Fanboi Channel

Site Moderation 8

Last posted

Total of 819 posts

682 Nameless Moderator Posted ID:0

>>681 (ต่อ)

[Ban] 118.172.19.0/24 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6685/475

[Ban] 115.87.228.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/125

[Ban] 119.76.4.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6735/668

[Ban] 124.120.120.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6735/18
>>>/girlg/6723/501

[Ban] 171.5.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/606

[Ban] 171.96.190.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6647/502

[Ban] 180.183.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/976

[Ban] 223.206.0.0/16 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6743/986
>>>/girlg/6748/158
>>>/girlg/6748/176

[Ban] 27.145.132.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6666/376

[Ban] 58.10.208.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6756/858

[Ban] 182.232.32.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6666/375

[Ban] 223.24.16.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6670/889

[Ban] 223.24.0.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 14, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6675/308

683 Nameless Moderator Posted ID:0

>>664-666 รบกวนอ่านตาม >>583 นะครับ เรื่องลงรูปไม่เกี่ยวว่าจะเห็นอะไรหรือไม่ แต่อยู่ที่บริบทเป็นสำคัญครับ
>>667 (1) กรณีนี้เหมาะกับ >>>/lounge/ มากกว่า ขอล็อคนะครับ
>>667 (2) เคสนี้ขอชี้แจงดังนี้ว่า

>>>/karma/4214/889 เป็นการตั้งคำถาม โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ภาษาให้ดีกว่านี้หน่อยนึง แต่ถือว่าคาบเส้น
>>>/karma/4214/890-892 เป็นการตอบคำถาม ไม่มีปัญหาอะไร
>>>/karma/4214/893 อันนี้แบนไปแล้วใน >>661 แต่ลืมลบครับ
>>>/karma/4214/894 อันนี้เป็นการตอบคำถาม โดยส่วนตัวตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกัน เพราะไม่ได้เกิด action อะไร
>>>/karma/4214/895-896 โดยส่วนตัวมองว่าถ้าหาก >>>/karma/4214/889 ผ่าน อันนี้ก็น่าจะผ่านด้วย ไม่รู้จะแยกยังไง
>>>/karma/4214/902-903 อันนี้เข้าเคสเดียวกับ >>>/karma/4214/895

>>>/karma/4214/904 อันนี้ถือเป็นการ sexualize (= suggest ว่าอยากจะทำ action) ไม่ผ่านครับ

[Ban] 182.232.192.0/21 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 14, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/4214/904

>>667-671 >>674-675 >>678
ตอนนี้ทางเว็บมีบรรทัดฐานในการดูแลว่า ตราบใดที่ไม่ได้มีการ suggest ให้เกิด action บางอย่าง
(เช่นการบอกว่า "น่า..." หรือ "อยาก...") ยังจะถือว่าไม่มีปัญหา แต่ทางเว็บจะลองพิจารณาบรรทัดฐานอีกครั้ง
หรืออาจจะพิจารณาปิด >>>/karma/ ถาวร เพราะคิดว่าสังคมไทยไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องนี้ที่เพียงพอ
ทำให้ยังเร็วไปที่จะมีบอร์ดไว้สนทนาในประเด็น "เพศศึกษา" ครับ

684 Nameless Moderator Posted ID:0

>>679 ดูจากที่โพสใน >>666 >>674 >>677 แล้วถือเป็นการรบกวนการดูแลเว็บ ขอดำเนินการแบนนะครับ
ทางเว็บมีความเห็นว่า ถ้าหากคุณไม่พอใจกติกาของเว็บ และไม่สามารถเสนออะไรที่ constructive ได้
ขอแนะนำให้ไปใช้เว็บอื่นจะสบายใจทั้งสองฝ่ายมากกว่าครับ

[Ban] 115.87.0.0/17 (True)
[Reason] Trolling in Meta
[Active until] Apr 14, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/meta/
[Ref]
>>>/meta/6332/666/
>>>/meta/6332/674/
>>>/meta/6332/677/

685 Nameless Moderator Posted ID:0

ทางเว็บทำการล็อคกระทู้ >>>/netwatch/6676/ เนื่องจากได้รับแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย
และจะทำการลบกระทู้หลังวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผย IP address แต่อย่างใด

686 Nameless Moderator Posted ID:0

ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ ทางเว็บจะทำการเพิ่ม Deletion Policy โดยให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ลบกระทู้จาก >>>/netwatch/
ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากทางเว็บได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา
จนคิดว่าเจ้าของเว็บฯ ไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

687 Nameless Fanboi Posted ID:UkEr+XZHWG

>>671 "เพราะความคิดเห็นหลากหลายในหัวข้อนั้นเป็นความคิดที่ผิดไง"

แล้วคุณเอาไรตัดสินผิดถูกครับ ตัวคุณเองเหรอ

688 Nameless Fanboi Posted ID:m1UsnoBFkR

>>687 คุณสนับสนุนความคิดเห็นที่ผู้ชายเห็นผู้หญิงใส่กางเกงฟิตแล้วประกาศออกมาว่า ไป "ข่มขืน" เลย เป็นเรื่องถูกต้อง?
คุณสนับสนุนความคิดเห็นให้ผู้ชายตามไปส่องตูด มองใต้กระโปรงผู้หญิง หรือตั้งกล้องแอบถ่าย เป็นเรื่องถูกต้อง?

689 Nameless Fanboi Posted ID:YK6oGLyRKR

จาก >>596 ขอแจ้งเพิ่มเติม
>>>animanga/6487/358/
ใช้ข้อความซ้ำๆ ลงทุกสัปดาห์ และชวนสร้างทำลายบรรยากาศในการพูดคุย

690 Nameless Fanboi Posted ID:YK6oGLyRKR

>>689
>>>/animanga/6487/358/

691 Nameless Fanboi Posted ID:Urkjboc/gC

>>688 ไม่ได้บอกว่าถูกต้องแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิด ความคิดเห็นมันไม่มีผิดถูก มันไม่ใช่ข้อเท็จจริง

692 Nameless Fanboi Posted ID:m1UsnoBFkR

>>691 General Discussion 4 >>>/meta/5548/797/

693 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

https://fanboi.ch/lounge/6763/recent/

โทรลครับ ชื่อกระทู้

694 Nameless Fanboi Posted ID:SxJweTYZTL

https://fanboi.ch/lounge/6545/683/

อมุนษย์ครับ จัดการด่วนๆ

695 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

มึงมัน Sirn เก๊

697 Nameless Moderator Posted ID:0

>>689-690 อันนี้ตามที่แจ้งไว้ใน >>663 คือขอรบกวนให้ลองเตือนในกระทู้ก่อน
ถ้ายังไม่หยุดจะดำเนินการ หรือถ้าหากมีการเตือนแล้ว รบกวน quote ให้หน่อยครับ

>>693 ล็อคเรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากชื่อกระทู้ไม่เหมาะสม
>>694 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.96.188.0/23 (True)
[Reason] Discrimination, hate threat
[Active until] Mar 31, 2019 (15 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6545/683/

