6764/975
>>>/lounge/6764/987
>>>/lounge/6810/77
>>>/lounge/6810/988

>>810 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 124.121.140.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6815/37

>>811 อันนี้ยังมีอยู่แค่โพสเดียว อยู่ในระดับที่เมินได้ (และ IP ต่างกันมากพอกับข้างบน) ขอข้ามนะครับ

813 Nameless Fanboi Posted ID:diJjG.fayU

อ้าวด่าลุงตู่ไม่โดนแบน ด่าทักษิณแบนซะงั้น

814 Nameless Fanboi Posted ID:diJjG.fayU

https://fanboi.ch/lounge/6815/58
ด่าผู้นำประเทศงี้ไม่แบนอ่ะครับแอด

815 Nameless Fanboi Posted ID:3YhOwOpjNJ

เทสครับ โดนแบน IP ในห้อง เล้าทจ์ครับ

816 Nameless Fanboi Posted ID:3YhOwOpjNJ

ผมโดนแบน IP จากกระทู้นี้นะครับ

https://fanboi.ch/lounge/6815/

ผมเข้าไปแสดงความคิดเห็น ยังไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วอยู่ๆก็โดนแบน ไม่ทราบว่าแอดมินปลดแบนให้ผมได้ไหมครับ

817 Nameless Fanboi Posted ID:JQAgA/Sim7

มู้วงม่วงแบนมั่วป่าววะ กูไปสิงอยู่การเมืองตั้งหลายวันกลับมา อชห แบนกูเฉย

818 Nameless Fanboi Posted ID:CLXjdtVvgA

>>817 เออ กุเล่นมู้วงม่วงไม่ได้ เล่นมุ้เหงื่อได้ ไอสัส แบนมือแม่งมั่วได้ human error

819 Nameless Fanboi Posted ID:SyUCPR6rON

https://fanboi.ch/lifestyle/5934/675-677
https://fanboi.ch/lifestyle/5773/506/
แต่งนิยายป่วนบอร์ดกลับมาอีกแล้วครับ เหมือนตั้งใจยุยงให้คนอ่านฆ่าตัวตายด้วย

820 Nameless Fanboi Posted ID:zxyJkAFmwa

https://fanboi.ch/lifestyle/4353/519/
นี่ด้วย คนเดียวกันแน่นอน สงสัยจะมีอาการทางจิต

821 Nameless Fanboi Posted ID:mLBzLulT.d

ห้องเล้าทจ์ กระทู้การเมืองเริ่มลามไปเบื้องสูงแล้วนะครับ ดูแลหน่อย

822 Nameless Fanboi Posted ID:/CgvMgmjNM

>>821
ไม่เป็นไรครับห้ามว่าทักกี้เป็นพอ

823 Nameless Fanboi Posted ID:XuiqnDPdsH

>>822 โม่งโดนซื้อไปแล้วครับ

824 Nameless Fanboi Posted ID:HSmMvQfv22

>>821 เอาโพสต์ที่ว่ามาแจ้งเขาสิ

825 Nameless Fanboi Posted ID:rqTXP4vG.2

>>>/girlg/6816/523
>>>/girlg/6816/526
>>>/girlg/6816/527
>>>/girlg/6816/528
เรื้อนกลับมาป่วนแล้วครับ สงบสุขได้3วัน

826 Nameless Fanboi Posted ID:uwgPMjTpgV

>>>/girlg/6816/659 คำผวน ลิ้นจี่ที่หอ

827 Nameless Fanboi Posted ID:Jk2aJWNI3Z

ของเก่าที่ค้างไว้ไม่จัดการเหรอครับ

828 Nameless Fanboi Posted ID:2lGA610cmo

ห้องเล้าทจ์โดนแบน IP มั่วอีกแล้วนะครับ โพสต์แบบปกติไม่ถึง 5 คอมเม้นท์ก็โดนแบน งงนะครับแอดมิน แค่คนเอามาบอกแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดก็แบนแล้วเหรอครับ

829 Nameless Moderator Posted ID:0

>>813 สามารถมาแจ้งได้ครับ
>>814 ยังมีอยู่ในจำนวนน้อยอยู่ สามารถเมินได้ ขอข้ามนะครับ (ในกรณี >>812 มี 5 โพสจากผู้โพสคนเดียว)
>>821 สามารถมาแจ้งได้ครับ
>>827 คงไล่ลบอย่างเดียวถ้ามีเวลาครับ
>>815-818 >>828 อ่าน https://fanboi.ch/pages/banning/ นะครับ
>>819-820 อันนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการแจ้งด้วยสาเหตุอะไรครับ

>>825-826 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 49.230.96.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 27, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6816/523/
>>>/girlg/6816/526/

[Ban] 1.46.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 27, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6816/527/
>>>/girlg/6816/528/

[Ban] 125.128.0.0/11 (Kornet)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6816/659/

830 Nameless Fanboi Posted ID:zbAWh.wkMu

อส ดีละแบนกูจากมู้วงม่วง กูจะใด้เลิกตามบอคสักที ควยแบนมั่วชิปหาย
ทีไอพวกอยากเย็ด ปูเป่ บอค
อยากเลีย หี ปูเป่ บอค
อยาก เป็นผัว ปูเป่ บอค
ไอสัส ไม่แบนมั่งวะ

831 Nameless Fanboi Posted ID:fV50czXlcc

>>830 มึงก็แจ้งมาสิ แจ้งเป็นหรือเปล่าล่ะ

832 Nameless Fanboi Posted ID:mQMTDWjlWe

>>830 เท่าที่เห็นก็มีคนแจ้งแบนหมดนะไอที่มึงว่ามาเนี่ย เมื่อวานลิ้นจี่ที่หน้อหอปูเป้ก็มีคนมาแจ้งแล้ว แบนไปแล้วด้วย อย่าพาลดิวะ

833 Nameless Fanboi Posted ID:BrmZ7bJDYk

>>830 เรื่องมากจัง เป็นแค่โอตะแท้ๆ

834 Nameless Fanboi Posted ID:lzAj0yCWNh

แจ้งลบมู้ซ้ำซ้อนครับ
https://fanboi.ch/girlg/6824/

835 Nameless Fanboi Posted ID:2qp1dS6Ojw

https://fanboi.ch/girlg/6795/28
คำผวนคุกคามทางเพศครับ

836 Nameless Fanboi Posted ID:2qp1dS6Ojw

>>835
https://fanboi.ch/girlg/6795/281/ เเก้ไขเป็นอันนี้ครับ

837 Nameless Fanboi Posted ID:ukSa0FaEVu

>>836 อันนี้ไม่ใช่มู้ bnk นะ ระวังแบนเพลิน

838 Nameless Fanboi Posted ID:SyCTaHFDM5

https://fanboi.ch/lounge/6827/146/

หิ้ง

839 Nameless Fanboi Posted ID:EN3yTiSuU1

https://fanboi.ch/game/4158/

โฆษณา+เกมเถื่อนครับ

840 Nameless Fanboi Posted ID:ChpBfeD0/0

https://fanboi.ch/girlg/6824/recent/
กระทู้บอคซ้ำซ้อนกับกระทู้หลักครับแถมมีพวกเรื้อนโดนแบนจากมู้หลักมาป่วนมู้นี้อีก
รบกวนว่าถ้าไม่สามารถแบนเฉพาะตัวได้ก็แบนให้หมดอย่าให้โพสต์ได้ในเว็บเลยครับ
เจอพวกนี้อ่านแล้วรกสายตา....

841 Nameless Fanboi Posted ID:/Se5Xt3ocf

>>840 ปิดมู้ซ้ำอ่ะถูกต้องแล้ว แต่เรื้อนตรงไหน ความจริงทั้งนั้น รับความจริงไม่ได้อ่อ

842 Nameless Fanboi Posted ID:58WAZ1Ld./

>>>/girlg/6824/206
คุกคามทางเพศ & มู้ซ้ำซ้อน

843 Nameless Fanboi Posted ID:QyzRVLzVxQ

>>841 คือในมูู้นี้ส่วนใหญ่พอโดนแบนมาก็เห็นคุยกันดีนะ แต่มีพวกบูลลี่เรียกเมม อีนู่นนี่ตามมาป่วนอีก

844 Nameless Fanboi Posted ID:Wv3Jif/lNv

>>843 ตอนเมมโดนบูลลี่ในมู้หลักไม่เห็นใครจะมีปัญหาเลยนี่ ไม่เห็นมีใครวิ่งโร่มาแจ้งแบนสักคน ที่โดนแบนกันนี่เรื่องเพศทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ หรือเพราะเป็นเมมที่โม่งไม่ชอบเลยบูลลี่ได้ตามสบาย? มีคนช่วยรุมด้วย แต่พอเมมที่ชอบโดนมั่งล่ะร้องเย้วๆเลย ทำไมพวกนายงอแงจังอ่ะ

