Fanboi Channel

Site Moderation 8

Last posted

Total of 1000 posts

52 Nameless Moderator Posted ID:0

>>34 ขอบคุณครับ ลบโพสที่แจ้งใน >>8 แล้ว และขออนุญาตลบ >>34 ด้วยนะครับ เนื่องจากขึ้นใน thumbnail ครับ
>>32 ในบริบทนี้ไม่ต่างครับ เพราะทางเว็บดูจากบริบทเป็นหลัก ไม่ได้ดูจากว่าเลือกใช้คำไหน ดังตัวอย่างที่ชี้แจงใน >>31
>>43 อันนี้ถ้าหากมีมากขึ้นแล้วจะพิจารณาจัดการนะครับ

>>46 รู้สึกยังเป็นคนละประเด็นพอที่จะให้แยกกระทู้ แต่โดยส่วนตัวแล้วอยากให้ลองคุยหาวิธีรวมกับกระทู้เอโรมังงะครับ
เพราะรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลขนาดนั้นที่จะแยกเป็น 2 กระทู้ แต่ในตอนนี้ขอยังไม่ล็อคนะครับ
(แต่ถ้าไม่มีการคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการรวม อีกสัปดาห์จะมาประเมินอีกทีตามเนื้อหาในขณะนั้นครับ)

>>48 คนละกลุ่มครับ /17 จะครอบคลุมเพียง x.x.0.1 - x.x.127.255 หรือ x.x.128.1 - x.x.255.255 เท่านั้น
ตอนนี้ 1.47.x.x ที่โดนแบนอยู่มีเพียง 1.47.128.0/17 ่ใน >>>/netwatch/ ซึ่งเป็นการแบนไม่มีกำหนด
เนื่องจากการใช้เน็ต Dtac เข้ามาป่วนบ่อยครั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น LINE Mobile ที่ใช้เครือข่ายของ Dtac ครับ
ถ้าหากระบบใหม่เสร็จน่าจะกลับมาโพสได้ครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please request to start a new topic with moderator.