698 Nameless Moderator Posted ID:0

>>696 ลบเนื่องจากก็อปพลาดครับ

699 Nameless Fanboi Posted ID:tNRKewVuI6

>>698 มึงมันโง่ไงSIRN

700 Nameless Fanboi Posted ID:g5.OBq9ve.

>>699 มันไม่ใช่ SIRN

701 Nameless Fanboi Posted ID:4jMmxrHNUb

https://fanboi.ch/literature/6765/recent/

รบกวนลบกระทู้นี้ด้วยค่ะ ตั้งผิดหมวด

702 Nameless Fanboi Posted ID:C2JSNO7AqP

แอดมินคะ จากที่รวบรวมมาแอดมินดูเอาเองนะคะว่าความคิดเห็นแบบนี้ แอดมินอยากจะให้คงอยู่ในเว็บบอร์ดตัวเองไหม
[แจ้งโพสต์+กระทู้ที่เกี่ยวข้อง]
เหยีดเชื้อชาติ เพราะคำว่าเจ๊ก เป็นคำที่คนไทยใช้ในทางลบกับคนจีนค่ะ
>>>/game/6628/104
ส่วนที่เหลือก็มีเหยียดศาสนา กับชาติกำเนิดปะปนกันไป
>>>/lounge/6545/677
>>>/lounge/6545/679
>>>/lounge/5905/800-804
>>>/lounge/6680/176
อันนี้hate speech
>>>/lounge/6545/693-694
อันนี้เนื้อหาเริ่มไม่เข้ากับเพศศึกษาแล้วค่ะ และดูเหมือนบางโพสต์จะมองผู้หญิงเป็นsex objectอีกตามเคย
>>>/karma/4214/952-955
เท่าที่หามาได้ขอประมาณนี้ก่อนละกันค่ะ เดี๋ยวจะมีคนมาไล่ด่าว่าเฟมินิสต์เป็นตัวน่ารังเกียจอีกทั้งๆที่ตัวเองไปใส่ไฟด่าให้ตัวเองบริสุทธิ์ในเรื่องโรคจิตๆห้องไหนก็ไม่มีใครเค้าเห็นด้วย

703 Nameless Fanboi Posted ID:p5Bc.Lw7sL

>>701 ตั้งใหม่ๆ ใน lifestyle เดี๋ยวไปคุยด้วย

704 Nameless Fanboi Posted ID:xqP8u9V+5X

>>697 จาก >>689 นะครับได้ทำการเตือนแล้วนะครับ ถ้ามีโพสต์นี้อีกผมจะแจ้งให้แบนด้วยนะครับ
>>>/animanga/6487/359

705 Nameless Fanboi Posted ID:DpOfO2cCkL

[แจ้งกระทู้]
ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของบอร์ดliterature
[กระทู้]
>>>/literature/6765/

706 Nameless Fanboi Posted ID:FYU78TE79S

ขอแจ้งลบกระทู้ค่ะsirn
กระทู้เซี่ยงไฮ้มาทางนี้ ห้องลิทค่ะ
https://fanboi.ch/literature/6765/
สาเหตุเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวของกับเรื่องวรรณกรรม และห้องลิทค่ะ

และขอแจ้งแบน
ID :HoEC5CwK5L
ID :kBlgXs3+lX
เนื่องจากคนอื่นๆได้ชี้แจ้งและตักเตือนเรื่องตั้งกระทู้ผิดหมวด แต่ก็ยังคงตั้งใจทำการก่อกวนค่ะ
หลักฐาน คือมีการโต้เถียงกับคนๆอื่นที่เข้ามาชี้แจงตั้งแต่เรป >>1 ไปจนถึง>>15 ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

707 Nameless Fanboi Posted ID:XmrKPVxY1a

https://fanboi.ch/literature/6717/

อันนี้ด้วยค่ะ ตั้งมาเพื่อนินทาสำนักพิมพ์และตัวบุคคลอย่างเดียว
ไม่ได้คุยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนิยายอะไรเลย ไม่รู้เนียนมาอยู่ได้ยังไง

708 Nameless Fanboi Posted ID:XmrKPVxY1a

https://fanboi.ch/lounge/6545/706-708

ปีศาจร้ายแท้ๆ

709 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งกระทู้]
- ไม่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา
- หัวข้อบอร์ด [BE UNCIVIL] ใช้คำ uncivil ทำให้เห็นเจตนาในการตั้งไม่ได้คิดจะหาแนวทางตามหัวข้อโดยดูจากโพส
>>>/karma/6761/1/ ที่เริ่มด่าก่อนสอบถามผู้ใช้บอร์ดคนอื่น
>>>karma/6761/2/ ไม่ยอมรับกฎใหม่ของบอร์ด ( >>>/meta/6332/583/ )
- ผู้ใช้บอร์ดไม่มีวุฒิภาวะในการแสดงความคิดเห็น
[กระทู้] https://fanboi.ch/karma/6761/

[แจ้งโพส] hate speech และ Sexual harassment
[โพส]
https://fanboi.ch/karma/6761/8/ - เยาะเย้ยถากถางเหยื่อที่โดนกระทำโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
https://fanboi.ch/karma/6761/10/
https://fanboi.ch/karma/6761/11/ - ทัศนคติสนับสนุนการรุมโทรม

710 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] hate speech
[โพส] >>>/meta/5548/806/

711 Nameless Fanboi Posted ID:QfRXpTgoyN

>>708 ปีศาจแม่มึงอ่ะ คนเขาแสดงความคิดเห็นกัน หัวควย

712 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

งั้นขอเรียบเรียงเรื่องราวฝั่งกูด้วยละกัน มาแจ้งด้วยสำนวนแบบนี้เห็นความผิดคนอื่นเท่าภูเขาชิบหาย ไม่รู้ว่าที่แบนๆอยู่คือSIRNรึเปล่าแต่บอกถามตรงว่ามึงให้อภิสิทธิ์กับอีนี่มาเยอะมาก ไม่รู้ว่าตอนคัดเลือกModeratorมาจากขุมเดียวกันไหมทำไมถึงแบนอีกฝั่งแต่ไม่คิดพิจารณาอีกฝั่ง แต่ถ้านี่คือSIRNอยู่แล้วกูขอโทษด้วยเพราะลักษณะการตอบโต้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยจริงๆ

713 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

ถ้าคิดว่ายุติธรรมจริงๆควรแบนทั้งสองฝั่ง เพราะอีกฝ่ายก็ใช้hate speechพอตัวไม่น้อย
[แจ้งโพสต์]
-ใช้hate speechในการสนทนาตอบโต้
เช่น "โม่งแบบพวกคุณคือพวกที่ทำให้สังคมระยำอย่างทุกวันนี้...."
>>>/meta/5548/800
-อันนี้ก็แนวโน้มเดียวกับด้านบนคือ แช่งให้ครอบครัวเพศแม่อีกฝั่งโดนข่มขืนโดนกระทำบ้าง
>>>/karma/6761/9
>>>/karma/6761/12
แล้วอยากให้Moderatorใช้วิจารณญาณด้วยว่าที่กูใช้hate speechกูด่าแบบมีเหตุผลไม่ใช่ด่ากราดแบบที่อีป้ามันแจ้งมาท่าเดียว หวังว่าจะอ่านเนื้อหาก่อนพิจารณา
-ด่าคนอื่นแต่สงสัยไม่มีกะโหลกให้ตักน้ำใส่ชะโงกดูเงาหัวตัวเอง หาว่าคนอื่นใช้คำไม่สุภาพไม่เรียบร้อยนั่นนี่ ตัวเองก็ใช้คำที่ก่อให้เกิดการเกลียดกันด้วย เช่น "....คุณหมาเดือน12......"หรือมาดูถูกสติปัญญาของคนอื่น
>>>/meta/5548/812
ส่วนใน >>709 ยอมรับว่าuncivil แต่ไปดูเนื้อหาทั้งหมดก่อนละกันนะจ๊ะ ตั้งแต่เริ่มจนจบมีไม่กี่สิบโพสต์ เข้าใจถึงเหตุผลไหมว่าทำไมถึงไม่โอเค กระทู้นึงคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันมีเยอะมาก แต่พอมาถึงมู้นึงทำไมกลับไปแบนแค่สองโพสต์สุดท้าย เห็นIPแล้วเทียบข้อมูลหลังบ้านเว็บบอร์ดจนเกิดอคติอะไรรึเปล่า?