845 Nameless Fanboi Posted ID:jQgMEdxZhB

กูคิดเหมือนกันว่ามีบางคนกำลังติดนิสัยปาหินมา หากจะทำตัวเป็นคนดีก็ต้องมาตรฐานเดียวกัน แต่บางอันฟ้องมั่งไม่ฟ้องมั่ง

846 Nameless Fanboi Posted ID:iEcnHPVo4m

>>845 มึงหลอกด่าโม่งเหรอ

847 Nameless Fanboi Posted ID:5CIg1n8BOe

>>844 >>845 ถ้าพวกมึงเห็นว่าเม้นไหนเรื้อนผิดกฏบอร์ดมึงก็แจ้งแบน
ไม่ใช่ไปโทษคนที่แจ้งแบนก่อนหน้านี้ว่าต้องแจ้งแบนให้หมด พวกมึงก็มีมือมีนิ้วมีสมองเหมือนกันก็หัดทำเองไม่ใช่โบ้ยให้คนอื่น

แล้วเรื่องคนแจ้งแบนที่มึงบอกว่าเขาแจ้งแค่บางคน บางอันฟ้องบางอันไม่ฟ้องไม่มาตรฐานเดียว
พวกมึงหัดแหกตาเลื่อนขึ้นไปดูเม้นบนๆที่เขาแจ้งแบนในมู้นี้ได้ ว่าเป็นอย่างที่มึงว่าจริงมั้ย
>>597 มีแจ้งแบนคนที่เรื้อนใส่ อูม กก G นว
>>600 ไข่ต้ม ปป ปก
>>607 อพ
>>656 >>747 หยิก
>>767 วรย
>>789 นม บบ จสล นมน
เนี่ยเหรอคือการเลือกปฏิบัติแจ้งแค่บางเมมที่พวกมึงบอก
แล้ว sirn เขาก็ไม่ได้ลบมั่วๆ เขาอ่านก่อนทุกเม้น บางเม้นไม่เขาหลักการเขาก็ไม่ลบ

848 Nameless Fanboi Posted ID:gVs8W8dqMZ

>>847 แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่แจ้ง กูจะชี้ให้ดู >>793-794 >>802 >>804 >>825 >>842 หมดนี้ของกูนะ

849 Nameless Fanboi Posted ID:5CIg1n8BOe

>>848 มึงเม้น >>844 หรือ >>845 ล่ะ
กูหมายถึงที่พวกมึงบอกว่าบางอันฟ้องบางอันไม่ฟ้องไง มึงจะไปโบ้ยว่าให้คนอื่นแจ้งทำไม
มึงก็แจ้งเองสิ ยิ่งมึงเคยแจ้งแล้วก็ไม่น่ายาก คนอื่นไม่ทำเราคิดว่าควรทำเราก็ทำเอง ไม่ถูกเหรอวะ
หรือเราต้องมานั่งคาดหวังให้คนอื่นเขาแจ้งทุกเคส
แล้วมึงย้อนดูตัวมึงเองสิ มึงแจ้งแบนทุกเคสมั้ย ทำไมไม่แจ้งทุกเคศอ่ะ เพราะนอกจากที่มึงแจ้งมันก็มีเม้นเรื้อนอื่นๆอีก
มึงไม่ว่างไม่ได้นั่งเฝ้ามู้ทั้งวันใช่มั้ยล่ะ คนอื่นเขาก็เป็นแบบมึงน่ะแหล่ะ

850 Nameless Fanboi Posted ID:5CIg1n8BOe

>>848 คือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าคนแจ้งแบน เขามาแจ้งแบนเพราะเจอเม้นที่เขาคิดว่าเรื้อนและสมควรโดนแบน
เขาไม่ได้มาแจ้งแบนเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่ใช่แบบนั้น มึงจะไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นไม่ได้
มึงลองถามตัวเองสิ ที่มึงเคยมาแจ้งแบนบางเม้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะอวดว่าตัวเองเป็นคนดีเหรอก็ไม่ใช่มั้ยวะ คนอื่นๆเขาก็เป้นแบบมึง
อันไหนมึงคิดมันตกหล่นก็ต้องช่วยกันแจ้งสิ

851 Nameless Fanboi Posted ID:gVs8W8dqMZ

>>849 กูเม้น >>844
โอเค กูพูดถึงเรื่องการบูลลี่หน้าตาเมมไง ซึ่งเลื่อนไปบนๆมึงก็จะเห็นว่า sirn ไม่ได้แบนเม้นวิจารณ์หน้าตา ส่วนใหญ่ที่แบนจะเป็นเรื่องเพศ ถูกมั้ย
กูก็เลยไม่ได้มาแจ้ง เพราะแจ้งไปก็เท่านั้น อย่างกรณี >>767 ที่โดนแบนก็เพราะพาดพิงประเทศเพื่อนบ้าน นอกเหนือจากนี้เม้นบูลลี่หน้าตาเมมกูก็ไม่เคยเห็นโดนแบนอ่ะ หรือมีก็ชี้ให้กูดูหน่อย กูพร้อมรับฟัง

852 Nameless Fanboi Posted ID:5CIg1n8BOe

>>851 ถูกต้อง กูเองก็มีหลักการเดียวกับมึงเลย บางเม้นมันเรื้อนแต่องค์ประกอบไม่เข้าหลักการที่จะลบกูก็ไม่แจ้งให้มันเปลืองที่

กูว่ากูกับมึงอาจจะเข้าใจผิดกันล่ะเพราะโดยหลักๆกูกับมึงมองไปทางเดียวกัน
ที่กูเถียงนี่กูเถียงประเด็นเรื่องที่ว่า บางคนไปเรียกร้องให้คนอื่นแจ้งแบนให้ครบถึงจะเป็นคนดีจริงอะไรแบบนี้
อย่างที่เม้น>>845 มันเขียนน่ะแหล่ะ
ส่วนเม้น>>844 ของมึงที่กูชี้เม้นมารวมด้วยก็ตรงส่วนประโยคหลังที่บอกเมมบางคนโดนบุลลี่โม่งปล่อยให้บุลลี่เพราะไม่ชอบ
พอเมมที่ชอบโดนก็มาแจ้งแบน อันนี้กูถึงบอกไปไงว่าถ้าใครเห็นว่าเม้นไหนสมควรโดนแบนก็ต้องมาแจ้งเอง
เราจะไปบอกให้คนอื่นมาแจ้งเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนดีของเขาไม่ได้

853 Nameless Fanboi Posted ID:gVs8W8dqMZ

>>852 โอเค ถือว่าเข้าใจตรงกัน

854 Nameless Fanboi Posted ID:5CIg1n8BOe

>>853 เออ กูอาจจะผิดที่ไปชี้เม้นมึง>>844 แล้วเหมารวมเป็นเคสเดียวกับ>>845 ด้วย
ขอโทษด้วยหว่ะ ทั้งที่ความเห็นส่วนใหญ่ก็มองคล้ายๆกัน

855 Nameless Fanboi Posted ID:OBMxp4lZLH

ใช้มู้ให้ถูกต้องนิดนึงนะครับ เข้าใจว่ามีข้อข้างใจกันหลายอย่าง แต่มาคุยในนี้หมดจะทำให้ SIRN ทำงานลำบาก
ถ้าอยากหาข้อชัดเจน ไปคุยกันที่ >>>/meta/5548/ จะดีกว่า

อ้างอิง >>1
กระทู้นี้ไว้สำหรับแจ้งล็อคกระทู้ แจ้งลบข้อความ หรือการแจ้งอื่นๆ ที่ต้องการการดำเนินการโดยผู้ดูแลเท่าน้ัน
ในกรณีอื่นๆ กรุณาใช้กระทู้แยกตามด้านล่าง

>>>/meta/686/ สำหรับแจ้งบั๊ก รีเควสฟีเจอร์ คุยเรื่องฟังค์ชั่นของบอร์ด
>>>/meta/5548/ สำหรับคุยเรื่องทั่วไป หรือปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่มีทิศทางชัดเจน
>>>/meta/1808/ สำหรับแจ้งขอตั้งกระทู้ใหม่

856 Nameless Moderator Posted ID:0

>>834 >>840 ล็อคแล้วนะครับ ทางเว็บไม่อนุญาตให้มีการหลบแบนในลักษณะนี้ ถ้ามีอีกจะเริ่มแบนนะครับ
>>838 โดยตัวเนื้อหาแล้วรู้สึกค่อนข้างสีเทา ขอลบอย่างเดียวนะครับ

>>835-836 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.6.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 02, 2019 (30 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/281/

>>839 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 49.49.128.0/17 (3BB)
[Reason] Unsolicited advertisement
[Active until] Apr 17, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/game/
[Ref]
>>>/game/4158/

>>842 เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เข้าข่ายจาก >>834 กับ >>840 ถือเป็น Ban evasion ด้วย

[Ban] 1.46.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Sexual harassment, ban evasion
[Active until] Jun 01, 2019 (60 days)
[Scope] >>>/girlg/
[Ref]
>>>/girlg/6824/206/

857 Nameless Moderator Posted ID:0

2019-04-02
เว็บไซต์ฯ ไม่สามารถโพสข้อความได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 0:00 ถึง 20:00 เนื่องจากบั๊กในเว็บ

858 Nameless Fanboi Posted ID:iVW0e978.t

แจ้งล็อคมู้ซ้ำซ้อนครับ
https://fanboi.ch/girlg/6834/

859 Nameless Fanboi Posted ID:.s/oQ0sb.i

>>858 ยังจะอุตส่าตั้งกันอีกเนอะ เห้อ

860 Nameless Fanboi Posted ID:+.ryji4f+I

>>>/girlg/6830/607/
คุกคามทางเพศ

861 Nameless Fanboi Posted ID:ZysWKmJ55J

>>>/girlg/6834/6/
Sexual harrasment

862 Nameless Fanboi Posted ID:BlXjWh0WrY

แจ้งโทรลห้องลิทค่ะ เห็นมาสักพักแล้ว วันนี้ก็เจออีกไม่ทราบคนเดียวกันมั้ย
https://fanboi.ch/literature/6717/327/
https://fanboi.ch/literature/6833/46/

863 Nameless Fanboi Posted ID:vodKhWeZ.S

กระทู้การเมืองพักนี้พูดกระทบสถาบันเยอะมากครับ รบกวนตรวจสอบด้วย

864 Nameless Fanboi Posted ID:J60f0xJ6zN

เอาชื่อบุคคลจริงมาโพส
https://fanboi.ch/lounge/971/152/

865 Nameless Fanboi Posted ID:E6CpR.rwiw

>>862 ขอเพิ่มอีกอันนะคะ เหมือนมาป่วนเป็นพักๆ
https://fanboi.ch/literature/6833/125/

866 Nameless Fanboi Posted ID:m.Ps8W85Yk

ศาสนา
https://fanboi.ch/lounge/6517/8/
https://fanboi.ch/lounge/6517/11
https://fanboi.ch/lounge/6517/15
https://fanboi.ch/lounge/6517/16
https://fanboi.ch/lounge/6517/29
https://fanboi.ch/lounge/6517/39

867 Nameless Fanboi Posted ID:wcrGenXStM

แจ้งโทรลห้องอนิ
>>>/animanga/6448/255
>>>/animanga/6448/256
>>>/animanga/6448/257
>>>/animanga/6448/259
>>>/animanga/6448/260
>>>/animanga/6448/262
>>>/animanga/6448/264
>>>/animanga/6448/265

868 Nameless Fanboi Posted ID:j5LJv/.sqH

>>867 เพิ่มเติม

>>/animanga/6448/267
>>/animanga/6448/270

869 Nameless Fanboi Posted ID:j5LJv/.sqH

>>868 พลาดไปหน่อย

>>>/animanga/6448/267
>>>/animanga/6448/270

870 Nameless Fanboi Posted ID:Cvk8J72gmb

แหม โทรลเค้ากระทู้อื่นได้ ทีงี้เป็นผ่ายด่าพ่อล่อแม่เค้าก่อนแท้ๆ เสือกมาฟ้อง ว่าชาวบ้านเป็นโทรล์ไปนุ่งกระโปรงไป

871 Nameless Fanboi Posted ID:Cvk8J72gmb

มอดถ้าจะแบนกูก็ไม่ว่าหรอก แต่มึงช่วยสืบกับไปipคนรีพอร์ทด้วยนะว่ามาจากแหล่งเดียวกันไหม แยกร่างมารีพอร์ทหรือเปล่า แล้วก็ช่วยสืบย้อนไปด้วยว่าไอ้คนแจ้งรีพอร์ทมันโพสอะไรมาหยาบช้าสถุนจัญไรแค่ไหน แบนกูก็ได้นะแต่รบกวนอย่าสองมาตรฐานแบนมันด้วย

872 Nameless Fanboi Posted ID:biL7Q7M4M7

โดนโทรลแล้วไปตอบโต้มันก็โดนแบนด้วย?

873 Nameless Fanboi Posted ID:a/BlCIRO3n

>>>/girlg/6837/328/
เหยียด
>>>/girlg/6837/338/
อนาจาร
>>>/girlg/6837/345/
แยง
>>>/girlg/6837/359/
ดุ้น

874 Nameless Fanboi Posted ID:BRTAiDhNwI

Sexual harrasment
>>>/girlg/6837/408

875 Nameless Fanboi Posted ID:GGCpq.RZ2X

>>>/girlg/6834/17/
คุกคามทางเพศ & มู้ซ้ำซ้อน

876 Nameless Fanboi Posted ID:MWAhAhbP6x

Sexual harrasment
>>>/girlg/6837/841

877 Nameless Fanboi Posted ID:qVc/Hm5LEI

Hate Speech
https://fanboi.ch/literature/6717/365
https://fanboi.ch/literature/6833/323/
https://fanboi.ch/literature/6833/265/

878 Nameless Fanboi Posted ID:jKg5Ru+g57

https://fanboi.ch/lounge/6827/recent/
กระทู้นี้มีแต่พวกล้มเจ้าไม่สำนึกบุญคุณทหารครับ ลบทีเจ้านายผมสั่งมา

879 Nameless Fanboi Posted ID:dZqkFP+Z6w

>>877 แจ้งได้หน้าด้านสันดานลูกกะหรี่ดีนะ พ่อแม่มาเห็นคงภูมิใจ
แอดมินลองดูเคสย้อนหลังก่อนนะว่าใครเป็นตัวก่อปัญหาที่แท้จริง
ไอ้กระทู้จงหยวนนี่เค้ารุมขับไล่ไปห้องเนทวอชกันทั้งนั้น
ลองดูตัวอย่างความคิดเห็นของคนที่บอกคนอื่นใช้เฮทสปีชดู
https://fanboi.ch/literature/6717/361/
https://fanboi.ch/literature/6717/362/
https://fanboi.ch/literature/6717/364/
ข้างบนนี้ถ้าไม่ใช่เฮทสปีช แสดงว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันคงเป็นพวกสถุลในสลัมถึงใช้ภาษาแบบนี้เป็นปกติ

880 Nameless Fanboi Posted ID:vjiyjpPyEj

>>879 ข้ามเรื่อง Hate Speeh ไปนะคะ ให้แอดมินดูเอง
ส่วนเรื่องย้ายห้อง อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆ ค่ะ ว่าทำไมต้องให้ไปเน็ตวอช ในเมื่อมู้นั้นใช้คุยนิยาย sirn เคยดูแล้ว บอกว่ามู้นี้อยู่ถูกห้องแล้วค่ะ

881 Nameless Fanboi Posted ID:WCAhh9BDM5

>>880 ไม่ค่อยคะก็ได้ ใช้คำพูดถ่อยๆแบบปกติเถอะ
แอดมินเค้าไม่โง่บวกคะแนนให้เพราะดัจริตแสดงความเป็นหญิงออกมาหรอกนะ
เค้าไล่พวกมึงไปเนตวอชตั้งแต่มึงตั้งกระทู้กันแล้ว ดูชื่อก็รู้แล้วว่าตั้งใจตั้งมาเพื่อกวนตีนคนที่ไล่พวกมึง

882 Nameless Fanboi Posted ID:WCAhh9BDM5

https://fanboi.ch/literature/6833/338/
เริ่มเผยสันดานถ่อยๆออกมาทีละนิด

883 Nameless Fanboi Posted ID:Jc/Ke9IPh0

>>881 ถามว่าทำไมต้องให้มู้นี้ไปอยู่เน็ตวอชให้ได้คะ ในเมื่อคุยเรื่องนิยาย ไม่ได้นินทาใคร มันก็อยู่ถูกหมวดอยู่แล้วอะ

884 Nameless Fanboi Posted ID:JoITrj3y4X

>>879 >>881 >>882 พิจารณาตัวเองบ้างเถอะมึงน่ะ คนในโม่งเยอะแยะ แต่ทั้งมู้ตำหนักหลัก ตำหนักย่อย เขาด่ามึงกันอยู่คนเดียว มันแปลว่าอะไร สมองอย่าเอาแต่มาคิดหาเรื่องป่วนคนอื่น น่ารำคาญว่ะ โคตรเสียบรรยากาศเลย มึงพูดเหตุผลดีๆสักข้อที่ไล่พวกกูไปเน็ตวอชดิ่ ก็พวกกูคุยเรื่องนิยาย เรื่องสำนักพิมพ์อะ มันอยู่ลิทก็ถูกแล้ว หรือทุกคนต้องย้ายออกไปแค่เพราะว่ามึงไม่ชอบ เวลาคุยก็ห้ามbump เพราะมึงไม่อยากเห็นอย่างงี้หรอ ปสด รึไง ถ้ามึงเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางขนาดนั้น ไปเปิดบอร์ดเล่นเองเถอะ ที่มันเถอะทะเลาะกันไม่ใช่เพราะมู้ไหนหรอก เพราะมึงตัวเดียวเลย ป่วนอยู่ได้ จะเข้ามาคุยนิยายต้องมาเจอคนแบบมึงเนี่ยอารมณ์เสียนะ ฟาย