714 Nameless Fanboi Posted ID:5TA1la7yXc

>>713 ขอแก้จาก >>>/meta/5548/812 เป็น >>>/meta/5548/811

715 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] hate speech
[โพส] >>>/meta/5548/813/

>>713 General Discussion 4 >>>/meta/5548/814-818/

ถ้าทำผิดยอมรับผิดค่ะ ไม่งอแง ไม่ดิ้นพล่าน
ยอมรับคำตัดสินของแอดมินค่ะ
แต่จะแจ้งกระทู้ต่อมั้ย หมดแบนจะมาขอแจ้งต่อค่ะ

716 Nameless Fanboi Posted ID:/oY3J0JKq3

เอา SIRN ตัวจริงคืนมา

717 Nameless Fanboi Posted ID:TlWmDWCkEf

[แจ้งกระทู้] ตั้งผิดบอร์ด
https://fanboi.ch/literature/6765/

ควรไปอยู่ไลฟ์สไตล์ มีคนไปเตือนแล้วก็ยังแถ ล็อกมู้แล้วแบนมันไปด้วยก็ได้ ไม่รู้ตั้งใจโทรลหร์อเปล่า

718 Nameless Fanboi Posted ID:0tUXszP2Il

รบกวนmodดูบอร์ดliteratureด้วยค่ะ น่าจะเป็นโทรลมาป่วน ตั้งกระทู้ใหม่หลายกระทู้เล่นๆโดยไม่อ่านกติกาเลย

719 Nameless Fanboi Posted ID:IXbRfzozDG

https://fanboi.ch/lounge/5905/802-804

เศษเดนแท้ๆ

720 Nameless Fanboi Posted ID:HTUF40iRWD

>>707 มีรีวิวนิยายและพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำ ที่ช่วยประกอบพิจารณาการซื้อ ไม่ผิดหมวดค่ะ

721 Nameless Fanboi Posted ID:GhL0uzSWox

>>707 เพื่ออะไรละวะ ตัวเองมาป่วน พอคนอื่นเขาแจ้งก็แจ้งบ้างเพื่อเอาชนะ มึงแหกตาดูหน่อย ว่าเขาให้รีวิวนิยายกัน มึงไม่ให้อยู่ห้องลิท จะให้พวกกูไปอยู่ห้องkarma รึไง อิปสด ไม่อยากจะด่าละนะอิโทรล รกโลกชิบหาย

722 Nameless Fanboi Posted ID:oqGr93uBkc

>>707 เจตนาตั้งมาเพื่อโจมตี สนพ ชัดเจนเลยล้ะ
รีวิวนิยายประมาณ 5% ของเนื้อหากระทู้
นี่สงสัยว่าคู่แข่งสนพ หรือคนที่ไม่พอใจตั้งใจมาดิสเครดิตรึเปล่านะ
ถ้าอยากคุยจริงๆ มีมู้นิยายอยู่แล้ว ไม่ต้องตั้งมาเรียกร้องความสนใจเลย

723 Nameless Fanboi Posted ID:GhL0uzSWox

>>722 คือในมู้นิยายเขาไม่คุยกันเรื่องสำนักพิมพ์นี้ เพราะคุยที่ไรคนตีกันทุกครั้ง ก็เป็นข้อตกลงว่านิยายสำนักพิมพ์นี้ให้คุยแยกเพื่อความสงบสุขของโม่ง งั้นก็แล้วแต่เซิร์นจะพิจารณาเลยค่ะ

งั้นก็แล้วแต่ sirn. จะพิจารณาเลยค่ะ ไปไล่อ่านได้ ส่วนใหญ่เป็นรีวิวนิยายจริงๆค่ะ

724 Nameless Fanboi Posted ID:pC0/5NGvPH

ทำไม bnk โดนแบน 60 วันครับ แอดมินใหม่มีอคติอะไรเหรอครับ

725 Nameless Fanboi Posted ID:rabEyhlSZD

>>724 อยากโดน 60 วันหรือตลอดชีวิตเลือกเอาครับ

726 Nameless Fanboi Posted ID:IqYjhXFOwk

งงกับชีวิต Sirn ฉิบหายเลยครับ
เปิดหมวด Karma แล้วให้คุยแต่เรื่องเพศศึกษา
คุยเรื่องเพศทางอื่นนิดหน่อยก็ล็อค
ถ้าอยากได้เรื่องเพศศึกษาแบบใสๆขนาดนั้น ก็ตั้งมันแค่กระทู้เดียวพอ จะเปิดใหัตั้งแบบอิสระทำไมครับ
คิดว่าตัวเองเป็นครูเหรอครับ ต้องเอาหลักสูตรแกนกลางมาเปิดสอนเลยไหม?

727 Nameless Fanboi Posted ID:vBn3WL3stw

>>724 วงขยะแบบนี้แบน 60 วันยังน้อยไปด้วยซ้ำ เค้าไม่ห้ามพวกมึงคุยกันเหมือนตอนเด็กคอสก็บุญนักหนาแล้ว

728 Nameless Fanboi Posted ID:+yQpXwBMFB

[แจ้งโพส] ใส่ความ กล่าวหาเท็จ
[โพส]
>>>/karma/6761/18/
>>>/karma/6761/20/

729 Nameless Fanboi Posted ID:4tcp05WdIR

โม่งไม่ถูกใจตัวแทน sirn

730 Nameless Fanboi Posted ID:spTRbmOGav

sirnครับแบนมั่วห้องggอีกแล้วหรอครับ

731 Nameless Moderator Posted ID:0

เนื่องจากยังปั่นงานไม่เสร็จ เดี๋ยวขออนุญาตมาชี้แจงหลายๆ อย่างคืนนี้ (วันจันทร์) แทนนะครับ
ส่วนที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้เป็นใครดูแล ขอชื้แจงว่าเจ้าของเว็บฯ ไม่ไว้ใจที่จะให้คนอื่นดูแลเว็บนี้ครับ

732 Nameless Fanboi Posted ID:0xmg7uzpg3

>>722 โจมตีตรงไหน เค้าก็คุยเรื่องนิยาย+สนพ.กัน มันจำเป็นต้องมีแต่ด้านบวกเหรอ ทุกที่มันก็มี+/-ทั้งนั้น อีกอย่างกระทู้จงหยวนไม่ได้ผิดที่จะตั้งแยกออกมาจากตำหนักจีนเพราะถือเป็นหมวดแยกไปอย่างเช่นเสิ่นเจิ้น กลอรี่ กำลังภายใน ก็ตั้งแยกไปได้ มันไม่ได้ผิดกฎบอร์ดว่ะ

733 Nameless Fanboi Posted ID:ZyDniT/m+Y

>>719 ก็ยังมีความเป็นคนมากกว่ามุซซี่ชอบเย็ดเด็กแล้วฝันว่าตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเจอ 72 virgins อ่ะครับ

734 Nameless Fanboi Posted ID:HeHSIXl6PN

>>732 เค้าด่าขับไล่มู้นี้กันทั้งห้อง มึงยังหน้าด้านแถอีกหรอ

735 Nameless Fanboi Posted ID:Dk.31vpJXu

[แจ้งโพสต์]
ใช้กระทู้ผิดวัตถุประสงค์ พยายามรบกวนการทำงานของแอดมิน
>>>/meta/6332/720-730
>>>/meta/6332/732-734

736 Nameless Fanboi Posted ID:JglRFBWW3Y

สงสัยตอนนี้หลายคนโดนแบน ip รัวๆเพราะจากบอร์ด lounge ในกระทู้ปะคุยเรื่องการเมืองกันคนคุยประจำหายไปพอสมควร

737 Nameless Fanboi Posted ID:it3gI46qjP

>>734 หลายคนตรงไหน กูเห็นคนส่วนใหญ่เขาโอเคร มีแค่โทรลไม่กี่ตัวเนี่ย ป่วนอยู่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร หรือใครไปเผลอเอาตีนไปเหยียบความเหี้ยของพวกป้าๆก็ไม่รู้ ถึงได้พล่านมาป่วนทั้งห้องลิท

738 Nameless Fanboi Posted ID:AD80TNAiZP

https://fanboi.ch/karma/4214/1000/

มารศาสนา

739 Nameless Fanboi Posted ID:u./Vq1kLuu

https://fanboi.ch/karma/6766/16/

แสดงความถ่อยสถุลต่อเพื่อนสมาชิก

740 Nameless Moderator Posted ID:0

>>701 >>705 >>706 >>717 ล็อคเรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากไม่ตรงจุดประสงค์ของบอร์ด
>>706 (2) อันนี้ไม่ใช่เหตุผลให้แบนครับ ถ้าคิดว่าตั้งไม่ถูกควรเมินและเข้ามาแจ้ง
>>704 รับทราบครับ ถ้ามีอีกหลังจากนี้จะดำเนินการจัดการครับ
>>707 การพูดคุยเรื่องสำนักพิมพ์ อยู่ในขอบเขตของบอร์ด >>>/literature/ ครับ
>>710 เคสใน >>>/meta/ ไม่ต้องแจ้งครับ เจ้าของเว็บจะตัดสินเองว่าอะไรควรไม่ควร