885 Nameless Fanboi Posted ID:O4TWodievA

>>880 ที่เค้าไล่พวกมึงกันไม่ใช่เพราะเนื้อหาที่คุยป่าววะ แต่เป็นสันดานต่ำๆของพวกมึง
มู้จงหยวนนี่ดีอย่างคือรวมพวกขยะสังคมไว้ในมู้เดียว ไม่ไปสกปรกมู้อื่น
แต่จะดีกว่าถ้าย้ายไปที่อื่น เพราะแม่งชอบเรียกร้องความสนใจขุดมู้พร่ำเพรื่อ
น่าจะประเมินตัวเองกันบ้าง ถ้ายังเหลือความเป็นผู้เป็นคนอยู่บ้าง

886 Nameless Fanboi Posted ID:JoITrj3y4X

>>885 เฮ้ยมึง มึงนิยายมันก็ออกตลอดปะวะ คนที่ยังไม่เคยอ่าน คือ ห้ามถาม? ก่อนมึงจะมาโวยวาย กูก็เห็นคนเขาเขาถามหาเรื่องย่อ ใต้เงาอสูร กับล่ารักจิ้งจอกปะวะ ไม่ให้ถามในนี้จะให้ไปถามเน็ตวอช ? หรือ จะให้ถามใน ไลฟ์สไตล์ ไหนตอบไม่ถามในมู้นี้ให้ไปถามที่ไหน

887 Nameless Fanboi Posted ID:uDYviXOtLL

>>886 พวกมึงทำตัวเหมือนพวกแม่บ้านเกมที่โดนไล่ไปเน็ทวอชน่ะ
คุยเนื้อหาก็มีบ้าง แต่เน้นนินทาเป็นหลัก ต่างตรงที่ไอ้พวกนั้นยอมรับความจริงย้ายไปในคอก
แต่พวกมึงแถแบบหน้าด้านว่าคุยเนื้อหาหนังสือเป็นหลัก คนเค้าถึงหมั่นไส้ไง
แถมหน้าด้านมาแจ้งคนอื่นเป็นโทรลอีก ทั้งที่รู้แก่ใจว่าไม่ใช่

888 Nameless Fanboi Posted ID:JoITrj3y4X

>>887 คุยกับมึงไม่รู้เรื่องจริงๆด้วย ที่บอกให้ไปพิจารณาเองคงไม่เกิดประโยชน์หรอก มึงคิดแบบนั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่เขาคิดอีกแบบ มึงไม่ยอมรับกูไม่ว่านะ แต่มึงไม่มีสิทธิ์เอาความคิดตัวเองมาตัดสินคนอื่นว่าเขาผิด ในเมื่อคนอื่นเขาทำตามกติกา ทุกอย่าง ถ้าคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียว เชิญมึงอยู่ในโลกของตัวเองไปเลยจ้าาา คนเห้ๆนี่กูเสวนาด้วยได้นะ แต่คนที่ไม่แม้กระทั่งจะรู้ตัวว่าเห้เนี่ย กูไม่เสวนาด้วยละ ตามบายเลย อย่างเถียงอะไรเชิญ เพราะกูไม่เข้ามาอ่านละ คุยกะคนแบบมึงนี่มันเสียประสาท บายเด้อ

889 Nameless Fanboi Posted ID:uDYviXOtLL

>>888 ตอบแบบนี้ถ้าไม่โทรลก็เมายาล่ะ
เห็นพิมพ์ยาวนึกว่าจะไม่ใช่โทรล

890 Nameless Fanboi Posted ID:Rgqzo5E.kv

>>889 สำนวนกะเทยล่อตีนแบบนี้มึงก็ไปเถียงกับมันเนอะ
ไอ้ 888 นี่มันโทรลสัมพเวสีหาอาหารในห้องนี้แหละ ไม่ได้สิงอยู่ห้องลิทด้วยซำ้
ตอนนั้นก็โดนแอดมินแบนไป

891 Nameless Fanboi Posted ID:MWAhAhbP6x

Sexual harrasment
>>>/girlg/6842/277

892 Nameless Moderator Posted ID:0

>>858 ล็อคแล้วนะครับ

>>860-861 >>873-876 >>891 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 125.27.84.0/23 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 04, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6830/607/
>>>/girlg/6834/6/

[Ban] 114.160.0.0/11 (OCN)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6837/338/

[Ban] 1.46.0.0/17 (Dtac)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 04, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6837/345/
>>>/girlg/6837/359/

[Ban] 110.169.0.0/17 (True Wi-Fi)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 04, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6837/408/
>>>/girlg/6834/17/

[Ban] 115.87.48.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 04, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6837/841/
>>>/girlg/6842/277/

893 Nameless Moderator Posted ID:0

>>866 ขอแจกแจงเป็นรายโพสดังนี้ครับ

4 โพสแรกเป็นโพสที่นานกว่า 1 เดือน ทางเว็บขอลบโดยไม่แบนนะครับ
>>>/lounge/6517/8/
>>>/lounge/6517/11/
>>>/lounge/6517/15/
>>>/lounge/6517/16/

อันนี้รู้สึกเป็นสีเทา ยังพอให้ผ่านได้อยู่ (เพราะตัวโพสมีเนื้อหามากกว่าการด่า)
>>>/lounge/6517/39/

ส่วนเคสนี้รู้สึกว่าข้ามเส้นไปนิดนึงครับ

[Ban] 124.122.198.0/23 (True)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 20, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/lifestyle/
[Ref]
>>>/lounge/6517/29/

894 Nameless Moderator Posted ID:0

>>867 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 182.232.128.0/20 (AIS)
[Reason] Excessive trolling
[Active until] Apr 20, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/animanga/
[Ref]
>>>/animanga/6448/255/
>>>/animanga/6448/257/
>>>/animanga/6448/262/
>>>/animanga/6448/264/
>>>/animanga/6448/265/
>>>/animanga/6448/267/
>>>/animanga/6448/270/

ส่วนอันนี้มีอยู่ในจำนวนไม่เยอะ และพอมีคนเตือนก็หยุดโต้ตอบ ขอปล่อยผ่านนะครับ
>>>/animanga/6448/256/
>>>/animanga/6448/259/

895 Nameless Moderator Posted ID:0

>>877 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 223.207.0.0/16 (3BB)
[Reason] Excessive trolling
[Active until] Apr 20, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/literature/
[Ref]
>>>/literature/6717/365/
>>>/literature/6833/323/
>>>/literature/6833/265/

>>862 >>865 ถ้าไม่ได้บ่อยมากขอแนะนำให้เมินดีกว่าครับ หรือถ้ามีมากกว่านี้สามารถแจ้งเพิ่มได้ครับ
>>863 ทางเว็บใช้ระบบอาสาสมัครในการดูแล ถ้าหากพบเห็นโพสไม่เหมาะสมสามารถยกมาแจ้งได้ครับ
>>864 ชื่อเจ้าของเว็บเองนั่นแหละครับ (แต่สะกดไม่ถูก) แต่ส่วนตัวไม่ค่อยคิดมากเรื่องนี้ ขอข้ามนะครับ
>>878 รบกวนยกเป็นโพสมาแจ้งนะครับ ทางเจ้าของเว็บฯ ไม่สามารถไปไล่ดูทีละโพสได้ครับ

>>877 >>879-890 เคยบอกไปข้างบนแล้วว่ากระทู้สำนักพิมพ์ อยู่ในขอบข่ายของบอร์ด >>>/literature/
>>879 รบกวนอ่าน >>744 นะครับ เหตุผลที่แบนใน >>877 คือเป็นการป่วนบอร์ด ทั้งๆ ที่กระทู้ก็อยู่ถูกที่อยู่แล้ว
ไม่เกี่ยวกับเป็น Hate Speech หรือไม่ (อย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าเว็บไม่มีมาตรการแบนด้วยเหตุผล Hate Speech)

896 Nameless Fanboi Posted ID:IijUy672mJ

Sexual harrasment
>>>/girlg/6842/278

897 Nameless Fanboi Posted ID:PSbpO57CM+

บ้างทีกูก็อยากรู้นะ มอดมึงใช้ส้นตีนหรือสมองในการตัดสินใจแบนคน ....คือใครแจ้งก่อนก็แบนอีกข้างโดยที่ไม่ต้องดูเจตนาว่า อีกฝ่ายมันหาเรื่องก่อนงี้ก็ได้เหรอวะ
คือจาก>>945 เนี่ยมึงได้ดูไหมว่าไอ้คนรีพอร์ทมันไปโทรล์ใส่กระทู้อื่นเหมือนกันถึงได้โดนหาเรื่อวกลับ แล้วคนด่าพ่อล่อแม่ก่อนก็คือมันนะ แต่โดนแบนคือกูคนเดียวงี้ไม่สองมาตรฐานเหรอวะ

898 Nameless Fanboi Posted ID:hFAi3s.c45

>>897 หลักฐาน?