741 Nameless Moderator Posted ID:0

>>702 >>719 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/game/6628/104 ไม่มีปัญหาจากบริบทที่สื่อถึงคนจีนที่ใช้ hack ในเกม ไม่ใช่เหมารวม
>>>/lounge/6545/677 ไม่มีปัญหาจากบริบทที่คุยกันถึงเรื่องพันธุกรรม
>>>/lounge/6545/679 อันนี้เข้าใจว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่นิวซีแลนด์ ทางเว็บไม่ได้ห้ามแสดงความเห็น
>>>/lounge/6680/176 มองว่าเป็น satire มากกว่าดูถูกศาสนา
>>>/lounge/6545/693-694 อันนี้ไม่เข้าใจว่าแจ้งเพราะอะไรครับ
>>>/karma/4214/952-955 อันนี้เป็นการถามตอบประสบการณ์ ซึ่งที่เล่า imply ถึง consent ไม่มีปัญหาครับ

>>>/lounge/5905/800 เป็นการโจมตีบุคคลทางการเมือง ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/801 เป็นการล้อเลียนสถาบันบวกกับโจมตีทางการเมือง ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/802 เป็นการเหยียดศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/803 เป็นการเหยียดศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ
>>>/lounge/5905/804 เป็นการแนะนำให้ทำผิดกฏหมาย ไม่ผ่านครับ

[Ban] 62.66.128.0/18 (CyberCity)
[Reason] Political attack, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/lounge/5905/800

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Forbidden topics
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/801

[Ban] 1.46.0.0/17 (Dtac)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/802

[Ban] 118.174.236.0/23 (TOT)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/803

[Ban] 171.97.218.0/23 (True)
[Reason] Hate threat
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/5905/804

742 Nameless Moderator Posted ID:0

>>708 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/lounge/6545/706/ เป็นการเปิดประเด็นด้วยคำถาม ไม่ใช่การข่มขู่ประทุษร้าย
>>>/lounge/6545/707/ ครึ่งหลังไม่เหมาะสมตามไกด์ไลน์ แต่ด้วยตัวเนื้อหาเป็นการโต้ตอบธรรมดา
>>>/lounge/6545/708/ เป็นการดูถูกศาสนาแบบเหมารวม ไม่ผ่านครับ

[Ban] 159.192.216.0/23 (CAT BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6545/708/

743 Nameless Moderator Posted ID:0

>>709 (1) กระทู้ดูแลตัวเองในบอร์ด มีไว้ให้ออกความเห็นเกี่ยวกับแนวทางบอร์ดอยู่แล้วครับ
>>709 (2)

>>>/karma/6761/8/ โดยตัวเนื้อหาแล้วไม่มีปัญหาครับ ถึงครึ่งหลังจะไม่เหมาะสมตามไกด์ไลน์
>>>/karma/6761/10/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เป็น sexual harassment และแนะนำให้เกิด action
>>>/karma/6761/11/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เป็น sexual harassment และแนะนำให้เกิด action

[Ban] 115.87.48.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/10/
>>>/karma/6761/11/

744 Nameless Moderator Posted ID:0

>>713 ขอเรียงตามเคสดังนี้นะครับ

>>>/meta/5548/800 อันนี้ถ้ามาคุยต่อในกระทู้นี้อาจจะดำเนินการ แต่อันนี้อยู่ใน General Discussion
>>>/karma/6761/9/ อันนี้ไม่ผ่านครับ เพราะเป็นการแนะนำให้เกิด action
>>>/karma/6761/12/ อันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหาครับ

[Ban] 58.136.26.0/23 (CS Loxinfo)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 17, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/9/

>>738 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 1.46.0.0/17 (Dtac)
[Reason] Discrimination
[Active until]
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/4214/1000/

>>739 อันนี้รู้สึกคาบเส้น แต่มีอยู่ในจำนวนน้อย ขอข้ามนะครับ

>>713-715 อยากจะขอแจ้งทั้งสองฝ่ายว่า ทางเว็บไม่ได้แบนด้วยเหตุผล hate speech
โดยปกติจะดูจากเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งในเคส >>684 แบนเพราะเป็นการด่ากราด โดยเนื้อหาจริงๆ ของโพสมีแค่
"ถ้าอยากได้เว็บบอร์ดสวยหรูพูดแต่เพศศึกษาในทางวิชาการ ขอเชิญไปพันทิพ เด็กดีเถอะ"
ที่เหลือเป็นการด่ากราดทั้งหมด จึงถูกแบนด้วยเหตุผลรบกวนการดูแลเว็บ

745 Nameless Moderator Posted ID:0

1. ใครดูแลเว็บ และทำไมการดูแลเว็บในช่วงนี้เปลี่ยนไป

ชี้แจงหลายๆ อย่าง ตอนนี้ผู้ดูแลคือเจ้าของเว็บ แต่ช่วงหลังนี้พยายามปรับ threshold ในการแบน
รวมถึงระยะเวลาการแบน เพื่อดูผลกระทบในหลายๆ metric เพื่อพยายามจะ break status quo
ผลกระทบอย่างนึงที่เห็นได้ชัดหลังมีการปรับระยะเวลาแบนคือมีการพยายามใช้ proxy ในการป่วนมากขึ้น
ซึ่งการแบน proxy ยิ่งแบนมากขึ้น จำนวน proxy ที่ใช้ได้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะ IP มีจำกัด

2. เหตุผลในการเปิด Karma โดยจำกัดเนื้อหาในประเด็นเพศศึกษา

บอร์ด >>>/karma/ เป็นบอร์ดที่โดนปิดบ่อยครั้ง เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชีวิตจริง
และสังคมไทยยังไม่ค่อยเปิดกว้างในการคุยเรื่องเพศในที่สาธารณะ ทำให้ทางเว็บได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ให้ปิดบอร์ด >>>/karma/ อยู่เป็นระยะ

ในการเปิดบอร์ด >>>/karma/ ใหม่แต่ละครั้ง ทางเว็บตั้งความหวังไว้ว่าการกลับมาเปิดบอร์ดใหม่
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บอร์ดตักเตือนกันเองถึงเนื้อหาที่อาจจะมีปัญหา ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่ได้ผลสำเร็จเท่าไหร่นัก
ทำให้การตัดสินใจเปิดครั้งนี้ ตั้งใจว่าจะจำกัดขอบเขตในการสนทนา และค่อยๆ ขยายขอบเขตเมื่อถึงระยะเวลานึง
เพื่อจำกัดกลุ่มผู้ใช้ในตอนแรก (เพราะกลุ่มผู้ใช้แรกเป็นผู้กำหนดทิศทางบอร์ด) แต่ก็เกิดเป็นปัญหายืดยาวขึ้นอีก

อย่างที่ได้ชี้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่า >>>/karma/ ตอนนี้มีเกณฑ์ว่าความเห็น suggest ให้เกิด action หรือไม่
อยากจะเพิ่มเติมว่าถ้าการ suggest ให้เกิด action มีการ imply ถึง consent ทางเว็บจะถือว่าผ่าน
เช่นการพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กับแฟน ฯลฯ ส่วนกระทู้บางส่วนที่ถูกล็อค เพราะคิดว่ายังไม่ใช่ขอบเขตที่เปิดให้คุยในขณะนี้

ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับ >>>/karma/ โดยส่วนตัวคิดว่าการคุยเรื่องทางเพศไม่ใช่เรื่องต้องห้าม
แต่ในสภาพการใช้งานปัจจุบัน คาดว่าจะดูแลไม่ไหว และถ้าหากการลองจำกัดขอบเขตครั้งนี้ไม่เวิร์ค
ทางเว็บก็คงต้องล้มเลิกความคิดที่จะเปิด >>>/karma/