899 Nameless Fanboi Posted ID:rc/k8IqJNP

>>897 โง่เองช่วยไม่ได้ เล่นนอกกฎก็ยอมโดนแบนไปเหอะ

900 Nameless Fanboi Posted ID:lvZ5WBVj/X

>>895 แอดคะขออีกอัน โทรลห้องลิทป่วนบอร์ดค่ะ ไม่ทราบรวมไปกับที่แบนอันบนใน >>877 แล้วหรือยัง
https://fanboi.ch/literature/6717/378/

ขอบคุณที่สละเวลามาดูค่ะ

901 Nameless Fanboi Posted ID:IijUy672mJ

>>897 เขาลบและแบนตามคนแจ้ง คุณอยากให้เขาลบเม้นไหนก็แจ้งมาครับพร้อมบอกเหตุผล
ไม่แจ้งเขาก็ไม่รู้ นี่ไม่ใช่ระบบที่มาบอกภาพรวมแล้วให้ไปสืบหาเอาเอง คุณต้องรวบรวมข้อมูลมาให้ต่างหาก

902 Nameless Fanboi Posted ID:8ahorlwz4I

แอดมินเค้าทำถูกแล้ว
คนฟ้องใช้คำว่าค่ะ แอดมินก็เลยแบนให้ส่งเสริมสิทธิสตรี
คนหมิ่นศาสนาอิสลามลบอย่างเดียวไม่แบน มันจะได้กลับมาโจมตีศาสนาที่แอดมินเกลียดได้เรื่อยๆ
แอดมินทำถูกแล้ว ตัดสินใจได้ดีตรงตามไกด์ไลน์

903 Nameless Fanboi Posted ID:n8O9Iunayt

แจ้งล็อคกระทู้ซ้ำซ้อน เพราะหัวข้อกระทู้สามารถไปโพสตามกระทู้วงแต่ละวงได้อยู่แล้ว
https://fanboi.ch/girlg/6844/

904 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>903
เอาไว้กาจิโค่ย ไม่รบกวนชาวบ้านฮับ

905 Nameless Fanboi Posted ID:n8O9Iunayt

>>903 ลืมอธิบายศัพท์ว่าคำว่า กาจิโค่ย ในชื่อกระทู้คือการชอบไอดอลแบบจริงจังอยากได้เป็นแฟน
เนื้อหาในกระทู้ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกรักเมมเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถไปโพสคุยในกระทู้แยกของแต่ละวงได้อยู่แล้ว
และกระทู้นี้ยังเป็นช่องทางให้พวกที่โดนแบนในกระทู้วงหลักมาโพสกันเหมือนที่เพิ่งแจ้งล็อคไปสองกระทู้ไม่นานมานี้

906 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>905
ไม่แฟร์อ่ะครับเราก็แค่แยกตัวออกมาตั้งรัฐอิสระเอง มาบอกรักเป็นที่เป็นทาง ทำไมทำตัวเหมือนคนเวปคากิเผด็จการงี้ครับ

907 Nameless Fanboi Posted ID:YfJB4Rcu1S

>>905 พวกที่โดนแบนจากมู้ บอค มันอัดอั้นไง วันๆ สิงแต่โม่งตลอด 24 ชม. พอโพสต์ในมู้หลักไม่ได้เลยต้องพยายามหาทางออก แต่ตั้งมากี่มู้ก็โดนแบน เลยเลี่ยงบาลีไปตั้งเป็นมู้กาจิโค่ยแทน

908 Nameless Fanboi Posted ID:HE.7UIBwww

https://fanboi.ch/literature/6717/388/
ยังโทรลไม่เลิกค่ะแอด พยายามไกล่เกลี่ยแล้วแต่ก็ยังตามมาปั่นให้เกิดดราม่าอีกคะ
รบกวนจัดการด้วยนะคะ ลองขุดประวัติดูน่าจะเจอว่าเป็นโทรลค่ะ

909 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>907
ก็ถ้าจะคุยประเด็นหลัก วิจารณ์เมม ก็เล่นมู้หลักไปสิครับ
พวกเราก็แค่ขอพื้นที่กาจิโค่ยเมม บอกรักเมมอย่างเดียวตามคอนเซปมู้ และไม่ได้มีแค่วง bnk อย่างเดียว
ไม่งอแงสิครับ ชอบปาหินจัง ยี้~~

910 Nameless Fanboi Posted ID:YfJB4Rcu1S

>>909 สงสัยอัดอั้นสินะ กูเข้าใจว่ามึงเป็นฮิคิโคโมริ มีแต่โม่งที่เป็นเพื่อน พอโพสต์มู้หลักไม่ได้ เลยต้องหามู้รองมาเป็นที่พึ่งทางใจ มึงบอก SIRN ไปตรงๆ แบบนี้ กูว่า SIRN น่าจะเข้าใจมึงนะ อกห เอ๋ย

911 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>910
ก็เออดิกูจะบอกรักเมม ส่วนมึงจะทำไรก็เรื่องของมึงสิ

912 Nameless Fanboi Posted ID:xEB+SIYAzt

>>903 เห็นต่างครับ ควรจะมีกระทู้ไว้เพื่อบอกรักเมม ให้เป็นที่เป็นทางครับ ดังนั้นจึงไม่ควรล็อคครับ

913 Nameless Fanboi Posted ID:KHjN6tiGqs

>>912 พวกที่เข้าไปเม้นก็พวกเดิมจากมู้ Bnk

แบบนี้พาลจะทำให้จากที่แบนแค่มู้ bnk กลายเป็นต้องแบนทั้ง girlg

เพราะงั้น ล็อคแม่งไปเลย

914 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>913
ก็เขาจะมากาจิโค่ยกัน จะแบนทำไมว่ะ
ยกเว้นว่ามึงไปเรื้อนให้มู้โดนแบน
ซึ่งกูก็เขียนแนวทางไว้แล้ว และแยกตัวออกมา

915 Nameless Fanboi Posted ID:+DJgquSiKr

>>914 คุยกับมึงไม่รู้เรื่องจริงๆด้วย ที่บอกให้ไปพิจารณาเองคงไม่เกิดประโยชน์หรอก มึงคิดแบบนั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่เขาคิดอีกแบบ มึงไม่ยอมรับกูไม่ว่านะ แต่มึงไม่มีสิทธิ์เอาความคิดตัวเองมาตัดสินคนอื่นว่าเขาผิด ในเมื่อคนอื่นเขาทำตามกติกา ทุกอย่าง ถ้าคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียว เชิญมึงอยู่ในโลกของตัวเองไปเลยจ้าาา คนเห้ๆนี่กูเสวนาด้วยได้นะ แต่คนที่ไม่แม้กระทั่งจะรู้ตัวว่าเห้เนี่ย กูไม่เสวนาด้วยละ ตามบายเลย อย่างเถียงอะไรเชิญ เพราะกูไม่เข้ามาอ่านละ คุยกะคนแบบมึงนี่มันเสียประสาท บายเด้อ

916 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>915
กูยังไม่ได้บอกว่าใครผิดเลย เห็นมึงยัดเยียดกูอยู่เนี่ย งงเลย กูแค่มาแก้ต่างว่ากระทู้กูไม่ได้ซ้ำซ้อน
ที่เหลือก็ให้แอดมินพิจารณา

917 Nameless Fanboi Posted ID:VZ+/AOXUA6

>>916 พิจารณาตัวเองบ้างเถอะมึงน่ะ คนในโม่งเยอะแยะ แต่ทั้งมู้ bnk เขาด่ามึงกันอยู่คนเดียว มันแปลว่าอะไร สมองอย่าเอาแต่มาคิดหาเรื่องป่วนคนอื่น น่ารำคาญว่ะ โคตรเสียบรรยากาศเลย มึงพูดเหตุผลดีๆสักข้อที่จะตั้งมู้ดิ่ หรือทุกคนต้องย้ายออกไปแค่เพราะว่ามึงไม่ชอบ เวลาคุยก็ห้ามbump เพราะมึงไม่อยากเห็นอย่างงี้หรอ ปสด รึไง ถ้ามึงเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางขนาดนั้น ไปเปิดบอร์ดเล่นเองเถอะ ที่มันเถอะทะเลาะกันไม่ใช่เพราะมู้ไหนหรอก เพราะมึงตัวเดียวเลย ป่วนอยู่ได้ จะเข้ามาคุยต้องมาเจอคนแบบมึงเนี่ยอารมณ์เสียนะ ฟาย

918 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>917
กูไม่ได้บังคับใครสักหน่อย มึงเป็นเหี้ยไรเนี่ย อยากปาหินใจจะขาดหรือติดสันดานมาจากเวปคากิ

919 Nameless Fanboi Posted ID:Uu19tGtHL0

>>918 บ้างทีกูก็อยากรู้นะ มึงใช้ส้นตีนหรือสมองในการตัดสินใจตั้งมู้ ....คือใครตั้งก่อนก็แบนอีกข้างโดยที่ไม่ต้องดูเจตนาว่า อีกฝ่ายมันหาเรื่องก่อนงี้ก็ได้เหรอวะ
คือจากเนี่ยมึงได้ดูไหมว่าไอ้คนรีพอร์ทมันไปโทรล์ใส่กระทู้อื่นเหมือนกันถึงได้โดนหาเรื่อวกลับ แล้วคนด่าพ่อล่อแม่ก่อนก็คือมึงนะ แต่โดนด่าคือกูคนเดียวงี้ไม่สองมาตรฐานเหรอวะ

920 Nameless Fanboi Posted ID:DyDb.po7oJ

>>919
อะไรของมึง กูไปด่าพ่อล่อแม่ใครตอนไหน?
แล้วกูไม่เคยฟ้องแจ้งแบนใครมานานแล้ว?