746 Nameless Moderator Posted ID:0

ปล. ปกติเวลาดูเว็บ เจ้าของเว็บจะชอบใช้หน้าบอร์ดธรรมดามากกว่า เพราะหน้าสำหรับดูแลบอร์ดเป็นลิงค์ส้ม
คือไม่มี popover เวลาชี้โพส และลิงค์กดแล้วเข้าหน้าปกติ เพราะใช้ renderer ตัวเดียวกับหน้าบอร์ด แก้ลำบาก
ทำให้ปกติไม่ได้ดู IP หรอกครับว่าใครเป็นใคร เพราะหน้าดูแลบอร์ดมันใช้ลำบาก

ปกติจะเรียงรายการโพสและ reply ลง text editor แล้วค่อยจัดการทีเดียว และก็อป log มาโพสในนี้ทีหลัง
ทำให้บางทีเกิดการก็อปผิด อย่างใน >>698 ที่ก็อปเกิน เป็นต้น

747 Nameless Fanboi Posted ID:UuaviRpwXc

หยิก
>>>/girlg/6762/360
>>>/girlg/6762/849
>>>/girlg/6773/592
>>>/girlg/6773/607
>>>/girlg/6773/613
>>>/girlg/6773/935

748 Nameless Fanboi Posted ID:7G8Wpk7Gvt

Sexual harassment
>>>/girlg/6773/884
>>>/girlg/6773/967 อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าข่ายมั้ย แล้วแต่ Sirn เลยครับ
>>>/girlg/6780/31 คำผวนครับในนั้นพิมพ์ว่า ยาจิรดาpet ผวนชื่อจริงของเมมเบอร์
>>>/girlg/6780/152

>>747 มาอธิบายเพิ่มให้ว่าคนในภาพชื่อมิวนิคครับ คำผวนมีรูปเมมประกอบชัดเจน

749 Nameless Fanboi Posted ID:MWn2gYf09J

อยากหยิกแก้มผิดตรงไหนครับ

750 Nameless Fanboi Posted ID:fYLH7VOC0W

>>749 ตามนั้นครับ

751 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

[ขอให้ตรวจสอบ] เนื่องจากผู้ใช้บางคนคงลากฉันไปด่าโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(1)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/meta/6332/667
โพสที่ยัดเยียดว่าดิฉันโพส >>>/meta/6332/671 และทำให้ถูกด่า

(2)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/karma/6761/4/ กับ >>>/karma/6761/19/
(เนื่องจาก >>>/karma/6761/9/ ถูกลบไปแล้ว)
โพสที่ยัดเยียดว่าดิฉันโพส >>>/karma/6761/12/ และทำให้ถูกด่ารวม

(3)
โพสที่ดิฉันโพส >>>/meta/5548/833/
แต่ถูก >>>/meta/5548/830/ >>>/meta/5548/837-838/ >>>/meta/5548/841/
กล่าวหาว่าเป็นคนไปก่อกวนในบอร์ด >>>/literature/
ตัวอย่างกระทู้ที่ยัดเยียดว่าดิฉันตั้ง
>>>/literature/6765/
>>>/literature/6768/
>>>/literature/6767/
>>>/literature/6770/

[แจ้งโพส] หมิ่นประมาท ดูถูกบุพการี
[โพส]
>>>/meta/5548/850/
>>>/meta/5548/859/

[แจ้งโพส] แจก link นัดแชท
[โพส] >>>/karma/6761/27/

[แจ้งโพส] เจตนาชัดเจนว่าเป็นผู้ปลุกระดมให้ไปก่อนกวนบอร์ด >>>/literature/
[โพส] >>>/karma/6761/30/

[แจ้งโพส] เนื้อหาล่วงละเมิดสมาชิกในครอบครัว
[โพส] >>>/karma/6766/14/

[แจ้งโพส] หมิ่นประมาท ดูถูกบุพการี
[โพส] >>>/karma/6766/16/

[แจ้งกระทู้] ไม่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษาแต่เป็นเพื่อความบันเทิง แนะนำชื่อนักแสดงหนังผู้ใหญ่
[กระทู้] >>>/karma/6779/

752 Nameless Fanboi Posted ID:Tp0qVWe+uj

>>751 .......คุณโดนด่าแล้วทำไมรึ? ถ้ารู้ว่าโดนเหมารวมกับความเห็นอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองก็ไปแก้ตัวในกระทู้นั้นๆสิ มาแจ้งในกระทู้นี้ด้วยเหตุผลอะไร? หรือเข้าใจว่าแอดมินโดนชักจูงให้เข้าใจผิดไปด้วย? คิดไปเองแล้ว แอดมินก็บอกอยู่โต้งๆว่าเห็น IP และดูจากเหตุผลในการแบนก็เพราะตัวโพสนั้นๆ ไม่ใช่การทะเลาะแบบที่คุณเข้าใจ

ชี้แจง >>>/karma/6761/30/ ไม่ใช่คนปลุกระดม ไม่มีส่วมเกี่ยวข้อง ไม่ได้เม้นห้อง lit ในช่วงนี้ด้วยซ้ำ เจตนาแค่เอาข่าวไปอัพเดทในกระทู้แนวทางของห้องนั้น และแซะตามน้ำตามที่มีคนเคยให้เหตุผลว่าห้อง lit จะไม่แจ้งแบน ดูจาก IP ได้ครับ

753 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

>>752 ไปตามแก้ทีละกระทู้ก็โดนว่า "เอาหลักฐานมาแสดงสิว่าไม่ใช่" จึงต้องให้แอดมินเช็กให้ชัดเจน
ไม่งั้นก็จะโดนด่าซ้ำมีอะไรก็วนลากมาด่าด้วยทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วน >>>/karma/6761/30/
ประโยคนี้ชัดเจน "ถ้าอยาก sexual harassment ในช่วงนี้ให้ไประบายใน lit ไปพลางๆก่อน"

คุณพิมพ์เอง "แอดมินก็บอกอยู่โต้งๆว่าเห็น IP และดูจากเหตุผล" ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ให้แอดมินเช็ก

754 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

[แจ้งโพส] ล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
[โพส] >>>/karma/6766/19/

755 Nameless Fanboi Posted ID:Tp0qVWe+uj

>>753 แอดมินจะเปิดเผย IP ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น คุณกำลังเรียกร้องเกินกว่าสิทธิ์ในการใช้งานอยู่นะ

756 Nameless Fanboi Posted ID:ps5r4+BX7x

>>755 ขอให้ตรวจสอบ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย ip ค่ะ
คุณลองสังเกต ip ที่เป็นตัวอักษรที่แสดงไม่เหมือนกันในวันเดียวกัน
พวกเขายังรุมด่า ยัดเยียดข้อหาให้ดิฉัน อธิบายก็ไม่ฟัง
(ถ้าได้อ่านย้อนทั้งหมดจะรู้)
ก็มีแต่ขอกรุณาแอดมินตรวจสอบ ไม่งั้นดิฉันก็จะโดนด่าไม่จบ

757 Nameless Fanboi Posted ID:1R3gRFZ4fy

>>753 มันประชด ไอควาย

758 Nameless Fanboi Posted ID:HUmRLi8Ch9

>>756 id แค่รีเน็ตก็เปลี่ยนแล้ว เอามาใช้ยืนยันตัวเองไม่ได้หรอก จะเช็คจริงต้อง ip

759 Nameless Fanboi Posted ID:4YRZnnd.L/

>>751 ห้องkarmaไม่ให้คุยแนะนำดาราAVหรือพวกhentaiด้วยเหรอคะ อันนี้ไม่รู้จริงๆ

760 Nameless Fanboi Posted ID:CorKF89GAY

>>754 ทำไมถึงชอบใช้คำพูดเสมอเหมือนว่าเขาไปทำมาจริงๆตามที่พูดล่ะครับ เขาอาจจะแค่เล่าเรื้อนก็ได้ ปกติโม่งชอบขี้โม้จะตาย เชื่อเป็นตุเป็นตะโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้ ถ้าเว็บนี้มีการเปิดเผยตัวตนล่ะก็เขาอาจจะฟ้องคุณฐานใส่ร้ายหมิ่นประมาทได้เลยนะ ถ้าไงคราวหน้าถ้าแค่คิดจะแจ้งลบแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้รูปประโยคอื่นที่ฟังดูไม่เป็นการกล่าวหาเขาจะดีกว่ามั้ยครับ