มึงชี้ผิดคนป่าววะ กูงง

921 Nameless Fanboi Posted ID:sUhIneVCYk

>>908 เม้นแบบนี้ไม่รู้พยายามทำให้สำนวนเหมือนที่เราโพสบอกแอดมินข้างบนไหม แต่อยากบอกว่าเราใช้ คะ ค่ะ ถูกนะคะ

922 Nameless Fanboi Posted ID:nNLilxDNNg

>>921 โง่เองช่วยไม่ได้ เล่นนอกกฎก็ยอมโดนแบนไปเถอะอีงั่ง

923 Nameless Fanboi Posted ID:SD1cQEZUP4

กูเซงว่ะ ดีแทคโดนบ่อยชิบหายเลย

924 Nameless Fanboi Posted ID:sUhIneVCYk

>>922 หมายถึงใครโดนแบนคะ ชี้ผิดคนเปล่า งง?

925 Nameless Fanboi Posted ID:tZ0zlrFuoS

https://fanboi.ch/literature/6717/392-395

ยังไม่หยุดเลยค่ะแอดมินขา ช่วยสละเวลามาจัดการด้วยนะคะ
ได้โปรดเห็นแก่ความอ่อนแอของเพศหญิง

926 Nameless Fanboi Posted ID:n8O9Iunayt

เหยียดผิว
>>>/girlg/6842/914 เม้นนี้คือต้นทาง เม้นนี้แอดมินอาจจะมองว่าแค่วิจารณ์หน้าตา
>>>/girlg/6842/916 เม้นนี้คือต้นทาง เม้นนี้แอดมินอาจจะมองว่าแค่วิจารณ์หน้าตา
>>>/girlg/6842/918 เม้นนี้คือเม้นที่แสดงเจตนาว่าเหยียดสีผิว
วิจารณ์เรื่องผิวแบบไม่เหยียดควรจะวิจารณ์แค่ในทำนองว่าสีผิวนี้ไม่เข้ากับเสื้อผ้าสีนี้ ไม่เหมาะกับการแต่งหน้าแบบนี้ ฯลฯ
ไม่ใช่บอกว่าผิวดำคือสกปรก

927 Nameless Fanboi Posted ID:HL0/bKNPp2

>>926 +++ กูก็กำลังจะมาบอก

https://fanboi.ch/girlg/6842/914
ID:QzARFU/W76

"ผิวดำ = สกปรก"
แล้วยังจะมาเหมารวมว่าคนที่มาเถียงเป็นติ่งคนนั้น ติ่งคนนี้

928 Nameless Fanboi Posted ID:HL0/bKNPp2

https://fanboi.ch/girlg/6845/6

929 Nameless Fanboi Posted ID:YUNA.tC1OH

https://fanboi.ch/literature/6717/400/

โทรลทนได้ แต่ดูถูกแอดมินหนูทนไม่ได้ค่ะ

930 Nameless Fanboi Posted ID:YUNA.tC1OH

https://fanboi.ch/literature/6717/396-398

อันนี้คนที่อยู่มู้จงหยวนจริงๆยังบอกเลยว่าคนที่เริ่มโทรลก่อนจริงๆคือ >>925 นะคะ
ที่แอดมินแบนไปเมื่อวานแค่เหยื่อของโทรลตัวนี้ค่ะ แอดมินโดนคาซาม่าชุดดำหลอกเขางอกเลยค่ะ

931 Nameless Fanboi Posted ID:4qiqFp4kw3

https://fanboi.ch/lounge/6810/998

Racist

932 Nameless Fanboi Posted ID:XCQ0HXKTOs

>>>/girlg/6795/612/
Hate speech

933 Nameless Fanboi Posted ID:XCQ0HXKTOs

>>>/girlg/5830/934/
>>>/girlg/5830/939/
>>>/girlg/6795/616/
คุกคามทางเพศ คนเดียวกับ >>932

934 Nameless Fanboi Posted ID:/1.Cs4P+0I

[แจ้งกระทู้]
ตั้งกระทู้ซ้ำ

>>>/animanga/6846/

935 Nameless Fanboi Posted ID:5SwJigWitI

อิ >>325 >>329 >>330 นี่แหละค่ะโทรล ดูจากการที่มันคุยเองแก้เอง sirn ก็น่าจะรู้เรื่องนะคะ ว่าใครโทรล ถ้าไม่รบกวนเกินไป ช่วยบล๊อก ip มันสัก 15 วัน ให้หายบ้าก็ดีค่ะ และลิงค์ที่มันก๊อปมา เราว่า sirn ไปอ่านแบบเต็มที่มู้ดีกว่าค่ะ จะได้รู้ที่มาที่ไป

936 Nameless Fanboi Posted ID:CLU.Xi7V7N

>>>/girlg/6795/636/

937 Nameless Fanboi Posted ID:JxdQMM3ruq

https://fanboi.ch/karma/6849/recent/

มู้ไม่เกี่ยวกับห้อง

938 Nameless Fanboi Posted ID:50EU46P8C6

sexual harassment
อันนี้ไม่ใช่ในกระทู้ bnk นะครับ แต่เป็นในกระทู้ซ้ำซ้อนที่เพิ่งโดนแจ้งแบนในเม้นข้างบน

>>>/girlg/6844/75 คำว่า ผ่านมากี่นิ้ว กับ โดนเอ็น

939 Nameless Fanboi Posted ID:.nrJk.s5y6

>>938 บอกแล้ว ควรล็อค เพราะมันทำให้แอดมินต้องแบนพวกบีเอนเคทั้ง Girlg แทนที่จะแบนแค่บีเอนเค

940 Nameless Fanboi Posted ID:50EU46P8C6

sexual harassment
>>>/girlg/6795/664

941 Nameless Fanboi Posted ID:f3s9pdwSiP

>>939
มีพวกเรื้อนตั้งใจให้โดนล๊อคนี่หว่า แล้วมาแจ้ง

942 Nameless Fanboi Posted ID:UqlhM3LmVI

>>>/lounge/6680/352/
เอาชื่อใครไม่รู้กับเบอร์โทรมาลง

943 Nameless Moderator Posted ID:0

>>896 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 220.116.0.0/14 (Kornet)
[Ban] 220.120.0.0/13 (Kornet)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6842/278/

>>926-927 >>928 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 27.130.128.0/17 (3BB)
[Reason] Personal attack
[Active until] Jun 08, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6842/914/
>>>/girlg/6842/916/
>>>/girlg/6842/918/
>>>/girlg/6845/6/

>>938 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.101.184.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 08, 2019 (60 days)
[Scope] >>>/girlg/
[Ref]
>>>/girlg/6844/75/

>>932-933 >>936 >>940 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 14.207.0.0/17 (3BB)
[Reason] Personal attack
[Active until] Jun 08, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/612/
>>>/girlg/5830/934/
>>>/girlg/5830/939/
>>>/girlg/6795/664/

[Ban] 14.207.128.0/17 (3BB)
[Reason] Personal attack
[Active until] Jun 08, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/636/
>>>/girlg/6795/616/

>>903 เคสนี้ไม่ผ่านครับ เพราะสามารถใช้กระทู้วงได้ ถ้ามีอีกจะนับเป็นการเลี่ยงแบนแล้วนะครับ

944 Nameless Moderator Posted ID:0

>>931 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 182.232.144.0/20 (AIS)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 09, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6810/998/

>>937 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 101.108.0.0/15 (TOT)
[Reason] Personal information
[Active until] May 09, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6849/

>>942 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 1.47.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Personal information
[Active until] May 09, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6680/352/