>>759 สมัยก่อนปิดห้องก็ได้ครับ แต่ตอนนี้เท่าที่อ่านจากนโยบายใหม่ เหมือนจะเน้นเลยว่าให้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเพศศึกษาเท่านั้น

761 Nameless Moderator Posted ID:0

>>747-748 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 173.252.64.0/18 (Facebook)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6762/360
>>>/girlg/6762/849
>>>/girlg/6773/592

[Ban] 109.105.64.0/20 (RIKT-NET)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/935

[Ban] 187.209.0.0/16
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/884

[Ban] 24.60.0.0/15
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6773/967
>>>/girlg/6780/31

[Ban] 223.24.48.0/20 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 18, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6773/607

[Ban] 27.55.64.0/18 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 18, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6780/152

>>>/girlg/6773/613 อันนี้โดยตัวรูปไม่น่ามีปัญหานะครับ

762 Nameless Moderator Posted ID:0

>>751 ขอตอบรวมๆ ในเคส (1) (2) และ (3) ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ consequence ครับ
คือการโพสความเห็นออนไลน์ มันต้องมีผลตอบรับเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นในทางลบหรือทางบวก
ทางเว็บไม่สามารถมาไล่ตามเคลียร์เคสแบบนี้ให้ผู้ใช้แต่ละคนได้

และด้วยรูปแบบของบอร์ดที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใคร (ซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ของเว็บ)
สิ่งที่ควรจะมุ่งเน้นในการโต้ตอบภายในบอร์ด ไม่ใช่เรื่อง "ฉัน" หรือ "คุณ" แต่เป็นที่ตัวเนื้อหา
ทางเว็บไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผิด แต่ถ้าการโต้ตอบมันกลายเป็นการโยน identity ใส่กัน
แทนที่จะเป็นการเถียงกันด้วยเนื้อหา วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องโต้ตอบครับ ปล่อยให้ผู้อ่านเป็นคนตัดสินใจเอง

ดังนั้นในเคส (1) (2) และ (3) ทางเว็บจะขออนุญาตข้ามนะครับ

>>751 (4) เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 1.46.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Chat link
[Active until] Apr 18, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/27/

[Banwords] (?i)discord\.gg
[Scope] >>>/karma/

>>751 (5) เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 184.22.192.0/18 (AIS Fibre)
[Reason] Brigading
[Active until] Apr 18, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/6761/30/

>>751 (6) >>754 โพสเป็นการเล่าประสบการณ์ ซึ่งคิดว่าน่าจะมี consent ไม่น่ามีปัญหาครับ
>>751 (7) เคสแบบนี้เมินดีกว่าครับ
>>751 (8) ลองตัดสินขอบเขตใหม่ดู คิดว่าอันนี้น่าจะคาบเส้นพอผ่านอยู่ครับ

763 Nameless Moderator Posted ID:0

ปล. การตัดสินใจล็อคกระทู้ใน >>>/karma/ ตอนนี้ยังงมๆ อยู่ ถ้ากระทู้ไหนโดนล็อค แต่คิดว่าไม่น่าโดน
ลองสามารถยื่นให้พิจารณาใหม่ได้เช่นเดียวกับการแจ้งล็อค หลักการตัดสินใจคืออย่างที่บอกไว้ก่อนหน้า
ว่าต้องเป็นกระทู้ที่ไม่ suggest ให้เกิด action (ไป..., น่า...) หรือมีโอกาสก่อให้เกิดอาชญากรรม
โดยกระทู้ที่เนื้อหาเป็นไปในทางให้ความรู้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม น่าจะมีโอกาสผ่านสูงกว่า

764 Nameless Fanboi Posted ID:dtYL2qyqgB

>>751 มึงฮาดีว่ะ

765 Nameless Fanboi Posted ID:iAWAyvf3vS

อ้างอิงจากการตัดสินใน >>762 (8) กระทู้ >>>/karma/6779 ถือว่าผ่าน
ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกัน กระทู้
>>>/karma/6755/ กับ
>>>/karma/6746
ที่ lock ไปใน >>661 จะปลดล็อคได้รึเปล่าครับ

766 Nameless Moderator Posted ID:0

>>765 ปลด >>>/karma/6755 กับ >>>/karma/6746 แล้วนะครับ

767 Nameless Fanboi Posted ID:uLCGYK4Ar2

เหยียดเชื้อชาติ กระทบเพื่อนบ้าน
>>>/girlg/6793/242
>>>/girlg/6793/250

768 Nameless Fanboi Posted ID:oQt6Ncccqp

โทรล
https://fanboi.ch/webnovel/6627/330/

ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันกับที่เคยมาป่วนมั้ย
https://fanboi.ch/webnovel/6627/205/
https://fanboi.ch/webnovel/6627/208/

769 Nameless Fanboi Posted ID:8rm2ITmbT7

เริ่มมีพวกหน้าใหม่มาโพสไม่สนกฎกันเยอะนะ
https://fanboi.ch/lounge/6764/560/

770 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

Sexual harassment
>>>/girlg/6793/139
>>>/girlg/6793/199
>>>/girlg/6793/236
>>>/girlg/6793/287 >>>/girlg/6793/295 สองเม้นนี้คนเดียวกัน
>>>/girlg/6793/539
>>>/girlg/6793/594
>>>/girlg/6793/632
>>>/girlg/6793/718
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/722
>>>/girlg/6793/803

ที่แจ้งไปเลือกมาเฉพาะเม้นที่มีลักษณะการโพสว่าจะกระทำโน่นนั่นนี่ต่อร่างกายเมมเบอร์นะครับ

771 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

จากเม้น>>770 แจ้งผิดไปอันนึง โทษทีครับ
จาก>>>/girlg/6793/539 ต้องเป็น >>>/girlg/6793/537

772 Nameless Fanboi Posted ID:QHY/YElOl9

>>769 แค่แซวว่าเหมือนสารคดี... ต้องแจ้งกันด้วยเหรอ TT

773 Nameless Fanboi Posted ID:vEyeyd6vnf

Sexual harassment
>>>/girlg/6793/817
>>>/girlg/6793/820
>>>/girlg/6793/824

774 Nameless Fanboi Posted ID:mWwKD8u96m

>>773
เพิ่มเติม Sexual harassment
>>>/girlg/6793/821

775 Nameless Fanboi Posted ID:b4CNh43Sg4

Sexual harassment
>>>/girlg/6794/959

776 Nameless Fanboi Posted ID:b4CNh43Sg4

โทรลล์/บุลลี่หน้าตา/ฟลัดจำนวนเยอะ
IDเดียว
>>>/girlg/6794/618
>>>/girlg/6794/760
>>>/girlg/6794/766
>>>/girlg/6794/913
>>>/girlg/6794/926
>>>/girlg/6794/960
>>>/girlg/6794/973
>>>/girlg/6801/11
>>>/girlg/6801/27
>>>/girlg/6801/79
>>>/girlg/6801/80
>>>/girlg/6801/92
>>>/girlg/6801/104

777 Nameless Fanboi Posted ID:rXtIGeNtvV

>>776 มึงบ้าแล้ว อส วิจารณ์หน้าก็ไม่ได้

778 Nameless Fanboi Posted ID:yX3rSgKd8z

>>777 ไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้ แต่แม่งคนเดียวกันและทุกเม้นพูดย้ำๆ แต่เรื่องเดิมๆ มันคือโทรลล์ที่เจตนามาป่วนบรรยากาศการสนทนาแบบชัดเจน