945 Nameless Moderator Posted ID:0

>>934 ซ้ำกับกระทู้ไหนครับ
>>900 อันนี้ยังดูไม่ถี่มาก ขอลองดูไปก่อนนะครับ

>>908 >>925 >>929 >>930
ตัวเนื้อหาที่แจ้งมาดูเป็นการสนทนาธรรมดา ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ตัวโพสที่เข้ามาแจ้งในนี้ ดูตั้งใจจะป่วนกระทู้แจ้งโดยเฉพาะ ดังนั้นขออนุญาตแบนนะครับ

[Ban] 223.207.0.0/16 (3BB)
[Reason] Trolling in meta
[Active until] Apr 08, 2020 (365 days)
[Scope] >>>/meta/
[Ref]
>>>/meta/6332/908/
>>>/meta/6332/925/
>>>/meta/6332/929/
>>>/meta/6332/930/

946 Nameless Fanboi Posted ID:8P+1HpWV.c

>>945 ซ้ำกับกระทู้นี้ครับ

>>>/animanga/6847/

947 Nameless Fanboi Posted ID:EPj0MZShYQ

Sexual harassment
>>>/girlg/6850/604

948 Nameless Fanboi Posted ID:hbHj7Ep5YJ

ไม่แน่ใจว่าเคสนี้เข้าข่ายหรือเปล่า แต่คนนี้มาโทรลหลายรอบแล้ว ทำให้หัวข้อสนทนาเปลี่ยน ทั้งที่หัวกระทู้กับเนื้อหาคนละเรื่องกัน ฟลัดกระทู้ด้วย

[Troll]
>>>/801/6706/899
>>>/801/6706/918
>>>/801/6706/921
>>>/801/6706/922
>>>/801/6706/924
>>>/801/6706/926
>>>/801/6706/965

ถ้าเป็นคนเดียวกันรบกวนแบนให้ด้วยครับ ป่วนกระทู้มาสองวันติดแล้ว พยายามเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทั้งที่ไม่เกี่ยวกับกระทู้บ่อยมาก

949 Nameless Fanboi Posted ID:tQDbXlnliO

ตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน
.../girlg/6856/

950 Nameless Fanboi Posted ID:36S.1f23uf

แจ้งมู้ซ้ำครับ
https://fanboi.ch/girlg/6856/

951 Nameless Fanboi Posted ID:5wfY+i1GHn

>>950 แบนคนตั้งไปด้วยก็ดีนะครับ เพราะดูแล้วไม่ใช่แค่มู้ซ้ำ แต่ตั้งใจตั้งมู้มาป่วนมากกว่า ทั้งมู้มีปั่นอยู่คนเดียว

952 Nameless Fanboi Posted ID:vcOhi+FWco

>>>/lounge/6852/114

Piracy

953 Nameless Fanboi Posted ID:aAEKoE4bhg

https://fanboi.ch/game/6302/recent/
แจ้งลบ/ย้ายโพส 458-459 โพสผิดกระทู้ เมาเปิดทิ้งไว้หลายๆtabเล่นหลายเรื่องไม่ได้มอง เขิน

954 Nameless Fanboi Posted ID:xoA6ZOerz+

ต่อจาก >>948 วันนี้เข้ามาป่วนอีกแล้ว
>>>/801/6822/701-703
>>>/801/6822/711

955 Nameless Fanboi Posted ID:BlEazPjaIQ

https://fanboi.ch/lounge/6496/573

956 Nameless Fanboi Posted ID:g0FN.ymcAz

ต่อจาก >>954
>>>/801/6822/719

957 Nameless Fanboi Posted ID:YJl44NSfB7

[แจ้งกระทู้ซ้ำซ้อน]
กระทู้ที่ซ้ำ
>>>/girlg/6401/ BNK48 ในด้อมเมมแม่งพูดคำนี้ได้เลยหรอวะ

เป็นกระทู้ที่ตั้งมานานแล้ว แต่ไม่มีใครแจ้ง กระทู้เลยไม่ได้ล็อค และเพิ่งมีคนขุดขึ้นมา

โดยหัวข้อ BNK มีกระทู้หลักของวงในการพูดคุยอยู่แล้ว

958 Nameless Fanboi Posted ID:N/8tYPKrgh

Sirn มึงภูมิใจกับสังคมพวกมากลากไปแล้วเหรอ

959 Nameless Fanboi Posted ID:4.8UfFtsq9

https://fanboi.ch/netwatch/6117/797/

เหยียดชาติพันธุ์ครับ

960 Nameless Fanboi Posted ID:bl6RKXxPFY

ต่อจาก >>956
>>>/801/6822/748-749
ทั้งโทรลทั้งเหยียด

961 Nameless Fanboi Posted ID:MQRDI+rVpx

โทรล
>>>/girlg/6795/856
>>>/girlg/6795/859
>>>/girlg/6795/864
>>>/girlg/6795/867

962 Nameless Fanboi Posted ID:NSE5umoj/n

แจ้งลบกระทู้ ตั้งซ้ำ
https://fanboi.ch/801/6863/recent/

963 Nameless Fanboi Posted ID:VvF23T8Zob

>>961 พวกโอตะสถุนจัง มิน่าถึงหาเมียกันไม่ได้

964 Nameless Fanboi Posted ID:MQRDI+rVpx

โทรลคนเดียวกับใน >>961
>>>/girlg/6795/872

965 Nameless Fanboi Posted ID:Bnovq.FFA9

[แจ้งกระทู้ซ้ำซ้อน]
หัวข้อสนทนาเหมือนกัน แต่แตกออกเป็นสองกระทู้
>>>/literature/2720/
>>>/literature/6191/

966 Nameless Fanboi Posted ID:GEgQEYLtRA

ป่วนกระทู้
https://fanboi.ch/animanga/6617/786/

967 Nameless Fanboi Posted ID:xKaD6MNyvc

แจ้งล็อคกระทู้ซ้ำซ้อนคุยเรื่อง bnk
https://fanboi.ch/girlg/6862/

Sexual harassment
>>>/girlg/6861/70
>>>/girlg/6861/141
>>>/girlg/6861/147 คำผวน
>>>/girlg/6861/153 นาโนะชื่อคน
>>>/girlg/6861/162 ยิว หยิก ย้อน คือคำผวน อ้างอิงในรูปที่ชี้โพสมีคนชื่อ นิว มิวนิก ฟ้อน
>>>/girlg/6861/178 คราบขาวๆถึงแม้จะอ้างว่าดินสอพองแต่ดูบริบทประกอบใน >>>/girlg/6861/188 ด้วยน่าจะเข้าข่าย Sexual harassment

968 Nameless Fanboi Posted ID:bflDP0AlTi

>>965 เธอๆ ตั้งทู้ใหม่ แล้วตั้วชื่อทู้ดีๆ ว่า นิยายสืบสวนสอบสวน ได้ไหม แล้วใส่ลิงค์สองทู้นี้ไว้ที่เม้นท์แรก ไม่ชอบชื่อทู้เลย

969 Nameless Fanboi Posted ID:60JlrV//Bl

>>967 ก็คนในรูปมันเลอะดินสอพองป่าววะ

970 Nameless Fanboi Posted ID:cLOdUBP1so

>>967 ดินสอพองชัดๆ

971 Nameless Fanboi Posted ID:L+OPHlXW/U

>>967 จิตใจนายมันสกปรก!

972 Nameless Fanboi Posted ID:NqiHUsrJGM

โดนแบนโดยไม่ทราบสาเหตุอีกแล้ว ตลกกว่าคือรีพอร์ทพวกป่วนกระทู้ แต่ตัวเองดันโดนแบนเอง อธิบายได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น.......