779 Nameless Fanboi Posted ID:9Txeo8Zdiu

>>778 มันก็ตอบคนอื่นไม่ใช่เหรอ

780 Nameless Fanboi Posted ID:Sk73aRKzL4

>>779 คนอื่นไม่ได้คุยเรื่องหน้าตากับมันเลยแต่ไอ้นี่ไปฟลัดข้อความใส่เขาแบบเดิมตลอด
มันคือโทรลล์ชัดเจน
เท่าที่ดูจำนวนมันเยอะมากสมควรโดนแบน แต่ก็ต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของ sirn ว่าจะแบนให้ให้ทน

781 Nameless Fanboi Posted ID:9Txeo8Zdiu

>>780 กุไล่ดูมันก็คุยเรื่องหน้ากันนะ

782 Nameless Fanboi Posted ID:+yDRxa81mi

>>770 ก็คุยทั่วไปนะ แปลกตรงไหน

783 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

โทรลล์คนเดียวกับเม้น>>776
เอามาเฉพาะเม้นที่ฟลัดเรื่องเดิมๆ จริงๆแล้วIDนี้ปั่นตลอดทุกเม้น สามารถเช็คดูได้
>>>/girlg/6801/633
>>>/girlg/6801/802
>>>/girlg/6801/811
>>>/girlg/6801/815
>>>/girlg/6801/818
>>>/girlg/6801/842
>>>/girlg/6801/893
>>>/girlg/6801/897
>>>/girlg/6801/900

เหยียด
>>>/girlg/6801/663

Sexual harassment
>>>/girlg/6801/484-486
>>>/girlg/6801/714 ปก ชื่อเมมเบอร์
>>>/girlg/6801/838
>>>/girlg/6801/840
>>>/girlg/6801/847
>>>/girlg/6801/881

784 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

>>781 >>782 ก็แล้วแต่จะคิดครับ ยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของ Sirn ถ้า Sirn ไม่แบนผมก็ยอมรับคำตัดสิน

785 Nameless Fanboi Posted ID:e6Fb2f+Mza

https://fanboi.ch/subculture/6313/recent/
รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ คห. 974 ถึง คห. 1000

786 Nameless Fanboi Posted ID:9CDdunmM4A

Sexual harassment
>>>/girlg/6805/189
>>>/girlg/6805/193

787 Nameless Fanboi Posted ID:AzwEgjwEMy

2403:6200

788 Nameless Fanboi Posted ID:eJ4TfW6X31

>>707 คุยนิยายค่ะ ชมบ้าง ด่าบ้าง
ถ้าจะด่า สนพ มีที่ให้ไปถมเถค่ะ ถถถถถ

789 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

Sexual harassment
>>>/girlg/6805/209 อาจจะมีการอ้างได้ว่า นม คือตัวย่อของชื่อ น้องมาย แต่ในบริบทนี้จงใจใช้เพื่อความหมายตรงตัวมากกว่า
>>>/girlg/6805/223 พูดถึงเมมเบอร์ แล้วคำว่า ขนดก ...ปิดสนิท ก็สื่อถึงตรงนั้น
>>>/girlg/6805/293
>>>/girlg/6805/296
>>>/girlg/6805/300
>>>/girlg/6805/302
>>>/girlg/6805/304
>>>/girlg/6805/311
>>>/girlg/6805/348
>>>/girlg/6805/358 คนในรูปในเม้น 352 ชื่อแบมบู อยากยู คือคำผวน
>>>/girlg/6805/462
>>>/girlg/6805/480
>>>/girlg/6805/492
>>>/girlg/6805/523
>>>/girlg/6805/528
>>>/girlg/6805/540
>>>/girlg/6805/541
>>>/girlg/6805/560
>>>/girlg/6805/561
>>>/girlg/6805/566
>>>/girlg/6805/581
>>>/girlg/6805/590
>>>/girlg/6805/591
>>>/girlg/6805/609 เมมที่อ้างอิงในรูปชื่อ เจน เป็นคำผวน
>>>/girlg/6805/635

อันล่างนี้เคสเดิมอาจจะ proxy ด้วย คนชื่อมิวนิค คำผวน
>>>/girlg/6805/363

790 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

โทรลล์/ฟลัดข้อความบุลลี่หน้าตาซ้ำๆ
คนเดียวกับใน>>776 กับ>>783

>>>/girlg/6805/733
>>>/girlg/6805/736
>>>/girlg/6805/752
>>>/girlg/6805/775
>>>/girlg/6805/799
อาจจะไม่ต้องลบข้อความก็ได้ครับ แต่คิดว่าควรแบนเพราะจงใจป่วน

791 Nameless Fanboi Posted ID:xDa1Y5L3Ji

[แจ้งกระทู้] https://fanboi.ch/netwatch/6729/
[เหตุผล] ชื่อกระทู้ค่อนข้างกว้างและจุดประสงค์คือนินทา แต่เนื้อหาในกระทู้กลับมุ้งเน้นไปที่การบูลลี่ตัวบุคคล ซึ่งบุคคลบางบุคคลที่โดนบูลลี่นั้นเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และมีบุคคลที่โดนบูลลี่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของตัวเด็กเองครับ

792 Nameless Fanboi Posted ID:XitZnWux/1

โทรลล์/ฟลัดข้อความ อีก 1 ID
ดูจากสำนวนน่าจะคนเดียวกัน
>>>/girlg/6805/875
>>>/girlg/6805/876
>>>/girlg/6805/891
>>>/girlg/6805/915
>>>/girlg/6805/926
>>>/girlg/6805/953

793 Nameless Fanboi Posted ID:uhdVCnIeta

Hate speech
>>>/girlg/6811/167
>>>/girlg/6811/182

แล้วก็ลองเช็คไอดี DrcpRcPiru ด้วยครับ ป่วนมู้ggทั้งวันแล้ว มีเยอะมากๆ

794 Nameless Fanboi Posted ID:uhdVCnIeta

>>>/girlg/6811/204
>>>/girlg/6811/212
เพิ่มเติมจาก >>793 ครับ

795 Nameless Moderator Posted ID:0

>>767 >>770-771 >>773-774 >>775 >>786 >>789 >>790 >>792 >>783 (3)
เรียร้อยแล้วครับ ขอดำเนินการแบนรวบนะครับ

>>776 >>783
>>>/girlg/6794/618
>>>/girlg/6794/760
>>>/girlg/6794/766
>>>/girlg/6794/913
>>>/girlg/6794/926
>>>/girlg/6794/960
>>>/girlg/6794/973
>>>/girlg/6801/11
>>>/girlg/6801/27
>>>/girlg/6801/79
>>>/girlg/6801/80
>>>/girlg/6801/92
>>>/girlg/6801/104
จนถึงตรงนี้ยังโอเคอยู่ เพราะดูเป็นการติเรื่องหน้าตาโดยตรง
ส่วนที่เหลือรวมถึง >>783 (2) ถือเป็น discrimination ครับ

[Ban] 222.0.0.0/12 (KDDI)
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/803

[Ban] 61.112.0.0/12
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6801/485

[Ban] 187.162.0.0/15
[Reason] Sexual harassment, proxy
[Active until] Indefinite
[Scope] Global
[Ref]
>>>/girlg/6805/363

[Ban] 1.10.192.0/18 (TOT)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/199

[Ban] 1.47.128.0/17 (Dtac)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/540

[Ban] 14.207.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/311

[Ban] 27.130.0.0/17 (3BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/242
>>>/girlg/6793/250
>>>/girlg/6801/633
>>>/girlg/6801/802
>>>/girlg/6801/811
>>>/girlg/6801/815
>>>/girlg/6801/818
>>>/girlg/6801/842
>>>/girlg/6801/893
>>>/girlg/6801/897
>>>/girlg/6801/900
>>>/girlg/6801/663

[Ban] 49.48.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/840

796 Nameless Moderator Posted ID:0

>>795 (ต่อ)

[Ban] 49.48.178.0/23 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/223
>>>/girlg/6805/293
>>>/girlg/6805/296
>>>/girlg/6805/302
>>>/girlg/6805/304

[Ban] 49.49.128.0/17 (3BB)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/609
>>>/girlg/6793/287
>>>/girlg/6793/295

[Ban] 58.8.158.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/817
>>>/girlg/6793/824
>>>/girlg/6793/821

[Ban] 124.121.120.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/139
>>>/girlg/6805/300
>>>/girlg/6805/581
>>>/girlg/6805/590

[Ban] 124.121.152.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/541

[Ban] 171.101.60.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/714
>>>/girlg/6805/209
>>>/girlg/6805/348
>>>/girlg/6805/462
>>>/girlg/6805/523
>>>/girlg/6805/560

[Ban] 124.121.234.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/236

[Ban] 124.121.244.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/719

[Ban] 171.101.184.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/189

797 Nameless Moderator Posted ID:0

>>796 (ต่อ)

[Ban] 182.52.0.0/15 (TOT Wi-Fi)
[Reason] Personal attack
[Active until] Jun 23, 2019 (90 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/875
>>>/girlg/6805/876
>>>/girlg/6805/891
>>>/girlg/6805/915
>>>/girlg/6805/926
>>>/girlg/6805/953

[Ban] 182.232.16.0/20 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6793/719
>>>/girlg/6793/594

[Ban] 182.232.192.0/21 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/838

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6794/959
>>>/girlg/6793/820
>>>/girlg/6793/632
>>>/girlg/6793/537
>>>/girlg/6793/718
>>>/girlg/6793/722
>>>/girlg/6801/484
>>>/girlg/6801/486
>>>/girlg/6801/881

[Ban] 223.24.64.0/18 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6801/847
>>>/girlg/6805/193

[Ban] 223.24.128.0/17 (True Move)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/528
>>>/girlg/6805/561
>>>/girlg/6805/566
>>>/girlg/6805/358
>>>/girlg/6805/591
>>>/girlg/6805/635
>>>/girlg/6805/492
>>>/girlg/6805/480

[Ban] 223.205.0.0/16 (3BB)
[Reason] Discrimination
[Active until] May 24, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6805/733
>>>/girlg/6805/736
>>>/girlg/6805/752
>>>/girlg/6805/775
>>>/girlg/6805/799

798 Nameless Moderator Posted ID:0

>>768 อันนี้รู้สึกยังมีอยู่ในจำนวนน้อยครับ
>>791 กรณีนี้รบกวนแจ้งเป็นรายโพสนะครับ

>>769 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.98.126.0/23 (True Cable)
[Reason] Forbidden topics
[Active until] Apr 24, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6764/560/

>>785 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 171.99.160.0/23 (True Cable)
[Reason] Excessive flood
[Active until] Apr 24, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/subculture/
[Ref]
>>>/subculture/6313/974-1000/

799 Nameless Moderator Posted ID:0

>>793-794 เดี๋ยวเข้ามาดูให้พรุ่งนี้ (วันนี้) นะครับ เนื่องจากหมดสรุปของวันนี้แล้ว

800 Nameless Fanboi Posted ID:TFYuM9mtwo

ขอเสนอให้นิรโทษกรรมโม่งครับ

801 Nameless Fanboi Posted ID:orx7CGw0vv

นั่นไง True ผม โดนอีกละ เฮ่อ

802 Nameless Fanboi Posted ID:Z9o.0Su7X4

>>>/girlg/6811/288
>>>/girlg/6811/291
>>>/girlg/6811/304
น่าจะคนเดียวกับ >>793-794 ครับ

803 Nameless Fanboi Posted ID:3nJ++dUSnR

https://fanboi.ch/girlg/6811/447
ป่วนบอร์ด บูลลี่เมม ทำลายบรรยากาศในการสนทนา

804 Nameless Fanboi Posted ID:qSPKYdyARM

ข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย
>>>/girlg/6811/539

805 Nameless Fanboi Posted ID:Z9o.0Su7X4

>>804 +ครับ ดูจากสำนวนแล้วคงจะเป็นโทรลคนเดิม

806 Nameless Fanboi Posted ID:Vv/ravq575

>>804 ขนาดนี้นี่ ถึงจะพูดเล่น แต่เอาผิดทางกฎหมายได้เต็มๆเลยนะ

807 Nameless Moderator Posted ID:0

>>793-794 อันนี้ดำเนินการไปแล้วใน >>797 นะครับ (182.52.0.0/15)

[Ref]
>>>/girlg/6811/167
>>>/girlg/6811/182
>>>/girlg/6811/204
>>>/girlg/6811/212

>>802 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 113.53.0.0/16 (TOT)
[Reason] Personal attack
[Active until] May 25, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6811/288
>>>/girlg/6811/291
>>>/girlg/6811/304

>>803 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 223.204.0.0/16 (3BB)
[Reason] Hate threat
[Active until] May 25, 2019 (60 days)
[Scope] /(?i)bnk/
[Ref]
>>>/girlg/6811/447
>>>/girlg/6811/539

808 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

>>>/lounge/6680/269 เหยียด

809 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

https://fanboi.ch/lounge/6764/863/
https://fanboi.ch/lounge/6764/975/
https://fanboi.ch/lounge/6764/987/
https://fanboi.ch/lounge/6810/77/
https://fanboi.ch/lounge/6764/975/
https://fanboi.ch/lounge/6810/988/

โจมตีบุคคลทางการเมือง + กล่าวหาคนอื่น ใส่ความคนอื่นให้เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งๆ (ติ่งแม้ว,ติ่งทักษิณ)

810 Nameless Fanboi Posted ID:PzPshOaeDP

https://fanboi.ch/lounge/6815/37

ผวน

811 Nameless Fanboi Posted ID:0ReoMBTtdJ

https://fanboi.ch/lounge/6680/271/

ลามไปโทรลกระทู้อื่นแล้ว

812 Nameless Moderator Posted ID:0

>>808 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 184.22.0.0/18 (AIS Fibre)
[Reason] Discrimination
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6680/269

>>809 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 124.121.120.0/23 (True)
[Reason] Excessive negativity
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6764/863
>>>/lounge/6764/975
>>>/lounge/6764/987
>>>/lounge/6810/77
>>>/lounge/6810/988

>>810 เรียบร้อยแล้วครับ

[Ban] 124.121.140.0/23 (True)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 25, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/lounge/
[Ref]
>>>/lounge/6815/37

>>811 อันนี้ยังมีอยู่แค่โพสเดียว อยู่ในระดับที่เมินได้ (และ IP ต่างกันมากพอกับข้างบน) ขอข้ามนะครับ

813 Nameless Fanboi Posted ID:diJjG.fayU

อ้าวด่าลุงตู่ไม่โดนแบน ด่าทักษิณแบนซะงั้น

814 Nameless Fanboi Posted ID:diJjG.fayU

https://fanboi.ch/lounge/6815/58
ด่าผู้นำประเทศงี้ไม่แบนอ่ะครับแอด

815 Nameless Fanboi Posted ID:3YhOwOpjNJ

เทสครับ โดนแบน IP ในห้อง เล้าทจ์ครับ

816 Nameless Fanboi Posted ID:3YhOwOpjNJ

ผมโดนแบน IP จากกระทู้นี้นะครับ

https://fanboi.ch/lounge/6815/

ผมเข้าไปแสดงความคิดเห็น ยังไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วอยู่ๆก็โดนแบน ไม่ทราบว่าแอดมินปลดแบนให้ผมได้ไหมครับ

817 Nameless Fanboi Posted ID:JQAgA/Sim7

มู้วงม่วงแบนมั่วป่าววะ กูไปสิงอยู่การเมืองตั้งหลายวันกลับมา อชห แบนกูเฉย

818 Nameless Fanboi Posted ID:CLXjdtVvgA

>>817 เออ กุเล่นมู้วงม่วงไม่ได้ เล่นมุ้เหงื่อได้ ไอสัส แบนมือแม่งมั่วได้ human error

819 Nameless Fanboi Posted ID:SyUCPR6rON

https://fanboi.ch/lifestyle/5934/675-677
https://fanboi.ch/lifestyle/5773/506/
แต่งนิยายป่วนบอร์ดกลับมาอีกแล้วครับ เหมือนตั้งใจยุยงให้คนอ่านฆ่าตัวตายด้วย