973 Nameless Fanboi Posted ID:Cu0JW98CNO

>>972 https://fanboi.ch/pages/banning/

974 Nameless Fanboi Posted ID:YWg2afdaKO

Sexual harassment
>>>/girlg/6861/447
>>>/girlg/6861/467 นมแบบในความหมายตาม >>>/girlg/6861/470 IDเดียวกัน

>>>/girlg/6861/471 3 เม้นล่างนี้เรื่องเดียวกัน บริบทของ โหนก ไม่ได้สื่อถึงหน้าผากหรือแก้ม
>>>/girlg/6861/477
>>>/girlg/6861/479

>>>/girlg/6861/488

975 Nameless Fanboi Posted ID:YWg2afdaKO

แจ้งลบกระทู้ป่วนครับ ห้องgg โจมตีบุคคล(เมมเบอร์bnk)
https://fanboi.ch/girlg/6867/

Sexual harassment
>>>/girlg/6861/579

976 Nameless Fanboi Posted ID:Crj2MfFPbD

>>972 แสดว่ามีโทรลอยู่แถวละแวกบ้านมึงแล้วล่ะ ถ้าเจอหน้าให้ดักตีหัวมันได้เลย

977 Nameless Moderator Posted ID:0

>>946 ล็อคเรียบร้อยแล้วครับ
>>953 ทางเว็บไม่มีมาตราการลบโพสที่โพสผิดกระทู้ (นอกจากการป่วน) ขอข้ามนะครับ
>>958 ไม่เข้าใจบริบทที่ถามครับ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนต้องตัดสินใจกันเอง แค่ทางเว็บไม่สนับสนุน
>>959 อันนี้เจ้าของเว็บไม่คิดมากครับ
>>962 ล็อคแล้วนะครับ เนื่องจากดูมี consensus ว่าจะใช้อีกกระทู้กัน
>>965 ล็อคกระทู้ >>>/literature/6191 เนื่องจากกระทู้เก่าตั้งก่อนนะครับ
>>966 อันนี้ไม่เข้าใจบริบท และมีในจำนวนน้อย ขอข้ามนะครับ

>>955 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 49.229.160.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6496/573/

>>952 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 58.11.0.0/23 (True)
[Reason] Piracy
[Active until] Apr 28, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6852/114/

>>948 >>954 >>956 >>960 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 223.207.0.0/16 (3BB)
[Reason] Excessive trolling
[Active until] Apr 28, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/801/
[Ref]
>>>/801/6706/899/
>>>/801/6706/918/
>>>/801/6706/921/
>>>/801/6706/922/
>>>/801/6706/924/
>>>/801/6706/926/
>>>/801/6706/965/
>>>/801/6822/701-703/
>>>/801/6822/711/
>>>/801/6822/719/
>>>/801/6822/748-749/

>>961 >>964 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 223.206.0.0/16 (3BB)
[Reason] Personal attack
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/856/
>>>/girlg/6795/864/
>>>/girlg/6795/872/

[Ban] 184.22.192.0/18 (AIS Fibre)
[Reason] Personal attack
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/859/

[Ban] 223.205.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] /(?i)sweat16/
[Ref]
>>>/girlg/6795/867/

978 Nameless Moderator Posted ID:0

>>947 >>967 (2) >>974 >>976 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 58.8.172.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6850/604/
>>>/girlg/6861/147/

[Ban] 116.58.240.0/20 (CAT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6861/70/

[Ban] 121.104.0.0/13 (KDDI)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6861/447/

[Ban] 124.122.82.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6861/488/

[Ban] 171.99.160.0/23 (True Cable)
[Reason] Personal attack, sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6861/141/
>>>/girlg/6861/153/

[Ban] 180.180.0.0/16 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6861/579/
>>>/girlg/6861/162/

[Ban] 182.232.128.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Jun 12, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6861/471/

[Ban] 210.99.168.0/21 (Kornet)
[Ban] 210.99.176.0/20 (Kornet)
[Ban] 211.192.0.0/14 (Kornet)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6861/178/
>>>/girlg/6861/188/
>>>/girlg/6861/467/
>>>/girlg/6861/477/
>>>/girlg/6861/479/

>>949-950 >>957 >>967 (1) >>975
>>>/girlg/6401/ อันนี้ล็อคอย่างเดียวโดยไม่แบน เนื่องจากเป็นกระทู้เก่า

[Ban] 171.6.0.0/16 (3BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/girlg/
[Ref]
>>>/girlg/6856/

[Ban] 124.121.120.0/23 (True)
[Reason] Ban evasion
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/girlg/
[Ref]
>>>/girlg/6862/

[Ban] 27.130.0.0/17 (3BB)
[Reason] Personal attack
[Active until] May 13, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/girlg/
[Ref]
>>>/girlg/6867/

979 Nameless Fanboi Posted ID:Ahqd/4w0qK

เน็ตทรูโดนแจ้งว่าเป็น spam by akismet โพสไม่ได้เลยครับ

980 Nameless Fanboi Posted ID:sj6NPDehbl

แจ้งลบหรือล็อคมู้ที่ตั้งผิดห้องครับ
https://fanboi.ch/girlg/6871/

981 Nameless Fanboi Posted ID:sj6NPDehbl

Sexual harassment
กระทู้วงอื่นที่ไม่ใช่กระทู้bnk
>>>/girlg/4270/545
>>>/girlg/4270/553
>>>/girlg/4270/558
>>>/girlg/4270/562
>>>/girlg/4270/567
>>>/girlg/4270/573
>>>/girlg/4270/578
>>>/girlg/4270/585
>>>/girlg/4270/587
>>>/girlg/4270/590
>>>/girlg/4270/593
>>>/girlg/4270/594
>>>/girlg/4270/596
>>>/girlg/4270/597
>>>/girlg/4270/599
>>>/girlg/4270/600
>>>/girlg/4270/604
>>>/girlg/4270/606
>>>/girlg/4270/607
>>>/girlg/4270/615
>>>/girlg/4270/616
>>>/girlg/4270/617
>>>/girlg/4270/618
>>>/girlg/4270/623
>>>/girlg/4270/633
>>>/girlg/4270/634
>>>/girlg/4270/640
>>>/girlg/4270/653

982 Nameless Fanboi Posted ID:zQnCDHcssE

https://fanboi.ch/lounge/6680/383/
โฆษณา

983 Nameless Fanboi Posted ID:zQnCDHcssE

https://fanboi.ch/lounge/6840/
กระทู้ไม่มีประเด็น

984 Nameless Fanboi Posted ID:LJxbZYibJ1

https://fanboi.ch/lounge/6840/9

ลิ้ง 18+

985 Nameless Fanboi Posted ID:T08+4Slep7

ต่อจาก>>981 เม้นยังกับห้อง karma เยอะหน่อยนะครับ
Sexual harassment
>>>/girlg/4270/659
>>>/girlg/4270/660
>>>/girlg/4270/665
>>>/girlg/4270/670
>>>/girlg/4270/673
>>>/girlg/4270/676
>>>/girlg/4270/677
>>>/girlg/4270/678
>>>/girlg/4270/682
>>>/girlg/4270/687
>>>/girlg/4270/689

986 Nameless Fanboi Posted ID:FwRKvt6olJ

>>981 >>985 ยังอยู่ในสถานะที่เมินได้ครับ

987 Nameless Fanboi Posted ID:At9Ml3u4/R

โทรลป่วนบอร์ด ตั้งกระทู้ไร้สาระ คอมเม้นต์เพ้อเจ้อด้วยเรื่องเดิมๆ ฟลัดกระทู้
https://fanboi.ch/karma/6870/7/
https://fanboi.ch/karma/6877/recent/
https://fanboi.ch/karma/6791/6

988 Nameless Fanboi Posted ID:xcTTVmBFEf

>>981 >>985 พวกโอตะมีแต่แนวนี้จริงๆ น่าสมเพชชิบหาย

989 Nameless Fanboi Posted ID:WRah30RCxn

>>>/girlg/6879/
กระทู้ซ้ำซ้อน

990 Nameless Fanboi Posted ID:fCRKQ2ULtj

แจ้งล็อคมู้ซ้ำซ้อนครับ
ชื่อมู้นี้ถามเกี่ยวกับเมมเบอร์bnk ซึ่งสามารถคุยในมู้หลักได้อยู่แล้ว
https://fanboi.ch/girlg/6879/

991 Nameless Fanboi Posted ID:fCRKQ2ULtj

แจ้งล็อคมู้ซ้ำซ้อนครับ
อร คือชื่อเมมเบอร์ bnk48
https://fanboi.ch/girlg/6881/

992 Nameless Fanboi Posted ID:PbUTVg9BF4

แจ้งล็อค กระทู้เรื้อนเกินครับไม่สามารถคุยเนื้อหากันได้เนื่องจากตัวละครในเรื่องดีงามเกินไป ทำให้เกิดเหตุขัดแย้งขึ้นมา ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆ
https://fanboi.ch/animanga/6542/recent/

993 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

[แจ้งกระทู้]
เหยียดเพศที่สาม
>>>/lounge/6517/48

994 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

เหตุผลเดียวกับข้างบน
>>>/lifestyle/2308/260

995 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

ตามมาป่วนประเด็นเพศที่สามต่อในห้องไลฟ์
>>>/lifestyle/5934/714

996 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

และป่วนต่อไปเรื่อยๆ
>>>/lifestyle/5934/718

997 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

จนกระทั่ง
>>>/lifestyle/5934/720

998 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

เย็ดแม่แอดมินจนปิดกระทู้แล้วจู๋พ่อมันโดนกะหรี่รุมเย็ดจนควยกาพี้กาพี้กาพี้ฃกาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้ ไอกฤษดาเย็ดคุณป้า ปปปปปปป จนหียฃฃฃบานตายห่าบรู่ฮูีร้ัุ้า้วาส่ปเาสว

999 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

กาพี้ฃกาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้กาพี้

1000 Nameless Fanboi Posted ID:OY+aUCwCsE

ปิดกระมู้บนรูหีอันชา พ่องสะพากาหรี่งานวัดเย็ดจันโอชา

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please request to start a new topic with moderator.